Powrót do scenariuszy
Edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 1-3
test
Autor:

Asia P.

Cztery żywioły

zajęcia kreatywne • zajęcia w bibliotece
Czas:
45 min.
Roboty:
x3+
Akcesoria:
Accessory
Interfejsy:
Photon BadgePhoton Blocks
alt
Powrót do scenariuszy
Scenario Image

Odniesienie do podstawy programowej

II.1.1), II.1.3)
III.1.1), III.1.10)
VII.1.2), VII.2.1

Cele zajęć

Uczeń/uczennica:
  • Potrafi zaprogramować robota,
  • Potrafi zaplanować swoje działania,
  • Myśli kreatywnie,
  • Potrafi pracować w grupie.

Metody pracy

  • Poszukujące
  • Praktycznego działania

Formy pracy

  • Grupowe

Materiały

  • Kostka do gry z przyczepionymi do niej obrazkami
  • Obrazki przedstawiające 4 żywioły na matę do kodowania
  • Mata do kodowania

Załączniki

Obrazki na kostkę.pdf
Pobierz
Obrazki do rozłożenia na macie.pdf
Pobierz

Przebieg zajęć

Scenariusz zajęć przygotowany na podstawie scenariusza zajęć Anny Świć o tym samym tytule na Geinbota.

1. Przywitaj się z dziećmi i podziel je na zespoły. Powiedz, że na dzisiejszych zajęciach będą pracować z wykorzystaniem robotów.

2. Zaprezentuj uczniom matę do kodowania na której rozłożone są obrazki przedstawiające cztery żywioły. Omów, jaki żywioł reprezentuje każdy obrazek.

3. Zaprezentuj kostkę do gry na której przyczepione są obrazki reprezentujące cztery żywioły oraz obrazek z kółkiem zielonym i czerwonym.

4. Wytłumacz na czym będzie polegało zadanie. Uczniowie rzucają czterokrotnie kostką, zapamiętując kolejność obrazków, które wypadły na kostce. Następnie programują Photona w taki sposób, żeby, przejechał przez obrazków w takiej kolejności, w jakiej wskazała kostka. Jeśli na kostce wypadnie zielony, to uczniowie mogą zamienić ze sobą kolejność najechania do dwóch obrazków, jeśli wypadnie czerwony, to obok każdego obrazku będą przejeżdżać dwukrotnie.

5. Ustalcie, z którego pola będzie startował Photon, a następnie stwórzcie odpowiedni program (możecie spróbować wykorzystać pętle lub funkcje).

6. Poproś wychowanków o zaprezentowanie stworzonego programu i jazdę próbną robotów.

7. W razie potrzeby dokonajcie niezbędnych poprawek.

8. Podziękuj uczniom za aktywny udział w zajęciach.

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję