Powrót do scenariuszy
Edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 2
test
Autor:

Amelia graczyk

Jesteśmy wszyscy różni, a jednak wyjątkowi

plastyka
Czas:
60 min.
Roboty:
x3+
Akcesoria:
Accessory
Interfejsy:
Photon Joystick
alt
Powrót do scenariuszy
Scenario Image

Odniesienie do podstawy programowej

Osiągnięcia w zakresie działalności ekspresji twórczej. 
Uczeń:
- rysuje kredką, kredą, ołówkiem, patykiem (płaskim i okrągłym), piórem, węglem, mazakiem
- tworzy przy użyciu prostej aplikacji komputerowej, np. plakaty, ulotki i inne wytwory.
- rysuje kredką, kredą, ołówkiem, patykiem (płaskim i okrągłym), piórem, węglem, mazakiem;

Cele zajęć

Uczeń/uczennica:
 • Poznanie podstawowych cech i funkcji robotów
 • Rozwijanie umiejętności obserwacji i klasyfikacji cech
 • Kształtowanie podstaw tolerancji względem innych

Metody pracy

 • Burza mózgów
 • Ćwiczebne
 • Pogadanka

Formy pracy

 • Indywidualna
 • Grupowa

Materiały

 • Roboty Photon
 • Tablety
 • Mata edukacyjna
 • Kredki, mazaki, ołówki
 • Materiały do tworzenia map cech (np. papier, naklejki z cechami
 • Naklejki i ozdoby do dekorowania robotów Photon

Przebieg zajęć

1. Zapoznanie dzieci z funkcjami i wyglądem robotów Photonów

Na początku dzieci dowiadują się o robotach Photonach, ich funkcjach i wyglądzie. Mogą dowiedzieć się, że roboty te są małe, przenośne i programowalne, mogą poruszać się, świecić i reagować na otoczenie. 

2. Krótka pogadanka na temat tego, co wyróżnia każdego robota Photona

Dzieci mogą podzielić się swoimi pomysłami na to, co czyni każdego robota Photona wyjątkowym. Mogą to być cechy związane z ich wyglądem, funkcjami, czy też ich zachowaniem. Na przykład, jeden z robotów może być wyjątkowy, ponieważ ma specjalny wzór na obudowie, a inny może być wyjątkowy ze względu na swoją szybkość poruszania się.

3. Dekorowanie robotów Photonów

Każde dziecko otrzymuje swojego robota Photona i ozdabia go za pomocą naklejek lub innych ozdób. Podczas ozdabiania nauczyciel może zachęcać dzieci do myślenia o tym, co czyni ich roboty wyjątkowymi i dlaczego wybierają określone ozdoby.

4.Tworzenie mapy cech

Nauczyciel prezentuje różne cechy charakteryzujące roboty Photony, wyjaśniając, co oznaczają. Na przykład, "czółka" mogą oznaczać umiejętność reakcji na bodźce, "tułów" może symbolizować część ciała odpowiedzialną za funkcje komunikacyjne, a "cechy analityczne" mogą odnosić się do zdolności do rozpoznawania wzorców.

5. Interaktywne dodawanie cech

Na początku nauczyciel pokazuje dzieciom, jak korzystać z interfejsów joystick, aby kontrolować ruchy swojego robota Photona. Następnie dzieci otrzymują naklejki lub obrazki cech i proszone są o umieszczenie ich na odpowiednich miejscach na mapie cech swojego robota Photona. Nauczyciel może użyć interaktywnego ekranu dotykowego lub innego narzędzia, aby dzieci mogły "najeżdżać" na cechy, które chcą dodać do swojej mapy.

6. Tworzenie mapy myśli

Nauczyciel zachęca dzieci do refleksji na temat tego, jakie cechy są wspólne dla wszystkich robotów Photonów i jakie cechy mogłyby jeszcze zostać dodane, aby stworzyć kompletny obraz robotów tej serii.

7. Podsumowanie

Nauczyciel podsumowuje zajęcia, podkreślając różnorodność cech i wyjątkowość każdego robota Photona, nawet jeśli mają one wiele cech wspólnych. Dzieci mogą odejść z większą świadomością o różnorodności robotów i zrozumieniem, jakie cechy są istotne dla ich funkcji.

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję