Powrót do scenariuszy
Edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 2
O
Autor:

Olga Kracaj

Photon w królestwie kręgowców

przyroda
Czas:
45 min.
Roboty:
x3+
Interfejsy:
Photon Joystick
alt
Powrót do scenariuszy
Scenario Image

Odniesienie do podstawy programowej

Uczeń rozpoznaje wybrane zwierzęta i rośliny, których w naturalnych warunkach nie spotyka się w polskim środowisku przyrodniczym.
Uczeń rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin i zwierząt, 
w tym zwierząt hodowlanych, a także gatunki objęte ochroną.

Cele zajęć

Uczeń/uczennica:
 • Utrwalenie i poszerzanie wiedzy na temat gatunków zwierząt - pogłebianie umiejętności posługiwania się robotem Photon
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikacji zwierząt według gatunków
 • Odtwarzanie zwierząt za pomoca ruchu i dzwiękonaśladownictwa
 • Wzmacnianie współacy w grupie
 • Pogłebianie umiejętności posługiwania się robotem Photon
 • Pogłebianie umiejętności posługiwania się robotem Photon

Metody pracy

 • Metoda asymilacji wiedzy: dyskusja
 • Metoda praktyczna
 • Metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy

Formy pracy

 • Zbiorowa

Materiały

 • karteczki samoprzylepne (po 5 dla każdego ucznia)
 • kartoniki ilustrujące zwierzęta
 • kartoniki z bazami: ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby
 • robot Photon

Załączniki

Schemat.pdf
Pobierz
Karty-ze-zwierzętami-i-bazami.pdf
Pobierz

Przebieg zajęć

1. Przywitanie uczniów, rozmowa i powtórzenie zdobytych wcześniej wiadomości na temat różnych gatunków zwierząt- tego jak dzielimy kręgowce, jakie są cechy charakterystyczne ssaków, ptaków, gadów, płazów i ryb. Rozdanie po pięć kartek samoprzylepnych dla każdego z uczniów, zadaniem będzie zapisanie po jednym własnym przykładzie ssaków, płazów, gadów, ptaków, ryby. Zawieszenie na tablicy kartek pod odpowiednią nazwa gatunku. Przeczytanie przykładów przez nauczyciela i sprawdzenie ich poprawności.

2. Podział klasy na 3 grupy (tak aby była parzysta liczba uczniów w grupie).

3. Rozdanie dla każdej z grup po jednym robocie Photon i przypomnienie jego działania.

4. Wytłumaczenie instrukcji aktywności:

⁃ na podłodze, w rzędzie rozłożone są zdjęcia różnych gatunków zwierząt (karty ze zwierzętami w załączniku), na końcu rzędu znajduje się 5 baz z nazwami gatunków, (każda grupa ma swój oddzielny rząd i bazy z nazwami gatunków) - schemat w załączniku

⁃ uczniowie pracują w parach, jedna osoba steruje robotem najeżdżając na fotografię jedną z wielu znajdujących się w jego rzędzie. Na fotografii przedstawione jest zwierzę, na które najeżdża robotem, nazywa je, podjeżdża do bazy, która znajduje się na końcu rzędu i przyporządkowuje je do odpowiedniego gatunku, najeżdżając na ten gatunek. Następnie do miejsca startu. Zadaniem drugiej osoby z pary jest zbieranie i umieszczanie w bazie fotografii, na którą najechał robot. Uczniowie wymieniają się tak aby każdy miał możliwość sterowania robotem

⁃ po sklasyfikowaniu wszystkich zwierząt do odpowiednich baz (gatunków), uczniowie siadają w kole, sprawdzając poprawność przyporządkowania zwierząt przez każdą z grup, nazywając jeszcze raz zwierzęta.

5. Podsumowanie zajęć zabawą naśladującą zwierzęta. Nauczyciel podaje nazwę zwierzęcia, zadaniem uczniów jest wcielenie się w rolę podanego zwierzęcia poprzez poruszanie się i wydawanie jego odgłosów. Przykłady zwierząt: żaba, pies, kangur, wąż, wieloryb, okoń, krokodyl.

Ciekawostki/Pytania otwierające

Ciekawostki dotyczące kręgowców które będą uzupełniały zajęcia:

- Człowiek jest również kręgowcem i należy do grupy ssaków.

- Kro­ko­dy­le jako jedyne gady po­sia­da­ją struny głosowe i jako jedyne potrafią głośno ryczeć.

- Istniały również kręgowce, które już nie istnieją, takie jak dinozaury i mamuty. 

- Jak długo żyją gady? Oczywiście to wszystko zależy od gatunku, jednak rekordzistą jest pewien żółw olbrzymi. Nazwany jest imieniem Jonathan i jest jednym z najdłużej żyjących zwierząt na świecie. Prawdopodobnie urodził się około 1832 roku i żyje już ponad 190 lat!

- Najbardziej jadowity kręgowiec - ten tytuł należy do małej i niepozornej żabki o wywołującej trwogę nazwie - liściołaz straszliwy. Maleństwo ma w sobie wystarczającą ilość trucizny do zabicia ok. 20 ludzi.

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję