Powrót do scenariuszy
Przedszkole
Wiek: 4-6 lat
M
Autor:

Małgorzata Hudziec

Kosmiczna podróż

rozwój poznawczy
Czas:
45 min.
Roboty:
x1
Akcesoria:
Accessory
Interfejsy:
Photon DrawPhoton Joystick
alt
Powrót do scenariuszy
Scenario Image

Odniesienie do podstawy programowej

4.14, 4,19

Cele zajęć

Uczeń/uczennica:
 • wie, co oznacza sformułowanie „układ słoneczny”
 • zna nazwy i potrafi wymienić planety występujące w układzie słonecznym
 • potrafi zaprogramować drogę robota Photon
 • potrafi szukać różnych sposobów rozwiązania napotkanych problemów

Metody pracy

 • burza mózgów
 • poszukująca
 • praktycznego działania

Formy pracy

 • grupowa

Materiały

 • tablet (do obsługi robota)
 • zestaw ilustracji planet (załącznik) / dla każdej grupy
 • kartki z układem orbit (załącznik) / dla każdej grupy
 • ilustracje planet (załącznik)
 • szarfy - różne kolory, w tym żółte / dla każdego dziecka
 • papierowe gwiazdki

Załączniki

Załącznik 1: zestaw ilustracji planet dla uczniów
Pobierz
Załącznik 3: planety
Pobierz
Załącznik 2: układ słoneczny z orbitami
Pobierz

Przebieg zajęć

Przebieg zajęć:

 1. Tworzymy Układ Słoneczny

Zabawa dydaktyczna – dzieci łączą się w małe zespoły. Każdy zespół otrzymuje kartkę, na której zaznaczone jest słońce i 8 orbit oraz zestaw obrazków planet i ich nazw. Nauczyciel prezentuje kolejno planety i kartoniki z ich nazwami (rozpoczynając od Merkury znajdującej się najbliżej słońca). Zadaniem dzieci jest odszukanie prezentowanej planety i umieszczenie jej (wraz z nazwą) na odpowiedniej orbicie. Nauczyciel nazywa wspólnie z dziećmi kolejne planety: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun. Dzieci sprawdzają, czy mają na swoich obrazkach wszystkie planety, a następnie wskazują największą oraz najmniejszą z nich. Podczas wykonywania zadania wzór stanowi plakat zawieszony na tablicy. Nauczyciel wraz z dziećmi wyjaśnia pojęcie „układ słoneczny” – burza mózgów.

 1. Słońce i planety 

Zabawa orientacyjno-porządkowa – dzieci otrzymują szarfy i przekładają je przez jedno ramię i głowę. Żółte szarfy oznaczają słońce, pozostałe to planety. Gdy muzyka gra, dzieci spacerują po sali. Na przerwę w muzyce dzieci z żółtymi szarfami tworzą wewnętrzne koło, a dzieci-planety tworzą koło zewnętrzne, spacerują po obwodzie do rytmu granego przez nauczyciela. Dzieci w kole zewnętrznym mogą opowiadać, jakie planety prezentują, uwzględniając kolejność w układzie słonecznym.

 1. Przemierzamy układ słoneczny

Nauczyciel przygotowuje matę edukacyjną oraz ilustracje przedstawiające słońce i planety układu słonecznego. Każda planeta umieszczona jest na innym polu. Nauczyciel prezentuje robota Photon jako głównego bohatera kosmicznej podróży. Przedstawia zasady obsługi robota oraz aplikacji, przypominając również o zasadach bezpieczeństwa. Zadaniem dziecka jest zaprogramowanie lotu robota Photon na wybraną planetę z uwzględnieniem określonego warunku (np. robot leci na Wenus okrążając Neptun, robot wyrusza na Ziemię odwiedzając Saturn, robot odwiedza planety po prawej stronie maty). 

 1. Gwiazdki dla robota

Wspólne podsumowanie zdobytych wiadomości, ewaluacja. Każde dziecko otrzymuje papierową gwiazdkę i kładzie ją w dowolnym miejscu na dywanie. Dzieci kolejno przejmują sterowanie robotem. Jeżeli dziecko uważa, że zajęcia były interesujące kieruje robota do gwiazdki. Na koniec dzieci wspólnie podliczają ile gwiazdek zdobył robot - jak podobały się zajęcia. Podziękowanie za wspólną zabawę.

Współautorką scenariusza jest Renata Idzik. 

 

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję