Powrót do scenariuszy
Przedszkole
Wiek: 4-6 lat
M
Autor:

Małgorzata Hudziec

W zdrowym ciele, zdrowy duch - gra dydaktyczna

rozwój fizyczny • rozwój poznawczy
Czas:
45 min.
Roboty:
x1
Akcesoria:
Accessory
Interfejsy:
Photon Draw
alt
Powrót do scenariuszy
Scenario Image

Odniesienie do podstawy programowej

4.11, 4.14, 4.15

Cele zajęć

Uczeń/uczennica:
 • rozpoznaje cyfry i przelicza liczbę oczek na kostce
 • potrafi zaprojektować trasę robota Photon, spełniając wskazany warunek
 • nazywa kierunki w przestrzeni w odniesieniu do własnej osoby oraz innych przedmiotów
 • koduje i odkodowuje informacje
 • wykonuje ćwiczenia gimnastyczne

Metody pracy

 • poszukująca
 • praktycznego działania

Materiały

 • tablet (do obsługi robota)
 • kostka z cyframi
 • plansza z ponumerowanymi ćwiczeniami gimnastycznymi (załącznik)
 • plansza z numerami (załącznik)
 • piosenka “W zdrowym ciele zdrowy duch” Słowa: A. Galica/T. Pabisiak

Załączniki

Załącznik 1: ćwiczenia gimnastyczne
Pobierz
Załącznik 2: numery
Pobierz

Przebieg zajęć

 1. “W zdrowym ciele zdrowy ciele zdrowy duch” 

Powitanie i rozpoczęcie zajęć. Nauczyciel zachęca dzieci do wysłuchania piosenki i wykonywania ćwiczeń gimnastycznych, o których mowa w utworze (dzieci mogą również przedstawiać własne propozycje ćwiczeń wykonywanych w trakcie piosenki).

 1. “Kto mi powie dlaczego sport to zdrowie?” - burza mózgów

Wspólne tworzenie mapy myśli w oparciu o wypowiedzi dzieci.

 1. “Nasz trener robot Photon”

Nauczyciel zaprasza dzieci do wspólnej zabawy, gdzie rolę trenera będzie odgrywać robot Photon. Na macie edukacyjnej rozkłada koła z cyframi.

Dzieci po kolei wykonują następujące zadania:

 • rzut kostką i wylosowanie cyfry,

 • odnalezienie wylosowanej cyfry wśród papierowych kół z cyframi,

 • wytyczenie trasy robota po macie do wylosowanej cyfry (przeliczanie pokonywanych pól wraz z określaniem kierunków).

 • po dotarciu do wytyczonej cyfry kolejnym zadaniem jest odszukanie na dodatkowej planszy z ćwiczeniami gimnastycznymi koła w kolorze kartonika z cyfrą - w ten sposób dziecko dowie się, jakie ćwiczenie musi wykonać (1-kolor niebieski, ćwiczenie w kolorze niebieskim to “kicaj jak zajączek”). 

 • Wylosowana cyfra wskazuje również liczbę wykonywanych ćwiczeń. Dziecko wykonuje ćwiczenie gimnastyczne. 

 1. Zakończenie zajęć

Na zakończenie zajęć nauczyciel zaprasza kolejno dzieci do wytyczenia drogi robota do koła symbolizującego numer ćwiczenia gimnastycznego, które najbardziej spodobało się podczas zajęć. Następnie ćwiczenie gimnastyczne wykonują wszystkie dzieci.

 

Współautorką scenariusza jest Renata Idzik. 

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję