Powrót do scenariuszy
Przedszkole
Wiek: 5 lat
M
Autor:

Martyna Dowgiert

Do kogo po pomoc? - robot Cię tego nauczy

rozwój społeczny • rozwój poznawczy
Czas:
45 min.
Roboty:
x1
Akcesoria:
Accessory
Interfejsy:
Photon DrawPhoton Joystick
alt
Powrót do scenariuszy
Scenario Image

Odniesienie do podstawy programowej

Dziecko: 
- podejmuje samodzielną aktywność poznawczą - zagospodarowanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii
- współdziała z dziećmi w zabawie
- wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim
otoczeniu za pomocą języka mówionego, impresji plastycznych i technicznych 

Cele zajęć

Uczeń/uczennica:
 • Poznawczy: poznanie podstawowych numerów alarmowych i podstawowych zasad bezpieczeństwa
 • Kształcący: rozwijanie umiejętności praktycznego korzystania z numerów alarmowych
 • Wychowawczy: rozwijanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych

Metody pracy

 • pogadanka
 • burza mózgów
 • objaśnianie
 • metoda sytuacyjna
 • metoda projektów
 • metoda stacji

Formy pracy

 • grupowa jednolita
 • zbiorowa
 • grupowa niejednolita

Materiały

 • kartony
 • mazaki, kredki
 • tablica interaktywna
 • nożyczki, kleje
 • Załącznik nr 1 - wzór telefonu do wydrukowania
 • Załącznik nr 2 - karta pracy ze światłami
 • Załącznik nr 3 - karty pracy do pogotowia ratunkowego

Załączniki

Załącznik nr 1 - wzór telefonu do wydrukowania
Pobierz
Załącznik nr 2 -karta pracy ze światłami
Pobierz
Załącznik nr 3 - karty pracy do pogotowia ratunkowego
Pobierz

Przebieg zajęć

WPROWADZENIE:

1. Zapoznanie z robotem: Nauczyciel pokazuje dzieciom robota, podkreśla, że robot będzie dzisiaj towarzyszył im podczas zajęć. Dzieci siadają na dywanie a robot podjeżdża do każdego dziecka żeby się z nim przywitać. Nauczyciel steruje robotem. Każde dziecko, do którego podjeżdża robot głaszcze go na powitanie i robot podjeżdża do kolejnej osoby. 

2. Podział na grupy z użyciem robota. Nauczyciel zapowiada: „Będziecie dzisiaj z robotem wykonywać pewną misję dzięki, której poznacie numery alarmowe, zasady bezpieczeństwa i nie tylko. Teraz robot podzieli was na grupy, a zrobi to w taki sposób, że podjedzie do każdego z was i zaświeci się na jeden z trzech kolorów: czerwony, żółty i zielony. Osoby, przy których robot zaświeci się na ten sam kolor, są razem w drużynie”.

METODA STACJI:

Robot podjeżdża do poszczególnych miejsc w sali, w których umieszczone są zadania dla dzieci. Nauczyciel odczytuje zadania a dzieci w grupach wykonują zadania. 

Stacja nr 1 ,,POLICJA"

1. Dzieci wysłuchują sygnału dźwiękowego, który rozlega się po dotarciu robota do wyznaczonego miejsca w sali. Zgadują, który pojazd wydaje ten sygnał (odpowiedź: pojazd policyjny). 


2. Dzieci szukają koperty w pobliżu miejsca, gdzie zatrzymał się robot, po odnalezieniu wysypują jej zawartość (trzy kartoniki z cyframi 9, 9 i 7; kartka z opisem zadania; karty pracy). 


3. Nauczyciel odczytuje treść kartki z opisem zadania: ,,Witajcie na pierwszej stacji, policyjnej! Co wiecie o pracy policji? Czym zajmują się policjanci?".
Dzieci odpowiadają, następuje rozmowa o pracy policji, w której powinno wybrzmieć, że policja zajmuje się pilnowaniem porządku i bezpieczeństwa w państwie.

4. Nauczyciel czyta ciąg dalszy zadania: ,,A czy wy wiecie jak dbać o bezpieczeństwo na drodze? Przed wami zadanie na kartkach - zamalujcie światła drogowe na odpowiedni kolor". 
Nauczyciel prowadzi pogadankę na temat zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię (pasy, zielone światło, rozejrzenie się w obie strony), następnie dzieci wykonują zadanie na kartach pracy. 

5. Nauczyciel czyta ciąg dalszy zadania: ,,W jakich sytuacjach można wezwać policję? A czy wiecie jak to zrobić? Ułóżcie z podanych cyfr numer na policję!".
Dzieci wykonują polecenie, nauczyciel na koniec sprawdza poprawność.


Stacja nr 2 „STRAŻ POŻARNA”

1. Dzieci wysłuchują kolejnego sygnału dźwiękowego, który rozlega się po dotarciu do robota. Ponownie dzieci zgadują, który pojazd wydaje taki sygnał (odpowiedź: straż pożarna).

2. Dzieci podnoszą kopertę z miejsca, gdzie zatrzymał się robot, otwierają ją i mają za zadanie ułożyć kolejny numer alarmowany z z cyfr: 9, 9, 8. Nauczyciel podkreśla, że jest to numer, pod który dzwonimy, kiedy potrzebujemy wezwać straż pożarną. Nauczyciel pyta: „W jakich sytuacjach wzywamy straż pożarną?”.

3. Następnie nauczyciel odczytuje treść z kartki z opisem zadania: „Stoicie przed kolejnym wyzwaniem, tym razem zajmiecie się projektowaniem i tworzeniem swojego wozu strażackiego. Przed rozpoczęciem pracy w zespołach, które już stworzyliśmy wcześniej musimy się dowiedzieć jak wyglądają różne wozy strażackie. Jak myślicie co może się w nich znajdować? Jakie elementy, narzędzia są potrzebne w wozie strażackim? Do czego służą i jak ich użycie pomaga w ratowaniu życia, w gaszeniu pożarów itp.?” Nauczyciel dodatkowo wyświetla na tablicy zdjęcia wozów strażackich.  

4. Dzieci rozpoczynają projektowanie i tworzenie w zespołach własnego wozu strażackiego. Każda grupa otrzymuje potrzebne materiały: kartony, mazaki, kredki, kolorowe kartki, nożyczki. 

Stacja nr 3 „POGOTOWIE RATUNKOWE”

1. Rozpoznanie sygnału dźwiękowego: Dzieci słyszą sygnał ambulansu i zgadują, że pochodzi od pogotowia ratunkowego.
 
2. Zadanie z kopertą: Dzieci znajdują kopertę, odkrywają jej zawartość (kartka z opisem zadania oraz karty pracy).
 
3. Rozmowa o pracy ratowników medycznych:Nauczyciel pyta dzieci: ,,Co wiecie o pracy ratowników medycznych? Czym zajmują się ratownicy?".

Dzieci dzielą się swoimi spostrzeżeniami. Nauczyciel podkreśla, że ratownicy medyczni zajmują się udzielaniem pomocy medycznej w nagłych przypadkach, przewożeniem chorych do szpitali i reagowaniem na sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu.

4. Zadanie o wyposażeniu ambulansu: Nauczyciel czyta: ,,Czy wiecie, co znajduje się w ambulansie? Waszym zadaniem jest połączyć obrazki z nazwami sprzętu medycznego, które można znaleźć w ambulansie.".

Dzieci łączą obrazki z nazwami, a nauczyciel wyjaśnia, do czego służy każdy z tych przedmiotów.

5. Nauka numeru alarmowego: Nauczyciel czyta rymowankę z koperty i uczy jej dzieci:

Gdy potrzeba pomocy, pogotowie wzywaj,

999 szybko wybieraj!

Numer zapamiętaj, nie zapomnij w biedzie,

Pogotowie przybędzie, gdy coś złego komuś się dzieje!

PODSUMOWANIE:

1. Dzieci dostają wydrukowany na kartce wzór telefonu komórkowego, który po zajęciach będą mogli ozdobić i wyciąć. 

2. Dzieci wraz z nauczycielem przechodzą jeszcze od pierwszej do trzeciej stacji, przy każdej wpisując na swoich telefonach numer alarmowy do danej jednostki.

3. Nauczyciel wykłada na środku podłogi kartki z wydrukowanym numerem 112, wyjaśnia dzieciom, że jest to numer, na który można zadzwonić w każdej trudnej sytuacji wymagającej pomocy policji, straży pożarnej czy pogotowia ratunkowego, kiedy np. zapomnimy poszczególnych numerów do odpowiednich organów. 

4. Wszyscy odczytują z nauczycielem cyfry numeru 112, wykonując odpowiednie gesty: jeden - wskazanie palcem ust, jeden - wskazanie palcem nosa, dwa - wskazanie palcami oczu.

5. Robot jeszcze raz wydaje dźwięki pojazdów służb ratunkowych w losowej kolejności, a dzieci mają za zadanie rozpoznać dany sygnał i nacisnąć odpowiadający mu numer alarmowy na klawiaturze swojego papierowego telefonu.

6. Na zakończenie dzieci żegnają się z robotem, dziękując mu za towarzyszenie w czasie odkrywania nowych informacji na temat naszego bezpieczeństwa poprzez dotknięcie robota, tak jak na początku zajęć.

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję