Powrót do scenariuszy
Edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 1-2
test
Autor:

Agnieszka Ogiegło

Mierzymy odległości

matematyka • rozwój społeczny • programowanie
Czas:
45 min.
Roboty:
x3+
Akcesoria:
Accessory
Interfejsy:
Photon Blocks
alt
Powrót do scenariuszy
Scenario Image

Odniesienie do podstawy programowej

edukacja matematyczna:
w zakresie pomiaru:
a) długości: mierzy długość, posługując się np. linijką; porównuje długości obiektów

Cele zajęć

Uczeń/uczennica:
 • Kształtowanie rozumienia pomiaru długości: odmierzanie krokami, stopa za stopą, dłonią i kredkami.
 • Porównywanie długości: dłuższy, krótszy, tej samej długości
 • Zapoznawanie dzieci z narzędziami pomiaru długości: miarka krawiecka i stolarska, taśma miernicza, linijka szkolna.
 • Posługiwanie się poznanymi narzędziami i osobiste doświadczenia w mierzeniu długości.

Metody pracy

 • dyskusja
 • pokaz
 • pomiar

Formy pracy

 • praca zespołowa
 • praca w parach

Materiały

 • tablet
 • różnego rodzaju miarki

Przebieg zajęć

Dzieci siedzą w kręgu i rozmawiają z nauczycielką o różnych długościach - klasy, ręki, ławki. Nauczycielka pyta, co możemy wykorzystać do mierzenia, jakie przyrządy znają. Następnie pokazuje przygotowane przybory i pyta co można za ich pomocą zmierzyć. Po nazwaniu przyrządów, rozkłada matę - miasto z zestawu rozszerzona rzeczywistość. Prosi by jeden uczeń zmierzył długość ulicy, wspólnie zastanawiają się jak napisać program w Photon Blocks, który umożliwi przejazd robota. Nauczyciel dzieli dzieci na zespoły - tyle ile posiada mat. Dzieci na matach mają wyzwania przygotowane przez nauczyciela. Np. dojedź do warzywniaka, do urzędu - uczniowie piszą cały program, mierząc odpowiednie długości, określając skręty. Następnie testują swój program, dbając oto by Photon poruszał się tylko po wyznaczonych drogach.

 

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję