Powrót do scenariuszy
Przedszkole
Wiek: 3-6 lat
test
Autor:

Renata IdzikPETE

Zgadnij, o czym mówię (doskonalenie kompetencji społeczno - emocjonalnych)

muzyka • SPE
Czas:
45 min.
Roboty:
x2
Akcesoria:
Accessory
Interfejsy:
Photon DrawPhoton Joystick
alt
Powrót do scenariuszy
Scenario Image

Cele zajęć

Uczeń/uczennica:
 • dokonuje syntezy słuchowej wyrazów o prostej budowie fonetycznej
 • potrafi skupić uwagę nad wykonywanym zadaniem
 • utrwala zasób doświadczeń akustycznych i słownictwa
 • doskonali spostrzegawczość i koncentrację
 • potrafi samodzielnie i prawidłowo dobrać nazwy obrazków

Metody pracy

 • motoryczno-kinestetyczna
 • muzykoterapia
 • wzrokowo-słuchowa
 • metoda malowania dziesięcioma palcami

Formy pracy

 • indywidualna
 • grupowa

Materiały

 • nagranie z muzyką relaksacyjną
 • duże kartki papieru, farby
 • tablety (do obsługi robota)
 • obrazki z przedmiotami

Przebieg zajęć

Przygotowanie do zajęć:

 1. Nauczyciel przygotowuje obrazki z rzeczownikami (nazwy proste fonetycznie), np. kot, lalka, dom, buda, rak itp.

 2. Obrazki rozkłada na podłodze lub macie.

 3. Roboty Photon stają przed dziećmi w równej linii (linia startu).

Przebieg:

1. Zabawa ruchowa ”Jedzie pociąg”

Nauczyciel wspólnie z dziećmi śpiewa piosenkę „Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka, niechaj wsiada grupa ta, która imię ma na….” (nauczyciel wymienia pierwszą głoskę imienia dziecka z grupy). Dziecko, którego imię zaczyna się na podaną głoskę “wsiada do pociągu”.

2. Zabawa „Znajdź obrazek”

Nauczyciel wybiera kolejno kilkoro dzieci (tyle, iloma robotami dysponuje). Pozostałe dzieci obserwują i czekają na swoją kolej.  Roboty stoją na linii startu. Nauczyciel głoskuje nazwę jednego z przedmiotów na obrazku (np. k – o – t), a zadaniem dzieci jest zaprogramowanie w aplikacji Photon Draw drogi robota do obrazka, którego nazwę usłyszał. Wygrywa dziecko, którego robot pierwszy dojedzie do obrazka.
Jeśli zabawę wykonujemy na podłodze bez maty, wygodniej będzie skorzystać z interfejsu Photon Joystick.

3. Nauka wiersza pt. ”Kotek” na pamięć z jednoczesnym rysowaniem sylwetki kota

Dzieci wysłuchują tekstu wiersza, równocześnie rysując:

„Małe kółko, 

duże kółko, 

jedno ucho, 

drugie ucho, 

trzy wąsiki z prawej strony, 

trzy wąsiki z lewej strony, 

ogonek zakręcony,

 i jest kotek tyłem odwrócony”

 

4. Zakończenie

Malowanie dłonią lub palcami ilustracji kotka – podczas pracy dzieciom towarzyszy muzyka relaksacyjna.

 

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję