Powrót do scenariuszy
Edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 1-3
test
Autor:

Dominika Cisz

Poznajemy emocje z Photonem – robotyka w świecie uczuć.

rozwój emocjonalny • rozwój społeczny • programowanie
Czas:
45 min.
Roboty:
x3+
Akcesoria:
Accessory
Interfejsy:
Photon Draw
alt
Powrót do scenariuszy
Scenario Image

Odniesienie do podstawy programowej

Edukacja wczesnoszkolna: I 1.1 , 2, 2. 1,2; II 1.1; VII 4. 1,2; VIII 3. 5;

Cele zajęć

Uczeń/uczennica:
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji.
 • Poznawanie wyrażania i radzenia sobie z emocjami.
 • Wspieranie pracy zespołowej i komunikacji interpersonalnej.

Metody pracy

 • Metody czynne: metoda samodzielnych doświadczeń, metoda zadań.
 • Metody słowne: rozmowa, instrukcja, objaśnienia, sposoby społecznego porozumienia.

Formy pracy

 • Grupowa
 • Zespołowa
 • Indywidualna

Materiały

 • Ilustracje przedstawiające różne emocje (np. radość, smutek, złość, strach, rozczarowanie, gniew)
 • Kartki papieru i kredki
 • Robot Photon dla każdej grupy (najlepiej 3-4 uczniów na robota)
 • Tablet lub smartfon z zainstalowaną aplikacją Photon EDU

Przebieg zajęć

1. Wprowadzenie (10 minut)

- Powitanie uczniów i krótkie wprowadzenie do tematu emocji.

- Rozmowa na temat emocji: jakie znacie emocje, kiedy je odczuwamy.

- Pokazanie ilustracji przedstawiających różne emocje i rozmowa o nich.

 

2. Prezentacja robota Photona (10 minut)

- Krótkie przypomnienie funkcji robota Photon draw: jak się porusza, jak zmienia kolory świateł.

- Pokazanie, jak za pomocą robota można wyrażać emocje (np. radość- szybkie ruchy i jasne kolory, smutek- wolne ruchy i ciemne kolory)

 

3. Zadanie praktyczne (20 minut)

- Podział klasy na grupy. 

- Wręczenie każdej grupie robota Photona i tabletu/smartfonu z zainstalowana aplikacją Photon EDU. 

- Każda grupa losuję karteczkę z emocją, znajdujące się w koszyku. Emocję, którą wylosuje grupa będą przedstawiać za pomocą robota Photona. 

- Grupy rysują na kartce plan, jak za pomocą ruchów i kolorów robota wyrazić wybraną emocję. 

- Programowanie robota Photona i testowanie. 

- Prezentacja efektów pracy grup na forum klasy- każda grupa pokazuje, jak ich robot Photon wyraża emocję, a reszta klasy zgaduje, jaka to emocja. 

 

4. Podsumowanie (5 minut)

- Omówienie zajęć: jakie emocje poznaliśmy, jakie wyrażaliśmy za pomocą robota Photona.

- Każdy uczeń otrzymuje kartkę, na której rysuje emocję jaką w tym momencie odczuwa. Po narysowaniu emocji po kolei wszyscy przedstawiają, tak aby reszta uczniów mogła odgadnąć jaką emocję narysował kolega. 

- Pochwały dla uczniów za zaangażowanie i kreatywność. 

- Krótkie podsumowanie zdobytych umiejętności: jak rozpoznawać i wyrażać emocje. 

 

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję