Powrót do scenariuszy
Edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 1-2
test
Autor:

Agnieszka Ogiegło

Zakodowana droga Photona

rozwój społeczny • programowanie
Czas:
45 min.
Roboty:
x3+
Interfejsy:
Photon Draw
alt
Powrót do scenariuszy
Scenario Image

Odniesienie do podstawy programowej

- rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
- rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
- umiejętność tworzenia relacji, współdziałania, współpracy oraz samodzielnej organizacji pracy w małych grupach, w tym organizacji pracy przy wykorzystaniu technologii;
- uczeń/uczennica określa i prezentuje wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni; 
- określa i prezentuje kierunek ruchu przedmiotów oraz osób; 
- określa położenie przedmiotu na prawo/na lewo od osoby widzianej z przodu (także przedstawionej na fotografii czy obrazku);
- liczy (w przód i wstecz) od podanej liczby po 1, po 2, po 10 itp.

Cele zajęć

Uczeń/uczennica:
  • Doskonali umiejętności współdziałania w parach, w zespołach.
  • Kształtuje umiejętności odkodowywania informacji,
  • Kształci umiejętności dodawania i odejmowania,

Metody pracy

  • czynna,
  • aktywizująca,
  • edukacja przez ruch.

Formy pracy

  • praca w parach.

Materiały

  • roboty i tablety.

Załączniki

zad.2.pdf
Pobierz
zad.3.1.pdf
Pobierz
zad3.2.pdf
Pobierz
puzzle kot (1).pdf
Pobierz
instrukcja (1).docx
Pobierz
rozwiązanie do zad. 1.jpg
Pobierz

Przebieg zajęć

Przywitanie z uczniami. Podział uczniów na zespoły 3-osobowe, np. z wykorzystaniem kształtów, po których mają siebie odnaleźć - dopasować elementy. 

Wyjaśnienie zadania, przeczytanie instrukcji (nauczyciel przed lekcją przygotowuje karty pracy dla wszystkich zespołów). Zadania podajemy dzieciom pojedynczo, po wykonaniu pierwszego otrzymują kolejne. Po wykonaniu wszystkich zadań i określeniu drogi, zespół otrzymuje tablet. Z wykorzystaniem Photon Draw dzieci planują drogę i prezentują swoje wyniki.

 

Źródła materiałów użytych bezpłatnie do celów niekomercyjnych i szkolnych przez nauczycieli szkół podstawowych w klasie i szkole:

https://www.edu-games.org/,

https://quaap.com/edu/,

https://edufuntime.com/.

Zad. 1: https://www.edu-games.org/printables/secret-code.php.

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję