Powrót do scenariuszy
Edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 3
test
Autor:

anita gawrych

Zawody robotów. Wyzwania technologiczne

rozwój społeczny • informatyka • programowanie
Czas:
90 min.
Roboty:
x3+
Akcesoria:
Accessory
Interfejsy:
Photon DrawPhoton Joystick
alt
Powrót do scenariuszy
Scenario Image

Odniesienie do podstawy programowej

Edukacja informatyczna:
3. Osiągnięcia w zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. Uczeń:
3.1 posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania;
3.2 kojarzy działanie komputera lub innego urządzenia cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem;
3.3 korzysta z udostępnionych mu stron i zasobów internetowych.
4. Osiągnięcia w zakresie rozwijania kompetencji społecznych. Uczeń:
4.1 współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię
5. Osiągnięcia w zakresie przestrzegania prawa i zasad bezpieczeństwa. Uczeń:
5.1 posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami;
Wychowanie fizyczne:
1. Osiągnięcia w zakresie utrzymania higieny osobistej i zdrowia. Uczeń:
1.4 przygotowuje we właściwych sytuacjach i w odpowiedni sposób swoje ciało do wykonywania ruchu;
2. Osiągnięcia w zakresie sprawności motorycznych. Uczeń:
2.4 wykonuje ćwiczenia zwinnościowe:
skłony, skrętoskłony, przetoczenie, czołganie, podciąganie,

Cele zajęć

Uczeń/uczennica:
 • rozwijanie umiejętności tworzenia różnych sekwencji programów (przód, tył, skręcanie, omijanie )
 • kształtowanie umiejętności używania różnych komend w sterowaniu robotem
 • budowanie umiejętności rozwiązywania problemów poprzez programowanie i testowanie zachowań robota
 • wzmacnianie umiejętności współpracy w grupie

Metody pracy

 • pogadanka
 • metoda ćwiczebna
 • burza mózgów

Formy pracy

 • grupowa jednolita
 • zbiorowa jednolita

Materiały

 • roboty photon x4
 • tablety z dostępem do aplikacji photon edu x4
 • piankowa mata edukacyjna x4
 • przeszkody w formie klocków x8
 • rzutnik x1
 • komputer x1
 • nagroda
 • kolorowanki z robotem photon x20
 • karty niespodzianki z ćwiczeniami fizycznymi (np. podskocz 3 razy, wykonaj 4 skłony, zrób 2 przysiady, zrób 3 skrętoskłony) x 12

Przebieg zajęć

1. Przygotowanie do zajęć: 

- naładowanie robotów i tabletów

- przygotowanie piankowych mat edukacyjnych

- wydzielenie dużej, pustej przestrzeni na końcu sali, która zmieści 4 tory przeszkód 

- przygotowanie przeszkód w formie klocków

 

2. Wprowadzenie (15 minut)

- przywitanie się z uczniami

- podział klasy na 4 grupy 

- każda grupa wymyśla zagadkę o robocie 

- prezentacja zagadek uczniów

- omówienie robota Photon i jego możliwości na (rzutniku) wyświetlanej strony internetowej z komputera

- omówienie dostępnych interfejsów robota photon (Photon Draw, Photon Joystick)

- przedstawienie celu dzisiejszych zajęć (pokonanie toru przeszkód robotem w jak najkrótszym czasie przez grupę)

 

3. Podstawy programowanie Photona - 30 min 

- pokaz i omówienie robota Photon 

- przedstawienie podstawowych komend robota w rzeczywistości tj. przód, tył itp. 

- praktyczne ćwiczenia przez uczniów 

 

4. Zawody eliminacyjne- 30 min

- podział uczniów na 4 drużyny po 5 osób na drużynę 

- każda drużyna wybiera swojego kapitana, który wraz z innymi wybranymi ustawia tor przeszkód z maty edukacyjnej, klocków oraz kart niespodzianek

- każda drużyna ma za zadanie zaprogramować robota do przejścia toru przeszkód w jak najkrótszym czasie 

- wyścig - każda drużyna po kolei pokonuje tor, a uczeń, który najedzie na kartę niespodziankę wykonuje zapisane na niej ćwiczenie

- zadaniem nauczyciela jest mierzenie i zapisanie czasu 

 

5. Finał - 20 min 

- dwie drużyny z najlepszym czasem przygotowują taktykę i symulują z robotem działania

- dwie drużyny, które miały słabsze wyniki w tym czasie układają dwa nowe, ale takie same warianty  toru przeszkód 

- podejście do finału 

- uczniowie, którzy czekają na swoją kolej pokonania toru wykonują kolorowankę przygotowaną przez nauczyciela 

- obie drużyny  pokonują tory przeszkód, ta która wygrywa dostają nagrodę (forma dowolna)

 

6. Podsumowanie - 15 min 

- podziękowanie uczestnikom za udział 

- rozmowa na temat używania robotów i wrażeniach uczniów

 

 

 

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję