Powrót do scenariuszy
Przedszkole
Wiek: 4-6 lat
test
Autor:

Renata IdzikPETE

Gotuję to, czego potrzebuję

rozwój poznawczy • SPE
Czas:
45 min.
Roboty:
x1
Akcesoria:
Accessory
Interfejsy:
Photon DrawPhoton Joystick
alt
Powrót do scenariuszy
Scenario Image

Cele zajęć

Uczeń/uczennica:
 • rozpoznaje i nazywa przedmioty kuchenne
 • reaguje na przerwę w muzyce
 • reaguje na polecenia nauczyciela
 • tańczy w rytm muzyki naśladując ruchy nauczyciela

Metody pracy

 • zadań stawianych do wykonania
 • słowna

Formy pracy

 • indywidualna
 • grupowa

Materiały

 • tablet (do obsługi robota)
 • obrazki przedstawiające różne przedmioty kuchenne oraz inne przedmioty
 • ilustracja przedstawiająca kuchnię
 • muzyka do marszu
 • muzyka do piosenki “Jarzynowa gimnastyka”

Przebieg zajęć

Przygotowanie do zajęć:

 1. Nauczyciel przygotowuje obrazki z przedmiotami potrzebnymi do gotowania oraz innymi.

 2. Obrazki umieszcza na różnych polach maty edukacyjnej. 

Przebieg:

1. Piosenka „Jarzynowa gimnastyka”

Dzieci wspólnie z nauczycielem śpiewają piosenkę „Jarzynowa gimnastyka” naśladując ruchy nauczyciela

2. Co robimy w kuchni – rozmowa

Dzieci siedzą przed tablica, na której umieszczona jest ilustracja kuchni. Nauczyciel inicjuje rozmowę na temat doświadczeń dzieci związanych z tym miejscem. Dzieci opowiadają, co widzą na ilustracji, jak wygląda ich kuchnia, jakie tam są przedmioty itp.

3. Zabawa „Gotuję, czego potrzebuję”

Na macie edukacyjnej zgromadzone są obrazki przedmiotów znajdujących się w kuchni oraz innych przedmiotów. Zadaniem dziecka jest wytyczenie drogi do wybranego obrazka przedmiotu znajdującego się w kuchni. Po dojechaniu do obrazka, dziecko głośno nazywa co na nim widzi, następnie przekazuje tablet kolejnej osobie. 

4. Zakończenie 

Dzieci maszerują w rytm muzyki. Na przerwę nauczyciel pokazuje obrazki, a zadaniem dzieci jest właściwa reakcja: obrazek na którym jest przedmiot, znajdujący się w kuchni - podnoszą ręce w górę, inny - ręce w dół.

 

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję