Powrót do scenariuszy
Edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 1-3
M
Autor:

Mariola Fik

Abstrakcyjna twórczość z robotem Photon (Międzynarodowy Dzień Kropki)

plastyka • zajęcia kreatywne • edukacja zdalna • Dzień Kropki
Czas:
90 min.
Roboty:
x2
Interfejsy:
Photon BlocksPhoton Joystick
alt
Powrót do scenariuszy
Scenario Image

Odniesienie do podstawy programowej

I 1.3, I 2.3
II 5.1
V 1.1, V 1.2, V 1.3
VII 1.2, VII 3.1

Cele zajęć

Uczeń/uczennica:
 • wie, kim był Wassily Kandinsky i czym jest sztuka abstrakcyjna
 • podchodzi zadaniowo do stawianych przed nim problemów
 • wie, czym jest prototyp i jakie są jego funkcje
 • tworzy prototyp urządzenia wykorzystując dostępne materiały
 • potrafi napisać i przetestować napisany program za pomocą bloczków w aplikacji Photon Blocks
 • współpracuje w grupie rówieśniczej

Metody pracy

 • poszukująca
 • burza mózgów

Formy pracy

 • indywidualna
 • grupowa

Materiały

 • tablety (do obsługi robotów)
 • sznurki, taśmy, kartony, nożyczki, folia aluminiowa, nakrętki itp.
 • nożyczki, kleje
 • albumy malarstwa (nieobowiązkowo)
 • książka „Kropka” Petera H. Reynoldsa
 • wydrukowane obrazy Wassily Kandinsky, np. Kilka kół, Akcent w różu, W punktach, Kręgi w okręgu (Koło w kole), Kwadraty z kołami
 • brystol lub duży szary papier
 • kolorowe kartki papieru, pisaki

Przebieg zajęć

Przed zajęciami

Warto przeczytać artykuł Tomasza Holaka: Kandinsky i sztuka abstrakcyjna dostępny tutaj: https://niezlasztuka.net/o-sztuce/kandinsky-i-sztuka-abstrakcyjna/ [dostęp: 6.09.2020]. W artykule warto zwrócić uwagę na okres kół w twórczości rosyjskiego artysty. Tytuły obrazów z motywem kół w twórczości Kandinsky'ego: Kilka kół, Akcent w różu, W punktach, Kręgi w okręgu (Koło w kole), Kwadraty z kołami.

 

1. Czy potrafię narysować kropkę?

Zajęcia rozpocznij od zadania dzieciom pytania: Czy potrafią narysować kropkę? Daj czas na swobodne wypowiedzi oraz zaproś do wysłuchania historii Waszti.

Porozmawiaj z dziećmi na temat książki:

 • Kim była bohaterka książki?
 • Dlaczego na początku historii Waszti nie chciała rysować?
 • Jaką figurę Waszti malowała na swoich obrazach?
 • Jak zakończyła się historia Waszti?

Edukacja zdalna

Zachęć dzieci do narysowania kropek na wirtualnej kartce, wykorzystując narzędzie https://whiteboard.fi (narzędzie nie wymaga logowania). Możesz udostępnić ekran pokazując efekty pracy dzieci ze swoimi kropkami. Możesz też udostępnić wirtualną tablicę, gdzie dzieci od razu zobaczą efekty pracy całej grupy (szczególnie polecam: https://awwapp.com).

 

2. Czy obraz z kropkami może być dziełem sztuki?

Zapytaj dzieci, czy obrazy z kółkami mogą być dziełami sztuki i mogą znajdować się w muzeach. Daj czas na swobodne wypowiedzi oraz pokaż obrazy z motywem kół Wassilija Kandinsky'ego. Zapytaj, czy ich zdaniem to są dzieła sztuki. Czy takie obrazy im się podobają?

Podsumuj wypowiedzi dzieci, że przedstawione obrazy to sztuka abstrakcyjna, a Wassily Kandinsky to bardzo znany artysta, którego obrazy można podziwiać w muzeach i galeriach na całym świecie. Nawiąż do książki „Kropka”, gdzie prace bohaterki również można było zobaczyć na wystawie.

Wskazówka dla prowadzącego

Jeżeli masz dostęp do albumów malarstwa możesz wspólnie z dziećmi poszukać innych obrazów z motywem kół/kropek. 

Edukacja zdalna

Przygotuj obrazy z motywem kół Wassilija Kandinsky’ego w wersji elektronicznej oraz udostępnij je dzieciom.

 

3. Robot Photon też chce rysować kropki

Nawiąż do poprzedniej części, w której uczestnicy z pewnością stwierdzili, że potrafią namalować kropkę. Zaprezentuj robota Photon i zapowiedz wyzwanie: chcemy zrobić COŚ by robot też mógł narysować koło/kropkę.

Porozmawiaj z dziećmi:

 • czy w tym momencie nasz robot Photon może narysować kółko/kropkę?
 • czego brakuje robotowi Photon by zrealizować zadanie?

Doprowadź rozmowę do momentu, w którym dzieci stwierdzą, że potrzebny jest uchwyt na pisak/kredkę. Zachęć dzieci do podzielenia się pomysłami na wygląd i działanie takiego chwytaka.

 

Budujemy prototyp

Zapowiedz pracę w grupach i budowę prototypu chwytaka na pisak - tak, by pokazać funkcjonalność pomysłu. Będziemy tworzyć urządzenie, które jest nam potrzebne. Poinformuj uczestników, że prototypy tworzymy, by szybko pokazać/zilustrować nasz pomysł.

Podziel zespół na mniejsze grupy (liczebność grup dostosuj do zespołu z jakim pracujesz oraz liczby robotów jakimi dysponujesz/pamiętaj: nie każdy zespół musi mieć robota Photon na cały proces budowy prototypu). Zaprezentuj materiały jakie mogą wykorzystać podczas budowy: sznurki, taśmy, kartony, nożyczki, folia aluminiowa, nakrętki itp.

Daj czas na budowę prototypu. Towarzysz i wspieraj grupy, dopytuj o ich pomysły. By usprawnić proces oraz zadbać o czas, możesz wspólnie z grupami ustalić porę zakończenia budowy.

Wskazówka dla prowadzącego

 • Jeżeli dysponujesz jednym robotem Photon możecie pominąć podział na grupy i wspólnie wybudować prototyp z dostępnych materiałów. 
 • Jeżeli chcesz przyspieszyć pracę nad tworzeniem prototypu pomiń pracę w grupach i wspólnie stwórzcie prototyp. 

Pora na testy chwytaków

Na wspólnej przestrzeni przygotuj duży szary papier lub biały brystol. Zaproś grupy, by usiadły wokół papieru i kolejno prezentowały efekty swojej pracy. Daj czas, by każda z grup miała możliwość przetestowania swojej konstrukcji w aplikacji Photon Coding (możecie wykorzystać Photon Blocks lub Joystick - wybór dostosuj do grupy, z którą pracujesz). 

Informacje na temat interfejsów programowania

Do przeprowadzenia ćwiczenia możesz wykorzystać Photon Joystick lub Photon Blocks, wybór interfejsu uzależnij od poziomu grupy.  Jeśli dzieci nie pracowały wcześniej w aplikacji Photon Blocks, po jej uruchomieniu zapytaj dzieci o skojarzenia - dzieci powinny skojarzyć bloczki z programem Scratch. Odnajdźcie bloczki potrzebne do obrotu robota, w taki sposób by wykonał koło (obróć o 360 stopni).

Photon Blocks - interfejs, w którym uczestnik programuje robota korzystając z dostępnych bloczków, które łączy w odpowiedniej sekwencji.

Photon Joystick - interfejs, w którym uczestnik steruje robotem za pomocą kontrolera po prawej stronie ekranu.

 

Zachęcaj dzieci do komentowania i zadawania pytań na temat prezentowanych prototypów. Przeanalizujcie, czy rzeczywiście powstały koła. Na koniec pogratuluj dzieciom pomysłów, olbrzymiej kreatywności oraz umiejętności pracy w zespole. Podsumuj, pracę dzieci informacją, że robot Photon stworzył abstrakcyjne dzieło, które zaraz udoskonalą/zmodyfikują. W efekcie czego powstanie obraz stworzony przez robota i ludzi.

Wskazówka dla prowadzacego

Jeżeli dysponujesz chwytakiem na mazak (akcesoria robota Photon) pokaż dzieciom jak wygląda oraz jak działa gotowy produkt dostępny w sprzedaży. Porozmawiajcie o tym, czym różni się od prototypów, które sami wymyślili. Zastanówcie się jak można udoskonalić gotowy chwytak (czy takie udoskonalenie jest potrzebne?).

Edukacja zdalna

Zaprezentuj dzieciom wyzwanie oraz dostępne materiały. Daj czas na przemyślenie swoich pomysłów następnie zbuduj prototyp zgodnie ze wskazówkami dzieci. Ustaw kamerę w taki sposób by dzieci śledziły etap Twojej budowy. Następnie przetestuj chwytak wymyślony przez dzieci. Zachęcam do przyjęcia narracji, że dzieci są projektantami, a Ty jako prowadzący wykonawcą projektu. 

 

4. Tworzymy abstrakcyjne dzieło

Rozdaj każdemu uczestnikowi kolorową kartkę papieru i nożyczki oraz zachęć do wycięcia dowolnego koła. Po jego wycięciu zaproponuj przyklejenie koła do papieru z kołami narysowanymi przez robota Photon.
Daj uczestnikom czas na zdecydowanie o położeniu swojego koła na papierze.

Podsumuj pracę grupy informacją, że wspólnie udało im się stworzyć abstrakcyjne dzieło. Dzieło, które nawiązuje do prac Wassilija Kandinsky'ego oraz Waszti, bohaterki książki „Kropka”.

Wskazówka dla prowadzącego

Jeżeli dysponujesz czasem możesz poprosić dzieci o:

 • przeanalizowanie rozmiarów powstałych kół,
 • zmierzenie średnicy swojego koła,
 • ułożenie kół od największego do najmniejszego.

Dzieci mogą przyklejać koła od największego do najmniejszego. Dzięki czemu małe koła nie zostaną zasłonięte przez duże koła.

Edukacja zdalna

Zachęć dzieci do wycięcia kół różnej wielkości z kolorowych kartek oraz stworzenia abstrakcyjnego dzieła. Jeżeli dzieci mają dostęp do kamery mogą pokazać efekty swojej pracy. Jeżeli wykorzystujesz transmisję na Facebooku/Clickmeeting możesz udostępnić link np. do wcześniej stworzonego padletu (https://pl.padlet.com), do którego dzieci z pomocą dorosłych mogą przesłać zdjęcia swoich prac. 

 

5. Podsumowanie

Porozmawiaj z dziećmi na temat tego co podobało im się najbardziej podczas zajęć? Czy dobrze pracowało im się w grupie? Czy łatwo stworzyć dzieło sztuki? 

 

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję