Powrót do scenariuszy
Szkoła podstawowa
Klasa: 4-8
test
Autor:

Asia P.

Konstytucja 3 maja z robotem Photon

społeczeństwo i historia • programowanie • zajęcia w bibliotece
Czas:
45 min.
Roboty:
x3+
Akcesoria:
Accessory
Interfejsy:
Photon BlocksPhoton Code
alt
Powrót do scenariuszy
Scenario Image

Odniesienie do podstawy programowej

Szkoła podstawowa. Matematyka i informatyka: 3.5, 4.2, 4.4, 5.1, 5.2, ; Edukacja dla bezpieczeństwa: 2.1, 2.2, ; Historia i społeczeństwo: 1.1, 2.3 ; Język Polski: 1.1, 1.3 ; Informatyka: 2.3, 3.1

Cele zajęć

Uczeń/uczennica:
 • Potrafi analizować problemy i formułować algorytmy rozwiązujące zadania programistyczne.
 • Wykonuje programowanie robota w celu odpowiedniego reagowania na dane wejściowe (czytanie kodów QR) i wykonywania określonych czynności.
 • Potrafi wnioskować i wyciągać logiczne konkluzje na podstawie informacji zawartych w pytaniach dotyczących Konstytucji 3 Maja.
 • Wykonuje analizę sytuacji i podejmuje decyzje w celu prawidłowego skierowania robota do odpowiedniego kubeczka na macie.
 • Potrafi efektywnie współpracować z innymi członkami grupy, dzielić się zadaniami i wspólnie rozwiązywać problemy.
 • Potrafi wyrażać swoje myśli i poglądy na temat Konstytucji 3 Maja oraz procesu programowania i kodowania robota Photon.
 • Wie, jak zadawać pytania i wspierać rozmowę w grupie, dzieląc się swoimi obserwacjami i wnioskami.
 • Potrafi eksperymentować z różnymi strategiami programowania robota, poszukując nowatorskich rozwiązań i optymalizując działanie kodu.
 • Wykazuje gotowość do próbowania nowych pomysłów i adaptowania się do zmieniających się warunków podczas zabawy z robotami Photon.
 • Wie, jak korzystać z platformy do kodowania oraz instrukcji programowania robota Photon.

Metody pracy

 • Metoda zadaniowa.
 • Metoda projektowa.
 • Metoda aktywnego uczestnictwa.
 • Metoda problemowa.
 • Metoda dyskusji.

Formy pracy

 • Praca w grupach.
 • Dyskusja z całej klasy:

Materiały

 • Tablety z aplikacją Photon Coding i możliwością skanowania QR kodów - jeden tablat na grupę.
 • Roboty Photon - jeden robot na grupę.
 • Maty do kodowania - 1 mata na grupę.
 • Kubeczki z naklejonymi kodami QR - 9 kubeczków na qrupę.
 • Zestaw kodów QR z zadaniami.
 • Karteczki z napisami "PRAWDA" i "FAŁSZ"

Załączniki

Photon - Konstytucja 3 Maja - karta pracy I KODY QR.pdf
Pobierz
Prawda-fałsz.docx
Pobierz

Przebieg zajęć

Wstęp:

 • Na początku lekcji nauczyciel wprowadza temat Konstytucji 3 Maja, wyjaśniając jej znaczenie i historyczny kontekst.
 • Omawia główne postanowienia Konstytucji, podkreślając jej wpływ na historię Polski.

Instruktaż:

 • Nauczyciel przedstawia uczniom zasady zabawy z robotami Photonami oraz omawia z nimi, jak będą rozwiązywać zadania.

Zabawa z robotami Photon:

 • Uczniowie zostają podzieleni na grupy po 4 osoby.
 • Każda grupa otrzymuje swojego robota Photona, matę do kodowania, kubeczki z kodami QR oraz karteczki "PRAWDA" i "FAŁSZ".
 • Uczniowie umieszczają kubeczki z kodami QR na macie w losowych miejscach.
 • Uczniowie skanują kody QR, czytają pytania dotyczące Konstytucji 3 Maja i decydują, czy stwierdzenia są prawdziwe czy fałszywe.
 • Po dokonaniu wyboru, uczniowie programują swoje roboty tak, aby przesunęły odpowiedni kubeczek na pole z karteczką "PRAWDA" lub "FAŁSZ".
 • Każde ukończone zadanie kończy się zmianą koloru czułek robota.

Podsumowanie:

 • Nauczyciel przeprowadza krótką dyskusję, podsumowując wyniki zabawy i omawiając najważniejsze zagadnienia dotyczące Konstytucji 3 Maja.
 • Nauczyciel zachęca uczniów do dzielenia się swoimi refleksjami na temat nauki poprzez zabawę z robotami Photonami.

Zakończenie:

 • Nauczyciel dziękuje uczniom za udział w lekcji i zachęca ich do kontynuowania nauki programowania oraz eksplorowania historii Polski.
 • Uczniowie odkładają materiały na swoje miejsca, a roboty Photon zostają wyłączone i zabezpieczone.

Uwagi dla nauczyciela:

 • W trakcie lekcji warto zachęcać uczniów do aktywnego uczestnictwa i współpracy w grupach.
 • Można dostosować trudność pytań do poziomu klasy oraz dostosować ilość czasu na wykonanie zadania w zależności od tempa pracy grup.
 • Zachęcaj do dyskusji na temat zdobytej wiedzy i do refleksji na temat nauki poprzez zabawę z robotami Photon.

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję