Powrót do scenariuszy
Szkoła podstawowa
Klasa: 4-8
Szkoła ponadpodstawowa
Klasa: 1-4
test
Autor:

Sebastian PontusPETE

Smart Home z robotem Photon – czujnik podczerwieni

programowanie • technika • edukacja zdalna
Czas:
90 min.
Roboty:
x1
Akcesoria:
Accessory
Interfejsy:
Photon JoystickPhoton BlocksScratch 3.0 (Photon Magic Bridge)
alt
Powrót do scenariuszy
Scenario Image

Odniesienie do podstawy programowej

Technika IV-VIII: I.5, III.3, V.1, V.2, VI.7
Informatyka IV-VI: I.2.3, I.3, II.1.2, III.2.2, III.2.3, IV.1, IV.2

Cele zajęć

Uczeń/uczennica:
 • zna pojęcie inteligentnego domu i rozumie zasadę jego działania
 • zna zasadę działania czujnika podczerwieni
 • wie, w jaki sposób korzystać z instrukcji „Powtórz” i „Jeżeli… w przeciwnym razie”
 • zna możliwości wykorzystania czujnika podczerwieni w warunkach domowych
 • wie, jak za pomocą platformy Microsoft udostępnić ekran i przekazać nad nim kontrolę innym jednostkom komputerowym (połączenie serwer – klient)

Metody pracy

 • pogadanka
 • burza mózgów
 • symulacja

Formy pracy

 • indywidualna
 • grupowa

Materiały

 • ćwiczenia interaktywne Genial.ly: http://bit.ly/Smart_Home_3_podczerwien_prezentacja 
 • laptopy z zainstalowaną aplikacją Microsoft Teams
 • kamera połączona z platformą MS Teams (np. ze smartfona/tabletu)
 • dwa niezależne konta MS Teams (konto zalogowane na laptopie nauczyciela (serwer) oraz konto zalogowane na smartfonie/tablecie – przekaz obrazu z otoczenia)
 • karton lub makieta domu dla robota Photon
 • stary, sprawny pilot (np. do telewizora), z bateriami

Załączniki

Duszek - czerwony
Pobierz
Duszek - zielony
Pobierz

Przebieg zajęć

SCENARIUSZ JEST KOONTYNUACJĄ ZAJĘĆ Z CYKLU "SMART HOME Z ROBOTEM PHOTON". PRZED JEGO REALIZACJĄ WARTO PRZEPROWADZIĆ POZOSTAŁE ZAJĘCIA W CYKLU:

Przygotowanie do lekcji

Szczegółowy opis przygotowania do lekcji znajduje się w scenariuszu: https://portal.photon.education/pl/scenariusz/75-smart-home-z-robotem-photon-%E2%80%93-zdalne-sterowanie-o%C5%9Bwietleniem-budynku.

Przebieg zajęć:

1. Rozpoczęcie

 • Nauczyciel wita się z uczniami, sprawdza jakość połączenia – mikrofon, głośnik. Przypomina podstawowe zasady uczestnictwa w zajęciach online.
 • Dobrze jest przypomnieć o możliwości zgłaszania się w aplikacji MS Teams.
 • Warto też wspomnieć, że w zespole pojawiło się dodatkowe konto, które będzie wykorzystane jako narzędzie dodatkowe podczas pracy. Konto to przesyła jedynie obraz wideo.

2. Rozgrzewka

 • Nauczyciel przesyła uczniom link do wirtualnej zabawy na rozgrzewkę. Ich zadaniem jest odszyfrowanie tematu lekcji.
  Link: http://bit.ly/Smart_Home_3_podczerwien_prezentacja  (slajd 2)
 • Aby sprawnie rozwiązać zadanie, potrzeba umiejętności pracy w zespole. Jedna część zespołu musi stale obserwować kod, druga zaszyfrowane hasło. Dopiero ich współpraca pozwoli na sprawne rozwiązanie zadania.
  Temat to: Czujnik podczerwieni.

3. Inteligentny dom - czujniki inteligentnego domu

 • Nauczyciel prosi uczniów, by przypomnieli, korzystając z materiałów z poprzedniej lekcji, czym jest inteligentny dom. Można krótko przypomnieć w dwóch zdaniach temat i zagadnienia poruszane podczas poprzednich lekcji.
 • Następnie prosi, by poszukali w sieci informacji o tym, jak działa pilot (np. taki do telewizora) i wypisali kilka linków do stron z tą informacją wspólnie na tablicy interaktywnej (Explain Everything: https://whiteboard.explaineverything.com/, przykładowa wyszukiwanie: „Jak działa pilot telewizyjny”).
 • Następnie dzieli uczniów na 3 grupy, każdej grupie przypisuje jedną przestrzeń (kuchnia, pokój, otoczenie domu). Prosi, by każda z grup za pomocą pisaka (prawy górny róg) w interaktywnej aplikacji Genial.ly (slajdy nr. 4, 5, 6)  zaznaczyła na swojej przestrzeni, jakimi przedmiotami i w jaki sposób chciałaby sterować w domu.
 • W jaki sposób mogłoby to poprawić komfort życia domowników? Odpowiedzi można też zapisać na tablicy interaktywnej.
 • Następnie uczniowie ustalają też wspólnie, czy ich pomysły i rozwiązanie są rzeczywiście przydatne, czy też można je określić niepotrzebnymi, drogimi gadżetami.
 • Uczniowie mogą wykonywać to zadanie jako grupy w oddzielnych pokojach w MS Teams lub też indywidualnie na własnych komputerach.
 • Nauczyciel pyta uczniów, jakie są wady sterowania za pomocą pilotów (trzeba mieć kilka/gubią się).
 • Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że obecnie wieloma przedmiotami można sterować za pomocą jednej aplikacji.

4. Doświadczenie: Czy można zobaczyć podczerwień?

 • Nauczyciel pyta uczniów, czy wiedzą, jak można zobaczyć podczerwień (czyli skąd wiadomo, że pilot działa).
 • W ramach doświadczenia warto posłużyć się tekstem: http://jacek.zlydach.pl/blog/2008-12-08-zobaczyc-podczerwien.html..
 • A następnie zaprezentować zjawisko uczniom, naciskając przyciski na pilocie i kierując go jednocześnie w stronę kamery internetowej.

5. Elementy inteligentnego domu - czujnik podczerwieni jako czujnik odległości

 • Nauczyciel wprowadza kolejny element wykorzystania światła podczerwieni – pomiar odległości przez promienie odbite.
 • Następnie uczniowie wspólnie zastanawiają się, w jaki sposób taką właściwość czujnika możemy wykorzystać w domu.
 • Jeżeli nauczyciel zna zasadę działania, warto ją wytłumaczyć uczniom szerzej, porównać z czujnikiem ultradźwiękowym.
 • Jeżeli nie, wystarczy wyjaśnić uczniom, że światło podczerwone odbija się od przeszkody i część światła wraca do odbiornika. Im więcej światła wraca, tym bliżej była przeszkoda. Na podstawie ilości odbitego światła sterownik analizuje odległość od przeszkody.
 • Dobrze, by uczniowie zasugerowali wykorzystanie czujnika jako informacji o otwartych drzwiach, oknach, sejfach etc.

6. Smart Home w praktyce – czujnik otwartych drzwi

 • Najpierw warto zapytać uczniów, w jaki sposób informacja o otwartych drzwiach/oknach mogłaby być pomocna.
 • Dobrze, by uczniowie podczas dyskusji poruszyli kwestie bezpieczeństwa:
  • otwarcie drzwi informuje o próbie wejścia do domu
  • otwarty garaż/okno podczas nieobecności właściciela mogą stanowić zaproszenie dla włamywacza
  • otwarte drzwi w lodówce mogą spowodować jej rozmrożenie 😉

7. Smart Home w praktyce – informacja o otwartych drzwiach w domu (Photon Blocks)

 • Nauczyciel uruchamia aplikacje Photon Magic Bridge i łączy się za jej pośrednictwem z robotem Photon. Następnie wewnątrz aplikacji uruchamia interfejs Photon Blocks.
 • Dalej przechodzi do platformy MS Teams i udostępnia swój ekran z uruchomioną aplikacją Photon Magic Bridge: Interfejs Photon Blocks.
 • Nauczyciel umieszcza robota w pobliżu drzwi – np., 15cm od zamkniętych drzwi.
 • Nauczyciel przypomina również uczniom, by obserwowali zachowanie robota przez dwa udostępnione konta: część osób ogląda zachowanie otoczenia robota poprzez kamerę (która jest skierowana w stronę robota ORAZ widać przez nią drzwi).
 • Uczniowie wraz z nauczycielem analizują przedstawione w prezentacji bloki i następnie tworzą z nich program w aplikacji Genial.ly (slajd nr 7).
 • Równocześnie nauczyciel przekazuje jednemu z uczniów kontrolę, by ten ułożył ten sam program bezpośrednio w interfejsie Photon Blocks.
 • Po wspólnej analizie programu – nauczyciel może zapytać uczniów w jaki sposób możnaby zmienić ten program (Robot: dodać dźwięk, światło, ruch robota; Ekran: zmiana sceny, tekstu etc.).
 • Dobrze by uczniowie, bazując na wiadomościach z poprzedniej lekcji, zwrócili uwagę na fakt – że wiemy o otwartych drzwiach tylko z obrazu kamery. Należałoby więc stworzyć informację zwrotną przekazaną w aplikacji – tak jak w poprzedniej lekcji, z wykorzystaniem np. programu Scratch.

8. Smart Home w praktyce – informacja o otwartych drzwiach w domu (Scratch)

 • Nauczyciel przedstawia uczniom cel programowania kolejnego elementu inteligentnego domu – czujnik informujący o otwarciu drzwi.
 • Dobrze, by nauczyciel na tablicy narysował z uczniami prosty układ wyjaśniające zasadę działania.
 • Jeżeli drzwi są zamknięte – robot na ekranie (duszek) świeci w kolorze zielonym.
 • Jeżeli drzwi są otwarte – robot włącza czerwone czułka, na ekranie zmienia się scena (kostium czerwony) i pojawia się informacja o otwartych drzwiach (Powiedz:… przez 2 sekundy).
 • Zanim uczniowie przejdą do kolejnego slajdu w aplikacji Genial.ly, nauczyciel prosi by przypomnieli, które polecenia odpowiadają za informację zwrotną w aplikacji, czyli które polecenia zmienią scenę na ekranie. Polecenia z zakładki „Wygląd”.
 • Korzystając ze slajdu aplikacji Genial.ly (nr 8) uczniowie na własnych urządzeniach układają program informujący o otwartych/zamkniętych drzwiach. Warto nawiązać do programu tworzoneo na poprzedniej lekcji i zwrócić uwagę na fakt, że wtedy, w momencie kiedy robot usłyszał hałas – alarmował. Tutaj jedynie przekazuje informację – drzwi mogą być otwarte na chwilę (by z kimś porozmawiać). Korzystamy więc nie z instrukcji „Czekaj”, a z instrukcji „Jeżeli … w przeciwnym razie…”

9. Uruchomienie właściwego programu. Rzeczywisty test czujnika otwartych drzwi.

 • Nauczyciel, na komputerze, do którego podłączony jest robot Photon, uruchamia interfejs Scratch i udostępnia ekran uczniom. Następnie przekazuje kontrolę nad udostępnionym ekranem jednemu z nich, który ze swojego komputera – zdalnie tworzy ten sam program dla robota Photon – już bezpośrednio w aplikacji. Następnie uczeń uruchamia program.
 • Nauczyciel przypomina również uczniom, by obserwowali zachowanie robota przez dwa udostępnione konta (część osób ogląda zachowanie otoczenia robota poprzez kamerę (która jest skierowana w stronę robota ORAZ widać przez nią drzwi, a część osób ogląda uruchomiony program i analizuje scenę (zachowanie robota).
 • Następnie, jako że nauczyciel znajduje się w pobliżu robota – jego zadaniem będzie otwieranie i zamykanie drzwi, tak by uczniowie mogli sprawdzić poprawność stworzonego programu.

10. Podsumowanie zajęć

 • W ramach podsumowania zajęć dobrze, by nauczyciel zapytał uczniów jaką podstawową różnicę zauważyli pomiędzy programowaniem z wykorzystaniem aplikacji Photon Blocks i Photon Scratch.
 • Warto, by uczniowie zauważyli, że interfejs Scratch przekazał informację zwrotną w aplikacji. Uczniowie nie tylko mogli zaobserwować robota za pomocą dołączonej kamery. W Scratch, gdyby nawet ją wyłączyli, za pomocą grafiki w aplikacji – sceny – również otrzymaliby informację o otwartych drzwiach.
 • Jeżeli planowana jest kolejna lekcja z serii Smart Home z wykorzystaniemrobota Photon, dobrze jest ją zapowiedzieć.
 • Jeżeli jest to ostatnia lekcja z cyklu Smart Home – dobrze jest cały cykl podsumować, wskazując możliwości wykorzystania technologii w inteligentnych domach.

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję