Powrót do scenariuszy
Edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 3
test
Autor:

Aleksandra Osiecka

Co to jest savoir-vivre?

rozwój emocjonalny • rozwój społeczny • rozwój poznawczy
Czas:
60 min.
Roboty:
x2
Akcesoria:
Accessory
Interfejsy:
Photon Joystick
alt
Powrót do scenariuszy
Scenario Image

Odniesienie do podstawy programowej

Edukacja wczesnoszkolna: I 1.2, III 1.3, III 1.4, III 7, III 10, IV 6, IV 12

Cele zajęć

Uczeń/uczennica:
 • wyjaśnia co to jest savoir-vivre
 • tłumaczy jak należy ubierać się do poszczególnych miejsc
 • wyjaśnia w jaki sposób należy się witać
 • zbiera i układa elementy zastawy stołowej z wykorzystaniem robota Photon

Metody pracy

 • burza mózgów
 • metoda ćwiczebna

Formy pracy

 • zbiorowa
 • indywidualna
 • grupowa

Materiały

 • tablica
 • kreda
 • 2 roboty Photon
 • 2 tablety
 • mata edukacyjna
 • fiszki z elementami zastawy stołowej
 • koperty z zadaniami
 • wzór poprawnie ułożonej zastawy stołowej

Załączniki

mata edukacyjna.docx
Pobierz
fiszki z elementami zastawy stołowej.docx
Pobierz
koperty z zadaniami.docx
Pobierz
wzór poprawnie ułożonej zastawy stołowej.docx
Pobierz

Przebieg zajęć

1. Rozmowa na temat savoir-vivre:

Przedstawienie sytuacji problemowej:

Czym jest savoir-vivre? Uczniowie wymieniają propozycje, a nauczycielka zapisuje ich pomysły na tablicy. Następnie wspólnie tworzą definicję omawianego pojęcia.

2. Praca z robotami Photonami:

Nauczyciel rozkłada na macie do kodowania fiszki – elementy zastawy stołowej. Uczniowie dzielą się na dwa zespoły, które będą ze sobą rywalizowały.

Ich zadaniem jest zebranie wszystkich elementów zastawy stołowej w jak najszybszym czasie. Zatrzymując się na każdej fiszce mają jedno zadanie do wykonania (które daje im nauczyciel w kopercie).

Dopiero po wykonaniu zadania mogą wziąć element zastawy stołowej i ruszyć dalej. Drużyna, która zbierze wszystkie obrazki (widelec, łyżka, szklanka, nóż) ma za zadanie ułożyć z nich zastawę stołową (na korytarzu szkolnym na tablicy korkowej znajduje się wzór poprawnie ułożonej zastawy, którym dzieci mogą się wspomagać. Pod tablicą leży brakujący element zastawy czyli talerz, który uczniowie muszą zabrać, aby zastawa była kompletna).

3. Ewaluacja zajęć – nauczycielka pokazuje jak sprawić, aby robot kichnął. Uczniowie w tych samych zespołach wywołują kichanie u swoich robotów.

Następnie nauczycielka pyta uczniów jak myślą, co powinno się odpowiedzieć w takiej sytuacji według zasad savoir-vivre.

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję