Powrót do scenariuszy
Edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 1-3
Szkoła podstawowa
Klasa: 4
U
Autor:

Urszula Łejmel

Kraje graniczące z Polską

rozwój społeczny • geografia • zajęcia kreatywne
Czas:
60 min.
Roboty:
x3+
Akcesoria:
Accessory
Interfejsy:
Photon BadgePhoton Blocks
alt
Powrót do scenariuszy
Scenario Image

Odniesienie do podstawy programowej

Zapoznanie się przez dzieci z wiedzą geograficzną odnośnie Polski i jej sąsiadów. Kierunki geograficzne: Północ-Południe, Wschód-Zachód.

Cele zajęć

Uczeń/uczennica:
 • Uczniowie uczą się pracy w grupie, współdziałania poprzez wspólną pracę.
 • Uczniowie dowiadują się, że Polska leży w Europie i z jakimi państwami graniczy.
 • Zdobywają umiejętności geograficzne.
 • Doskonalą umiejętności nazywania państw i ich położenia, rozwijają umiejętność orientacji na mapie.
 • Uczniowie rozwijają orientację w kierunkach geograficznych: Północ-Południe, Wschód- Zachód.

Metody pracy

 • metoda podająca
 • metoda aktywizująca
 • metoda poszukująca

Formy pracy

 • praca grupowa
 • praca indywidualna

Materiały

Przebieg zajęć

 

 • Nauczyciel przedstawia cel i tematykę dzisiejszych zajęć.
 • Uczestnicy zostają podzieleni na grupy siedmioosobowe. Każda grupa wyznacza na podłodze swój obszar w zależności od ilości grup. Prowadzący tłumaczy zasady zabawy. Każda grupa otrzymuje 7 kartek w formacie A5, kredki, gumkę, ołówek, linijki, czarne flamastry. Uczniowie rysują wg filmiku z linku YT  poszczególne flagi. Każdą flagę uczniowie podpisują na dole kartki czarnym flamastrem, przypisując flagę do odpowiedniej nazwy kraju.  
 • Nauczyciel rozdaje każdej grupie uczniów małą wyciętą wcześniej przez siebie flagę Polski a także Różę Wiatrów z kierunkami geograficznymi.
 • Kiedy flagi są narysowane I pokolorowane, uczniowie otrzymują wydrukowaną ze strony: mapę Polski na której kładą małą flagę Polski, a także wydrukowaną wcześniej przez nauczyciela Różę Wiatrów. Następnie, z pomocą nauczyciela, układają wokół niej (odpowiednio) flagi pozostałych państw. 
 • Uczniowie rozkładają Matę Edukacyjną na której rozkładaja flagi pozostałych państw (pozostałe 6 pokolorowane przez uczniów). Każda grupa uczniów wybiera jedną flagę sąsiadującego państwa. Następnie uczniowie programują trasę robota tak, aby odnalazł wybrane przez grupę flagi państwa, nie najeżdżając na inne, rozmieszczone na macie flagi. Po najechaniu przez robota na odpowiednią flagę, jest ona umieszczana na właściwym miejscu wokół mapy Polski. 
 • Następnie nauczyciel wraz z dziećmi obserwują kolejne grupy i wykonywane przez Robota zadania.
 • Na zakończenie zajęć nauczyciel a także uczniowie omawiają zdobytą wiedzę geograficzną. Dyskutują, co w zadaniu było dla nich trudne, co sprawiło im największe problemy. Każde dziecko mówi, co było dla niego ciekawe w pracy z robotem, co sprawiło mu frajdę. Nauczyciel pyta dzieci o flagi i stolice wybranych państw, a także o ich położenie.

 

 

Powiązane zasoby

 • Scenariusz powstał podczas zajęć „Wykorzystanie elektronicznych zestawów edukacyjnych w kształceniu szkolnym i pozaszkolnym” na uczelni Ateneum- Akademia Nauk Stosowanych pod kierownictwem mgr Beaty Chojnowskiej- Gąsiorek

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję