Powrót do scenariuszy
Szkoła podstawowa
Klasa: 4-5
test
Autor:

IzaM

Zakupy

język angielski
Czas:
45 min.
Roboty:
x3+
Akcesoria:
Accessory
Interfejsy:
Photon Joystick
alt
Powrót do scenariuszy
Scenario Image

Odniesienie do podstawy programowej

I Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów: I.7 zakupy i usługi; II.Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, ogłoszenia, instrukcje) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka: II.1)reaguje na polecenia, VI.Uczeń reaguje ustnie w typowych sytuacjach: VI.3)uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia,

Cele zajęć

Uczeń/uczennica:
 • Uczeń potrafi pracować w grupie.
 • Uczeń potrafi ułożyć pytanie z czasownikiem "Can"
 • Uczeń utrwala nazwy sklepów.

Metody pracy

 • Metoda komunikacyjna
 • Metoda TPR
 • Elementy myślenia krytycznego

Formy pracy

 • Praca w grupie

Materiały

 • Tablet ( 1 na 4 uczniów)
 • Obrazki przedstawiające sklepy, mogę być to flashcardy z klas młodszych lub napisy z ich nazwami- przykłady w załącznikach
 • Kartki z literami A,B,C,D
 • Obrazki, lub napisy z nazwami różnych przedmiotów- przykład w załącznikach

Załączniki

lekarstwa.jpg
Pobierz
butik.jpg
Pobierz
apteka.jpg
Pobierz
sklep dla zwierząt.jpg
Pobierz

Przebieg zajęć

Rozpoczęcie zajęć

1. Podziel grupę na 4 osobowe zespoły ( w przypadku innej ilości uczniów, zmniejsz ilość ról, lub zmodyfikuj do własnych potrzeb)

2. Przypomnij sposób układania pytań z czasownikiem can, zapisz przykład na tablicy.  - 5 minut

3. Poproś grupy, żeby w ciągu 8 minut utworzyły jak najwięcej różnych pytań związanych ze sklepami, podaj przykład na tablicy np. Where can I buy new shoes? Where can I find a pet shop? - przeczytaj wspólnie z dziećmi pytania, sprawdź która grupa ma najwięcej pytań, pogratuluj uczniom.

Przebieg lekcji

1. Uczniowie w każdej grupie losują literę A, B, C, D.  Nauczyciel wyjaśnia co znaczą poszczególne litery. Litery oznaczają rolę ucznia w grupie:

Uczeń A  -pyta ( można zapisać wzór pytania na tablicy- jeśli jest taka potrzeba np. Where can I buy new shoes?

uczeń B - odpowiada ( można zapisać wzór odpowiedzi na tablicy- jeśli jest taka potrzeba )

Uczeń C - prowadzi Photona

Uczeń D - wyraża opinie - You are right. Good Job. etc. ( można zapisać możliwe komentarze na tablicy- w zależności od poziomu grupy)

W przypadku grupy 3 osobowej  należy pominąć rolę D

2. Uczniowie otrzymują zestaw np. 6 obrazków  ze sklepami rozkładają je na macie edukacyjnej w dowolnym  miejscu   oraz kartki z obrazkami rzeczy, lub napisane nazwy.

3. Uczniowie pracują w grupach. Uczeń A  losuje kartkę z nazwą przedmiotu np. buty  i zadaje pytania uczniowi B- Where can I buy new shoes?

Uczeń B odpowiada. Uczeń C - umieszcza Photona w odpowiednim miejscu. Uczeń D - dodaje komentarz. - 6 minut

4. Nauczyciel prosi dzieci o wymianę ról zgodnie ze wskazówkami zegara. Uczniowie powtarzają ćwiczenie - 6minut , uczniowie wykonują tak długo ćwiczenie aż wszystkie dzieci będą w każdej roli.

Zakończenie

1. Nauczyciel losuje obrazki z przedmiotem a dzieci po kolei zadają mu pytanie o to gdzie można kupić dany przedmiot.

Warto wybrać słownictwo znane dzieciom. W przypadku braku obrazków można przygotować wyrazy napisane na kartkach. 

Dodatkowe pomysły:

A. Żeby wykorzystać ruch na zajęciach i metodę TPR, można zacząć od napisania w powietrzu palce nazw sklepów, lub pisania palcem po plecach. Uczniowie odgadują nazwy i przypominają sobie słownictwo.

B.   Wyścigi: Żeby wykorzystać ruch na zajęciach i metodę TPR dzielimy klasę na dwie grupy. Uczniowie ustawiają się w 2 rzędy w tej samej odległości od tablicy.  Nauczyciel mówi nazwę sklepu, pierwszy uczeń z każdego  rzędu biegnie i musi poprawnie zapisać wyraz po angielsku, przed uczniem z drugiej grupy. Wygrywa ten który pierwszy ze słuchu napisze wyraz.

C. Nauczyciel wcześniej prosi uczniów o przygotowanie obrazków do lekcji, podczas zajęć wprowadzających nazwy sklepów

Ciekawostki/Pytania otwierające

 

 

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję