Powrót do scenariuszy
Edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 1
test
Autor:

Agnieszka Ogiegło

Głuchy telefon

rozwój społeczny • programowanie
Czas:
45 min.
Roboty:
x3+
Interfejsy:
Photon Draw
alt
Powrót do scenariuszy
Scenario Image

Odniesienie do podstawy programowej

Uczeń/uczennica:
- słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób z otoczenia, w różnych sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia,
- okazuje szacunek wypowiadającej się osobie,
- wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji,
- zadaje pytania w sytuacji braku rozumienia lub braku pewności zrozumienia słuchanej wypowiedzi.

Cele zajęć

Uczeń/uczennica:
  • skutecznie się komunikuje,
  • słucha innych,
  • słucha aktywnie,
  • odtwarza wzór na podstawie informacji słownej.

Metody pracy

  • gra dydaktyczna - głuchy telefon.

Formy pracy

  • praca w zespołach trzyosobowych.

Materiały

  • wydrukowane plansze z aplikacji Photon Coding z interfejsu Photon Draw.

Załączniki

photon1.JPG
Pobierz

Przebieg zajęć

Nauczyciel wita się z uczniami, następnie wyjaśnia zasady pracy w czasie lekcji. Uczniowie pracują w zespołach 3-osobowych. Przykładowy podział uczniów: nauczyciel przygotowuje karteczki samoprzylepne, na których znajdują się różne symbole - po 3 z każdego. Karteczki przyczepia na plecach uczniów, teraz sami muszą się odnaleźć i stworzyć zespoły. Po ustaleniu składów grup, wszyscy siadają w kręgu. Nauczyciel tłumaczy zasady pracy. W każdym zespole wyznaczana jest osoba "obserwator", która będzie mogła zobaczyć wydrukowaną planszę z drogą Photona - planszę umieszczamy w kartonie - do kartonu może zaglądać tylko ta wyznaczona osoba. Druga osoba w zespole to "tłumacz - łącznik" - zadanie tej osoby to przekazanie informacji od "obserwatora" do trzeciej osoby w zespole, czyli do "programisty". "Programista" na podstawie informacji od "łącznika" ma za zadanie napisać program. Na koniec sprawdzamy, czy Photon wykona zaplanowaną drogę. Jako podsumowanie zadajemy dzieciom pytania:

- co było najtrudniejsze?

- jak czuli się w swoich rolach?

- czy chcieliby zmienić swoją rolę, a jeżeli tak to na jaką i dlaczego?

(Plansze ukryte w kartonie przygotowuje nauczyciel, różnią się od siebie skalą trudności.)

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję