Powrót do scenariuszy
Przedszkole
Wiek: 5-6 lat
Edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 1-3
A
Autor:

Agnieszka SetnikowskaPETE

Rozkoduj emocje

rozwój emocjonalny • rozwój poznawczy • edukacja zdalna
Czas:
45 min.
Roboty:
x1
Akcesoria:
Accessory
Interfejsy:
Photon Badge
alt
Powrót do scenariuszy
Scenario Image

Odniesienie do podstawy programowej

Przedszkole:
II 4. 6. 8. 9
III 5. 6
IV 14

Cele zajęć

Uczeń/uczennica:
 • nazywa podstawowe emocje
 • rozpoznaje oznaki emocji w swoim ciele
 • odtwarza zaprezentowany mu kod
 • potrafi podać sytuacje, w których odczuwał daną emocję

Metody pracy

 • aktywizująca
 • poszukująca

Formy pracy

 • grupowa

Materiały

 • fiszki z obrazkami emocji (załącznik 1)
 • fiszki z symbolem klucza oraz miejscem do wpisania kodu (załącznik 2)
 • fiszki z symbolem dziurki od klucza oraz z opisem tego, co dzieje się z naszym ciałem podczas przeżywania konkretnych emocji (załącznik 3)
 • koperty / x3
 • czysta kartka / dla każdego dziecka
 • mazaki, kredki

Załączniki

Załącznik 1: emocje
Pobierz
Załącznik 2: klucze
Pobierz
Załącznik 3: przeżywanie emocji
Pobierz

Przebieg zajęć

Scenariusz zajęć jest opisany dla jednej emocji, jednak w załącznikach znajdują się materiały, które pozwolą na przeprowadzenie 4 lekcji, każda dotycząca innej emocji (wesoły, zły, przestraszony, smutny).

 

Przygotowanie zajęć:

 • Nauczyciel przygotowuje fiszki z symbolem klucza. Na każdej z nich za pomocą strzałek zapisuje kod odpowiadający trasie, jaką robot będzie musiał pokonać, aby dotrzeć do właściwej fiszki z dziurką od klucza, w której znajduje się podpowiedź dotycząca emocji omawianej na lekcji. Na odwrocie fiszek z symbolem dziurki od klucza zapisuje podpowiedzi dotyczące danej emocji (załącznik 2).
 • Tak przygotowanie fiszki z symbolem klucza nauczyciel chowa w sali.
 • Nauczyciel umieszcza w kopertach fiszki z symbolem dziurki od klucza i zapisanymi na nich podpowiedziami dotyczącymi emocji i układa je na macie.
 • Należy pamiętać, żeby fiszki z podpowiedziami dotyczącymi omawianej na zajęciach emocji były ułożone zgodnie z kodami znajdującymi się na ponumerowanych fiszkach z symbolem klucza. Tak, aby robot po przejechaniu kodu zgodnie z kluczem nr 1, znalazł się na polu z wybraną odpowiedzią (kopertą), a następnie kontynuując podróż z tego miejsca, po wykonaniu kodu zgodnie z kluczem nr 2, znalazł się na kolejnym polu z odpowiedzią (kopertą).

Zdalna edukacja: Nauczyciel opowiada dzieciom o temacie zajęć (emocje, skąd się biorą, kiedy się pojawiają, o tym, że możemy różnie je okazywać) i wysyła dzieciom link do gry.

https://view.genial.ly/5fb22bd0adefec0d0e85b385/interactive-content-rozkoduj-emocje 

Przebieg zajęć:

 • Dzieci siadają w kręgu wokół maty do kodowania. Nauczyciel wprowadza dzieci w temat zajęć, pyta, czy wiedzą, czym są emocje i czy jakieś znają.
 • Następnie przedstawia zasady zabawy.
 • Nauczyciel prosi dzieci, aby wstały i poszukały w sali karteczek z symbolem klucza i numerkiem, które wcześniej ukrył. Tłumaczy, że umożliwią im rozkodowania jednej z emocji.
 • Kiedy dzieci odnajdą wszystkie karteczki (x3), kładą je przed sobą. Mają już 3 klucze potrzebne do otwarcia kopert z ukrytymi podpowiedziami dotyczącymi emocji. Jednak aby je poznać, muszą wcześniej pokierować robotem w taki sposób, aby ten znalazł się kolejno na polach z kopertami. Wskazówki, jak to zrobić, znajdują się na fiszkach z kluczami - to kody.
 • Nauczyciel wyznacza uczniom pole startowe, następnie wybrane dziecko za pomocą kodu (strzałek), który dzieci znalazły na karcie numer jeden, programuje robota (Photon Bagde). Jeżeli mu się nie uda dotrzeć do koperty, nauczyciel prosi kolejne dziecko, aby pomogło koledze/koleżance. Pierwsza odkodowana karteczka zawiera stwierdzenie, np. „rozluźnione ciało”. Zadaniem dzieci jest odkrycie wszystkich 3 karteczek, które będą dla nich wskazówkami, o jakiej emocji jest mowa. Robot kontynuuje podróż od miejsca, w którym zatrzymał się po wpisaniu poprzedniego kodu, a nie z miejsca startowego.
 • Po odkodowaniu wszystkich wskazówek nauczyciel pyta dzieci, czy wiedzą już, o jakiej emocji będą mówić. Następnie nazywa emocję, obrazuje ją przy pomocy fiszki oraz omawia z dziećmi odkodowane reakcje organizmu na jej przeżywanie.
 • Każde dziecko ma za zadanie na swojej czystej kartce narysować tę emocję w dowolny sposób.
 • Nauczyciel pyta dzieci, kiedy one odczuwają daną emocję. Dzieci odpowiadają po kolei.

Edukacja zdalna: Gra "Rozkoduj emocje" odkrywa 4 emocje. Dzieci mają za zadanie, korzystając z podpowiedzi nauczyciela i robota Photona (podpowiedzi wyświetlają się, gdy najedziemy myszką na robota), odkodawać i odgadnąć, o jakich 4 emocjach będzie mowa na zajęciach. Dzieci wraz z robotem muszą odnaleźć 4 klucze, kiedy robot ma już klucz w określonym kolorze, wtedy dzieci przeprowadzają go przez labirynt do kłódki. Po otwarciu kłódki, pojawią się wskazówki dotyczące tego, jak można okazywać jedną z emocji (dzieci omawiają je z nauczycielem), następnie każdy ma za zadanie odgadnąć, o jakiej emocji była mowa we wskazówkach.

Podsumowanie:

 • Nauczyciel omawia jeszcze raz odkodowane sygnały z ciała z zaznaczeniem, że każdy z nas może jednak inaczej w swoim ciele czuć daną emocję.

 

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję