Powrót do scenariuszy
Edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 2
L
Autor:

Laura Kośko

Photon w krainie zwierząt hodowlanych i dziko żyjących

przyroda • rozwój społeczny • rozwój poznawczy
Czas:
45 min.
Roboty:
x1
Akcesoria:
Accessory
Interfejsy:
Photon DrawPhoton BadgePhoton Joystick
alt
Powrót do scenariuszy
Scenario Image

Odniesienie do podstawy programowej

Edukacja wczesnoszkolna: Edukacja przyrodnicza: 1.1,3 Edukacja informatyczna: 1.1,2

Cele zajęć

Uczeń/uczennica:
 • pogłębianie wiedzy na temat zwierząt hodowlanych i dziko żyjących oraz sposobów opieki nad nimi
 • kształtowanie umiejętności rozróżniania zwierząt hodowlanych i dziko żyjących poprzez aktywność z wykorzystaniem robota Photon
 • zwrócenie uwagi na szacunek wobec zwierząt oraz uwrażliwianie uczniów na posiadane przez nie uczucia

Metody pracy

 • burza mózgów
 • dyskusja
 • ekspresywna

Formy pracy

 • Grupowa
 • Zbiorowa

Materiały

 • tablet
 • fiszki-zwierzęta
 • fiszki ze zwierzętami dziko żyjącymi (załącznik 1)

Załączniki

Zwierzęta dziko żyjące _20240505_230217_0000.pdf
Pobierz

Przebieg zajęć

1. Zapoznanie z tematem: Nauczyciel wprowadza temat zajęć, prezentując dzieciom robota Photon. Razem z dziećmi nauczyciel wymienia różne zwierzęta. Następnie dzieci dzielą się swoimi obserwacjami i wiedzą na temat zwierząt hodowlanych i dziko żyjących.

2. Pogadanka: Nauczyciel i dzieci dyskutują na temat różnic między zwierzętami hodowlanymi a dziko żyjącymi, zwracając uwagę na potrzeby i cechy charakterystyczne dla każdej grupy zwierząt.

3. Interaktywna gra edukacyjna z robotem: Dzieci pracują w grupach przy użyciu robota Photon. Grupa otrzymuje karty dotyczące zwierząt hodowlanych i dziko żyjących. Następnie na tablecie programują odpowiednie dźwięki jakie wydają zwierzęta hodowlane i dziko żyjące. Podczas zaprogramowaniu zadaniem grupy jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania, korzystając z funkcji robota.

4. Interaktywna zabawa związana z tematyką zwierząt: Nauczyciel włącza podkład muzyczny dzieci tańczą podczas gdy muzyka się zatrzymuje nauczyciel mówi jakie zwierzę muszą naśladować.

5.  Kolorowe zwierzaki: Dzieci wykonują modele zwierząt przy użyciu modeliny i pomocy nauczyciela. Potem zostawiają je na wystawie w sali.

6.  Podsumowanie: Podczas całego przebiegu zajęć robot Photon pełni rolę interaktywnego narzędzia wspierającego procesu dydaktycznego i stymulującego zaangażowanie dzieci w naukę poprzez interakcję z technologią.

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję