Powrót do scenariuszy
Szkoła podstawowa
Klasa: 5-6
test
Autor:

IzaM

Photon Story

język angielski
Czas:
45 min.
Roboty:
x3+
Interfejsy:
Photon Draw
alt
Powrót do scenariuszy
Scenario Image

Odniesienie do podstawy programowej

V. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne (np. notatkę, ogłoszenie, zaproszenie, życzenia, wiadomość, SMS, pocztówkę, e-mail, historyjkę, list prywatny, wpis na blogu): V.1) opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty, miejsca i zjawiska, V.2) opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości,

Cele zajęć

Uczeń/uczennica:
  • Uczeń utrwala czasowniki w czasie przeszłym.
  • Uczen tworzy krótką wypowiedź pisemną
  • Uczeń współpracuje w grupie

Metody pracy

  • Burza mózgów
  • Myślenie krytyczne

Formy pracy

  • Praca w grupach
  • Praca w parach

Materiały

  • Kolorowe paski papieru o równej długości (ok. 20 na grupę)
  • Spinacze
  • Małe kartki z napisanymi czasownikami

Przebieg zajęć

1. Czynności organizacyjne.

2. Rozgrzewka językowa

Ćwiczenie 1. Nauczyciel zapisuje na tablicy czasowniki w formie podstawowej i pyta o formę czasu przeszłego.  

Ćwiczenie 2.

Nauczyciel prosi każdego z uczniów po kolei o dokończenie zdania w dowolny sposób. 

One day there was a.... ( princess, forest itp.)

3. Przebieg zajęć 

Nauczyciel przedstawia cel zajęć - układanie krótkiej historyjki w czasie przeszłym. Dzieli uczniów na 3 lub 4 osobowe grupy. Każdej grupie rozdaje paski papieru i prosi o ułożenie kwadratu lub labiryntu - drogi wzdłuż której będzie jezdził Photon.

Następnie rozdaje 5 - 10 wyrazów - mogą to być czasowniki lub rzeczowniki, np. an apple, a princess. Prosi uczniow o przypięcie ich do pasķów papieru na podłodze w dowolnych miejscach za pomocą spinaczy.

Zadaniem uczniów jest stworzyć 3 różne historyjki (jeśli grupa jest 3 osobowa, 4 jeśli 4 osobowa), które będą się zaczynały od One day there was... 2 osoby z grupy wybierają słowa i tworzą historię, trzecia osoba lub 2 pozostałe kodują drogę Photona tak, żeby najechał tylko na wybrane wyrazy. Uczniowie rysują drogę Photona w  dowolnym interfejsie. Dzieci zmieniają się tak, żeby powstały 3 lub 4 różne, krótkie historyjki.

4. Zakończenie

Uczniowie prezentują swoje opowiadania.

Ciekawostki/Pytania otwierające

Jako pracę domową, warto poprosić o napisanie przez uczniów krótkiego maila, w którym opiszą, co niesamowitego się im zdarzyło - czyli uczniowie przekształcą swoją historyjkę w maila.

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję