Powrót do scenariuszy
Edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 1-3
test
Autor:

Tomasz MikołajczykPETE

Kierunki świata

rozwój poznawczy • programowanie
Czas:
45 min.
Roboty:
x1
Interfejsy:
Photon Badge
alt
Powrót do scenariuszy
Scenario Image

Cele zajęć

Uczeń/uczennica:
  • posługuje się nazwami kierunków świata
  • programuje robota

Materiały

  • fizyczna mapa Polsk
  • wskaźnik (klasyczny lub laserowy)
  • kartki z zestawem miast / jeden zestaw na grupę (załącznik)

Załączniki

Załącznik 1 (zestaw przykładowych miast)
Pobierz

Przebieg zajęć

Część wstępna:

Nauczyciel powtarza z uczniami wprowadzone wcześniej pojęcie róży wiatrów (w zależności od poziomu grupy, można oprzeć się na 4 podstawowych kierunkach świata), następnie umieszcza mapę w widocznym miejscu i oznacza miasto, w którym obecnie znajdują się dzieci. 

Część główna:

1. Projekt wycieczki robota

Prowadzący zajęcia dzieli klasę na grupy trzyosobowe. Każda z grup otrzymuje zestaw trzech kartek z nazwami miast. Zadaniem grup będzie odnalezienie miast na mapie i ułożenie w odpowiednich miejscach karteczek. Następnie każda grupa zaprojektuje wycieczkę robota w taki sposób, by ten zaczynał wędrówkę z jednego miasta, po drodze odwiedził drugie z nich, by wreszcie móc zakończyć podróż w trzecim mieście. Projekt wycieczki będzie składał się z dwóch etapów – pierwszy z nich to prototyp. Uczniowie zapisują instrukcje na kartce w postaci poleceń „jedź na północ”, „jedź na południe” etc. 

2. Wycieczka robota (programowanie w Photon Badge)

Po wykonaniu prototypu, jedna z osób odczytuje polecenia na głos, druga wskazuje kierunek ruchu na mapie, trzecia w tym czasie programuje ruch robota w aplikacji Photon Badge. Przed rozpoczęciem programowania warto dzieciom przypomnieć, że mogą skorzystać z linijki i odpowiednio dobrać długość kroku robota. Każdorazowo po dotarciu do miasta (pośredniego czy docelowego) robot może komunikować dotarcie do celu dźwiękiem lub zmianą koloru. Cała klasa wspólnie weryfikuje poprawność prototypu korygując ewentualne błędy, po czym robot zostaje wysłany w podróż. Następuje uruchomienie aplikacji. Grupy kolejno prezentują swoje prace.

 

Ciekawostki/Pytania otwierające

Ciekawostki:

  • Mech rośnie po północnej stronie drzew.

  • Słoneczniki nigdy nie są zwrócone w kierunku północnym.

Pytania:

  • Czy wybór kolejności odwiedzanych miast ma znaczenie? Jakie?

  • Podczas wykonywania których zawodów, określanie kierunków jest szczególnie ważne?

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję