Powrót do scenariuszy
Edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 1-3
K
Autor:

Kamińska Zuzanna

Podróż do świata emocji z robotem Photon

rozwój emocjonalny • rozwój społeczny
Czas:
60 min.
Roboty:
x1
Akcesoria:
Accessory
Interfejsy:
Photon Draw
alt
Powrót do scenariuszy
Scenario Image

Odniesienie do podstawy programowej

W zakresie emocjonalnego obszaru rozwoju uczeń osiąga:
- umiejętność rozpoznawania i rozumienia swoich emocji i uczuć oraz nazywania ich;
- umiejętność rozpoznawania, rozumienia i nazywania emocji oraz uczuć innych osób; potrzebę tworzenia relacji;
- umiejętność uświadamiania sobie uczuć przeżywanych przez inne osoby z jednoczesną próbą zrozumienia, dlaczego one występują, a także różnicowania form ich wyrażania w zależności od wieku

Cele zajęć

Uczeń/uczennica:
 • Poznawczy: Poszerza wiedzę na temat emocji i ich podziału.
 • Kształcący: Rozwija umiejętność rozpoznawania emocji innych osób.
 • Wychowawczy: Zwiększa wrażliwość na emocje innych.

Metody pracy

 • pogadanka
 • burza mózgów
 • objaśnienie
 • metoda przypadków
 • metoda sytuacyjna

Formy pracy

 • zbiorowa
 • indywidualna jednolita

Materiały

 • tablet
 • załącznik 1- karty do położenia na macie
 • załącznik 2- legenda do kodowania tras robotów
 • załącznik 3- historyjki do których uczniowie dopasowują emocje
 • załącznik 4- karta pracy dla uczniów (x ilość uczniów w grupie)
 • mata kratownica

Załączniki

Załącznik 1
Pobierz
Załącznik 2
Pobierz
Załącznik 3
Pobierz
Załącznik 4
Pobierz
przykład
Pobierz

Przebieg zajęć

Przed zajęciami:

Przygotuj matę do pracy, wydrukuj i wytnij załączniki a następnie rozłóż je na macie (numery rozłóż w górnym rzędzie maty, a nazwy emocji w dolnym, reakcje i dźwięki możesz rozłożyć losowo), możesz wspomóc się naszym pomysłem rozłożenia elementów na macie ("przykład" w załącznikach).

1. Wprowadzenie

Nauczyciel wita się z uczniami i zaczyna zajęcia pogadanką na temat emocji. Zadaje pytania:

- Jak się dzisiaj czujecie?

- Czym spowodowane są wasze emocje?

- Jakie znacie inne emocje?

- Które emocje czujecie najczęściej?

Nauczyciel mówi uczniom, że emocje możemy skategoryzować na wygodne, niewygodne i neutralne. Tłumaczy podany podział oraz dyskutuje z uczniami do jakiej kategorii należą dane emocje.

a) emocje wygodne to takie, które przyjemnie jest czuć (np. radość, miłość)

b) emocje niewygodne to takie, które nieprzyjemnie jest czuć (np. złość, smutek, strach)

c) emocje neutralne to takie, których nie możemy jednoznacznie określić jako przyjemne lub nieprzyjemne (np. zdziwienie)

Nauczyciel podkreśla, że wszystkie emocje są ważne i potrzebne w życiu, nawet niewygodne. Następnie zapowiada uczniom, że za chwilę czeka je zadanie z robotem Photon i prezentuje im to urządzenie (jak działa robot jeśli uczniowie nie mieli jeszcze z nim do czynienia) oraz matę, której będą używać. Tłumaczy również na czym dokładnie będzie polegało zadanie:

"Na górze maty możecie zobaczyć numery od 1 do 6, będą one odpowiadały krótkim historyjkom które za chwile będę wam po kolei czytać. Na dole maty zapisane są nazwy sześciu emocji. Waszym zadaniem będzie przyporządkować emocje do numeru historyjki w której osoba mogła ją czuć. Będziecie musieli z danego numeru, przejechać na wybraną przez was emocję. Dodatkowo na środkowych polach maty znajdują się hasła "dźwięk" i "reakcja". Jeśli wasza trasa z numeru na emocję będzie prowadziła przez któreś z tych pól to musicie odpowiednio zakodować robota aby wykonał polecenie z legendy. Musicie również określić czy wybrana przez was emocja jest wygodna, niewygodna czy neutralna oraz zaprogramować robota tak, aby wjeżdżając na pole z emocją zmienił kolor czułek dopasowany do danej kategorii, który macie podany w legendzie."

2. Praca z robotem Photon

Nauczyciel odczytuje historyjki, a uczniowie ustalają jaką emocję czuje osoba w danej sytuacji. Następnie kodują trasę robota tak aby przejechał z numeru na odpowiednią nazwę reakcji uwzględniając pola z dźwiękiem lub reakcją i określając czy wybrana emocja jest wygodna, niewygodna czy neutralna.

3. Podsumowanie zajęć

Po odczytaniu wszystkich historyjek i dopasowaniu do nich emocji, w ramach podsumowania zajęć nauczyciel rozdaje uczniom krótkie karty pracy. 

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję