Powrót do scenariuszy
Przedszkole
Wiek: 5-6 lat
D
Autor:

Dominika Skórak

,,Zwroty grzecznościowe: proszę, przepraszam, dziękuję"

rozwój społeczny
Czas:
45 min.
Roboty:
x2
Akcesoria:
Accessory
Interfejsy:
Photon Draw
alt
Powrót do scenariuszy
Scenario Image

Odniesienie do podstawy programowej

X. Edukacja językowa. Język obcy nowożytny - 6.4.

Cele zajęć

Uczeń/uczennica:
 • Poznawanie zwrotów grzecznościowych
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się zwrotami grzecznościowymi w odpowiednich sytuacjach
 • Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie

Metody pracy

 • pogadanka
 • praktycznego działania
 • burza mózgów

Formy pracy

 • grupowa zróżnicowana
 • zespołowa jednolita

Materiały

 • Kartki A3 techniczne białe
 • Obrazki przedstawiające sytuacje wymagające użycia zwrotu grzecznościowego
 • Mazaki
 • Kredki
 • Tablety

Załączniki

Obrazek do słowa ,,dziękuję''.jpg
Pobierz
2 obrazek do słowa ,,dziękuję''.jpg
Pobierz
Obrazek do słowa ,,przepraszam''.jpg
Pobierz
2 obrazek do słowa ,,przepraszam''.jpg
Pobierz
Obrazek do słowa ,,proszę''.jpg
Pobierz
2 obrazek do słowa ,,proszę''.jpg
Pobierz

Przebieg zajęć

1. Powitanie z dziećmi i zapoznanie z tematem

Wyjaśnienie dzieciom, że słowa przepraszam, dziękuję, proszę to zwroty grzecznościowe i wyjaśnienie tego, że osoba, która w codziennym życiu stosuje zwroty grzecznościowe, jest kulturalna i dobrze wychowana. 

2. Obrazkowa mapa myśli

Podzielenie dzieci na 3 grupy. Każda grupa otrzymuje kartkę A3 z jednym ze zwrotów grzecznościowych na środku. Zadaniem dzieci jest narysowanie swoich skojarzeń związanych z danym słowem wokół niego i opowiedzenie o tym co narysowały i dlaczego.

3. Pogadanka na temat zwrotów grzecznościowych

- W jakich sytuacjach używamy słowa proszę?

- W jakich sytuacjach używamy słowa dziękuję ?

- W jakich sytuacjach używamy słowa przepraszam ?

- Kiedy ostatnio używaliście zwrotów grzecznościowych ? 

4. Programowanie robota do sytuacji na macie edukacyjnej

Podzielenie dzieci na 2 grupy i rozłożenie dwóch mat edukacyjnych. Ułożenie w różnych częściach mat edukacyjnych zdjęć przedstawiających sytuacje, w których należy użyć zwrotu grzecznościowego. Otrzymanie przez każdą z grup jednego robota i tabletu. Zadaniem dzieci jest nagranie własnego dźwięku ze zwrotami grzecznościowymi i zaprogramowanie robota w taki sposób, aby przy każdym zdjęciu przedstawiającym sytuację użył właściwego zwrotu grzecznościowego.

5. Krótki filmik dotyczący zwrotów grzecznościowych na podsumowanie tematu 

https://youtu.be/DL6eWrZAizQ?si=yM1b8vldcotwbInJ

 

 

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję