Powrót do scenariuszy
Edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 1-3
P
Autor:

Patrycja Siemiacka

Czym jest empatia?

rozwój emocjonalny • rozwój społeczny • zajęcia kreatywne
Czas:
90 min.
Roboty:
x2
Akcesoria:
AccessoryAccessory
Interfejsy:
Photon Draw
alt
Powrót do scenariuszy
Scenario Image

Odniesienie do podstawy programowej

Edukacja wczesnoszkolna I-III, Edukacja społeczno - emocjonalna, rozwijanie kompetencji takich jak kreatywności i innowacyjności, organizowanie pracy i wykorzystywanie urządzeń technicznych i technologii

Cele zajęć

Uczeń/uczennica:
 • Poznawanie i nazywanie swoich uczuć i innych oraz jak odpowiednio na nie reagować
 • Kształtowanie umiejętności wczuwania się w stany emocjonalne innych ludzi i sytuacji, w których się znajdują
 • Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie

Metody pracy

 • Ćwiczebna
 • Burza mózgów
 • Pogadanka

Formy pracy

 • Indywidualna zróżnicowana
 • Grupowa zróżnicowana

Materiały

 • Karty dixit
 • Telefon / tablet
 • Robot Photon
 • Tabela empatycznego tygodnia
 • Kartki dotyczące sytuacji codziennych

Załączniki

Załącznik 1.pdf
Pobierz

Przebieg zajęć

1. Dzieci wchodzą do sali gdzie porozkładane są karty Dixit.

Wprowadzenie: Nauczyciel zapisuje na tablicy słowo empatia i każdy z uczniów ma okazję zapisać z czym mu się kojarzy.
Nauczyciel wyjaśnia czym jest empatia i szacunek do drugiej osoby. 

2. Dyskusja z uczniami: Jakie sytuacje w szkole wymagają od nas szacunku i empatii? Jakie są konsekwencje ich braku?

3. Labirynt emocji: za pomocą taśmy malarskiej tworzymy labirynt, do pokonania przez robota. Jego zadaniem jest zatrzymać się przy wyznaczonych punktach z obrazkami różnych sytuacji oraz pytaniami dotyczącymi empatii (np. Jakbyś się czuł na miejscu tej osoby, Jak można komuś pomóc w potrzebie?) Zadaniem uczniów jest zaprojektowanie trasy robota, dobranie odpowiedniej emocji do sytuacji z obrazka oraz wybranie koloru robota, który według nich pasuje do sytuacji/nastroju obrazka. 

4. Karty Dixit: zadaniem uczniów jest wystosowanie karty, która najbardziej do niego przemawia i opowiedzenia grupie dlaczego ją wybrał (pod względem emocjonalnym, dzisiejszego nastroju / samopoczucia).

5. Empatyczne scenki: uczniowie losują karty, które zawierają przykładowe sytuacje międzyludzkie, zadaniem ucznia jest próba wczucia się w sytuację drugiej osoby i udzielenie odpowiedzi na pytania widniejące na kartach. Następnie uczniowie w parach starają się wymyślić sytuację, która jest przejawem empatii i za pomocą scenki, prezentują grupie.

6. Empatyczny tygodnik: na podsumowanie każdy z uczniów tworzy listę empatycznych uczynków wobec innych osób. Dzieci dostają gotową tabelę z rozpiska dni tygodnia i maja za zadanie każdego dnia zapisywać jaki udało mu się zrobić empatyczny uczynek, bądź zauważył w sytuacji codziennej u kogoś taki uczynek.

7. Wyścig robotów: dzielimy uczniów na dwie grupy, zadajemy pytania i za dobra odpowiedź robot przesuwa się do przodu o 30 cm za zła cofa się o 15 cm do tyłu. Wygrywa drużyna, która pierwsza dotrze do mety.

Ciekawostki/Pytania otwierające

1. Co by było gdyby wszyscy ludzie na świecie byli empatyczni ?

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję