Powrót do scenariuszy
Szkoła podstawowa
Klasa: 7-8
test
Autor:

Tomasz Suleja

Twierdzenie Pitagorasa - lekcja utrwalająca.

matematyka
Czas:
45 min.
Roboty:
x1
Interfejsy:
Photon BadgePhoton Blocks
alt
Powrót do scenariuszy
Scenario Image

Odniesienie do podstawy programowej

Szkoła podstawowa 7-8, Matematyka, treści nauczania: VIII.8.

Cele zajęć

Uczeń/uczennica:
 • zapisuje na podstawie rysunku odpowiednią równość wynikającą z twierdzenia Pitagorasa
 • oblicza brakujący bok trójkąta prostokątnego stosując twierdzenie Pitagorasa
 • współpracuje w grupie

Metody pracy

 • metoda praktycznego działania
 • gra dydaktyczna

Formy pracy

 • grupowa

Materiały

 • tablety (po 1 na grupę)
 • plansza do gry (z różnymi trójkątami prostokątnymi) - sposób wykonania: indywidualnie przez danego nauczyciela

Przebieg zajęć

Część wstępna:

 • Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem i celami lekcji. Wyjaśnia, czym będą się dzisiaj na lekcji zajmować i dzieli klasę na grupy (3 w moim przypadku) oraz wyjaśnia uczniom zasady gry. 

Część główna:

 • Nauczyciel przypomina twierdzenie Pitagorasa. Rysuje przykładowe trójkąty na tablicy i prosi uczniów o zapisanie odpowiedniej równości wynikającej z twierdzenia Pitagorasa. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela. 
 • Uczniowie pracują w grupach. Gra jest podobna do gry planszowej, tylko pionkami są roboty Photon. Uczniowie programują robota, tak aby przemieszczał się po planszy z jednego pola na drugie, ale zanim robot się poruszy muszą policzyć brakujący bok trójkąta prostokątnego i wybrać odpowiednią drogę dla robota - prawidłowy wynik wskazuje, w którym kierunku należy się udać. Uczniowie wykorzystują liniał (dużą ekierkę), by mierzyć odległości między poszczególnymi polami.


  (plansza do gry przygotowana przez autora)

 • Robot przemieszczając się po planszy musi dojść od pola START do pola META.  
 • Wygrywa grupa, która jako pierwsza przejdzie całą grę bez popełnienia błędów.  

Część podsumowująca:

 • Grupa, która zdobędzie I miejsce może zostać nagrodzona oceną, plusem lub pochwałą słowną (według zasad wprowadzonych przez nauczyciela).

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję