Powrót do scenariuszy
Edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 1-3
test
Autor:

Dorota DankowskaPETE

Robot Photon - artysta (Międzynarodowy Dzień Kropki)

język polski • rozwój społeczny • plastyka • Dzień Kropki
Czas:
90 min.
Roboty:
x2
Interfejsy:
Photon Joystick
alt
Powrót do scenariuszy
Scenario Image

Odniesienie do podstawy programowej

I 1.1,2,5, I 2.3,5
III 1.10 
V 1.1 a, c, V 2.1,2,8, V 3.1,2
VII 1.2, VII 2.1, VII 3.1, VII 4.1,2, VII 5.1

Cele zajęć

Uczeń/uczennica:
 • wypowiada się pełnymi zdaniami
 • tworzy kompozycje zamknięte
 • nadaje tytuły powstałym obrazom
 • programuje robota przy użyciu Photon Joystick
 • współdziała w zespole

Materiały

 • tablety (do obsługi robotów)
 • białe kartki z bloku A5 - dla każdego ucznia
 • duży arkusz papieru (sugerowany biały brystol) x 2
 • markery: czarny x 2, czerwony x 1
 • czarne mazaki
 • kredki, farby, pędzle, kubek do wody
 • biała kartka z czarną kropką na środku
 • chwytak na mazak lub taśma klejąca (kiedy nie mamy chwytaka)

Przebieg zajęć

1. Zaglądamy do świata fantazji

Uczniowie siadają w kręgu. Nauczyciel prowadzi rozmowę o znaczeniu wyobraźni w życiu człowieka. Następnie przywiesza na tablicy biała kartkę z czarną kropką pośrodku, informując uczniów, że jest to dziurka, przez którą mogą zobaczyć to, co dzieje się w świecie fantazji. Uczniowie kolejno podchodzą do tablicy i próbują zajrzeć przez dziurkę, następnie opowiadają, co widzą.

 

 

2. Tworzymy własne kompozycje

Nauczyciel rozdaje uczniom czyste białe kartki i prosi, aby w dowolnych miejscach narysowali 10 czarnych kropek, następnie połączyli te kropki w dowolny sposób tworząc wymyśloną przez siebie kompozycję. Powstały obrazek kolorują kredkami lub farbami w dowolny sposób, w określonym czasie. Zakończone prace prezentują na tablicy. Wypowiadają się na ich temat.

 

 

3. Tworzymy płótno dla robota artysty

Nauczyciel dzieli klasę na dwa zespoły. Każdy zespół otrzymuje duży arkusz papieru, na którym każdy członek zespołu w wybranym przez siebie miejscu rysuje czarną kropkę. Nauczyciel rysuje dużą czerwoną kropkę, która będzie punktem startowym dla robota Photon.

 

 

4. Tworzymy wspólne dzieło sztuki abstrakcyjnej

Do robotów przymocowane zostają chwytaki z czarnymi markerami (jako alternatywę można wykorzystać taśmę klejącą). Uczniowie kolejno sterują robotem Photon tak, aby rysował odcinki od kropki do kropki tworząc kompozycję zamkniętą. Ważne jest, aby każde dziecko narysowało za pomocą robota jeden odcinek danej kompozycji. W kolejnej fazie uczniowie ustalają barwy, jakimi zostanie pomalowana kompozycja. Każdy maluje niewielki fragment. Na wykonanie zadania nauczyciel wyznacza czas, np. 5 minut.  Zakończone prace przyczepione zostają do tablicy. Uczniowie oceniają swoje dzieła, nadają im tytuły. Nauczyciel wprowadza ciekawostki, jako uzupełnienie zajęć.

 

Ciekawostki/Pytania otwierające

Abstrakcja, czyli odejście od rzeczywistości. Sztuka abstrakcyjna wykorzystuje kształty, kolory, linie, z których tworzy się kompozycje. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w  prezentacj „Malarstwo abstrakcyjne”, Doroty Dankowskiej: https://view.genial.ly/5f4d1a80e784e30d71864819/presentation-untitled-genially.

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję