Powrót do scenariuszy
Edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 2
test
Autor:

Tomasz MikołajczykPETE

112 - dzwoń po pomoc

rozwój poznawczy • programowanie
Czas:
45 min.
Roboty:
x2
Interfejsy:
Photon Blocks
alt
Powrót do scenariuszy
Scenario Image

Cele zajęć

Uczeń/uczennica:
 • utrwala ogólnopolski numer alarmowy 112
 • poznaje sposobu działania instrukcji warunkowej IF…ELSE (jeżeli…jeżeli nie)

Materiały

 • latarka
 • tablet lub telefon (obsługa robota)
 • tablica lub flipchart
 • karton umożliwiający przysłonięcie robota

Przebieg zajęć

Część wstępna:

Nauczyciel przeprowadza krótkie wprowadzenie dot. numeru alarmowego 112 oraz podstawowych pojazdów uprzywilejowanych – pogotowia ratunkowego, policji i straży pożarnej.

Część główna

Nauczyciel przedstawia uczniom, na czym polega działanie bloczka JEŻELI…JEŻELI NIE na przykładzie czynności z życia codziennego, np.  „Jeżeli rano będzie padać, zabiorę parasol, JEŻELI NIE, zostawię parasol w domu”. Dzieci podają kilka innych przykładów, ćwicząc zasadę działania bloczka. Nauczyciel przedstawia dzieciom dwie części zagadki (tekst można wyświetlić, lub wydrukować, powinien być dostępny dla dzieci), której rozwiązanie będą wspólnie programować:

Ja w nocy pilnuję ładu i porządku,

niebieskie mam dwa koguty w rządku.

Kiedy na niebie księżyc nie świeci,

Gaszę wszelkie pożary, drogie dzieci.

Na dachu czerwone mam dwa koguty.

Lecz nie o zwierzęta idzie - takie buty!

Nauczyciel krótko omawia z uczniami zagadkę, wspólnie ustalają:

 • o jakich pojazdach jest mowa (policja, straż pożarna)
 • jakie warunki muszą być spełniony (jest ciemno / nie jest ciemno)
 • co się powinno wydarzyć po spełnieniu warunków (zmiana kolorów).

Następnie uczniowie w grupach programują robota w Photon Blocks  tak, aby zachowywał się zgodnie z informacjami zawartymi w zagadce. Uczniowie testują poprawność działania programu - korzystając z kartonów i latarki zmieniają warunki oświetlenia robota. Nauczyciel moderuje przebieg doświadczeń. 

Przykladowy program:

 

Ciekawostki/Pytania otwierające

 • Na jakie inne czynniki może reagować Photon?
 • Czy znasz urządzenia, które reagują na dźwięk, światło, ruch?

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję