Powrót do scenariuszy
Edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 1-2
test
Autor:

Dorota DankowskaPETE

Uczymy robota Photon zasad przechodzenia przez jezdnię

język polski • rozwój społeczny • programowanie
Czas:
90 min.
Roboty:
x2
Interfejsy:
Photon Badge
alt
Powrót do scenariuszy
Scenario Image

Odniesienie do podstawy programowej

I 1.1,5
II 1.1
III 1.3,10
IV 2.9,13 
VI 1.1,4, VI 2.4
VII 1.2, VII 2.1 , VII 4.1

Cele zajęć

Uczeń/uczennica:
  • zna zasady przechodzenia przez jezdnię
  • określa i prezentuje kierunek ruchu przedmiotów oraz osób
  • buduje makietę ulicy
  • programuje robota przy użyciu Photon Badge
  • współdziała w zespole

Materiały

Przebieg zajęć

1. Zabawy ruchowe

Uczniowie siadają w kręgu. Nauczyciel przeprowadza zabawę “Ence pence, w której ręce?”, która polega na ukryciu w dłoni małego przedmiotu. Wskazany uczeń zgaduje używając słów: prawa lub lewa ręka. Jeśli odgadnie, on wybiera zgadującego. Zabawę powtarzamy kilka razy.

Zabawa ruchowa: w prawo, w lewo. Uczniowie ustawiają się jeden za drugim. Uważnie słuchają komunikatów wypowiadanych przez nauczyciela, np. podnieś prawą rękę i chwyć
za lewe ucho, na lewej nodze wykonaj trzy skoki do przodu, popatrz w lewo…

2. Animacja o zasadach przechodzenia przez jezdnię

Uczniowie siadają przed tablicą interaktywną. Nauczyciel włącza animację. Po jej obejrzeniu wypowiadają się używając sformułowań: ulica, jezdnia, chodnik (nauczyciel naprowadza pytaniami tak, aby te słowa zostały wypowiedziane). Następnie udzielają odpowiedzi na końcowe pytanie animacji (Co zauważyliście?). Porządkują zasady przechodzenia przez jezdnię. 

3. Budowanie makiety

Nauczyciel wprowadza do lekcji roboty Photon. Prosi, aby dzieci przygotowały makietę ulicy i nauczyły roboty prawidłowo przechodzić przez jezdnię. Uczniowie dzielą się zadaniami. Każdy buduje inny element ulicy wykorzystując przygotowane wcześniej materiały (klocki, pudełka itp). W końcowej fazie wszystkie elementy zostają złożone. Uczniowie przyglądają się swojej pracy, sprawdzają poprawność wykonania zadania. Ważne, aby zbudowana makieta posiadała dwa przejścia dla pieszych w różnych miejscach. Przy przejściach dla pieszych ustawiamy roboty.

 

4. Programowanie (Photon Badge) - robot przechodzi przez jezdnię

Uczniowie współpracują w zespołach dwuosobowych. Uzgadniają, jakich bloków należy użyć, aby robot prawidłowo przeszedł przez jezdnię, następnie udał się w kierunku drugiego przejścia i tam się zatrzymał. Jednocześnie pracują dwa zespoły. Pozostali uczniowie obserwują ruchy robota i oceniają poprawność. Po wykonaniu zadania następuje wymiana zespołów. Staramy się, aby każde dziecko uczestniczyło w programowaniu. 

 

Ciekawostki/Pytania otwierające

  • Pierwowzór obecnych przejść dla pieszych i skrzyżowań powstał w czasach starożytnych, a zasada poruszania się po ulicach miast była bardzo podobna
    do współczesnej. Przykładem są starożytne Pompeje, miasto we Włoszech zniszczone przez erupcję wulkanu Wezuwiusz. 

 

  • Wystające nad poziomem ulic głazy, to przejścia dla pieszych. Pełniły one również funkcję progów zwalniających. Między głazami swobodnie mogły przejeżdżać koła wozów zaprzężonych w konie. Stąd dzisiaj na przejściach dla pieszych mamy pasy, a nie koła, czy trójkąty.

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję