Powrót do scenariuszy
Szkoła podstawowa
Klasa: 4-6
K
Autor:

Karolina Frąckiewicz

Utrwalenie słownictwa z języka obcego

język angielski
Czas:
45 min.
Roboty:
x1
Interfejsy:
Photon BlocksPhoton Code
alt
Powrót do scenariuszy
Scenario Image

Cele zajęć

Uczeń/uczennica:
  • poprawia pamięć,
  • utrwala słowa i zwroty z języka obcego,
  • doskonali umiejętności językowe,
  • uczy się współpracować w grupie.

Formy pracy

  • indywidualna,
  • grupowa.

Materiały

  • karteczki w czterech różnych kolorach ze słowami i zwrotami do powtórzeń (np. żółte – lądowe środki transportu, niebieskie – wodne środki transportu, zielone – transport lotniczy, czerwone – zwroty z użyciem czasowników),
  • taśma do oznaczenia startu i mety.

Załączniki

Załącznik 1.docx
Pobierz

Przebieg zajęć

Wprowadzenie do zajęć:

Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że na zajęciach powtórzą słownictwo z języka angielskiego dotyczące transportu – opisany w scenariuszu pomysł można dostosować do innych języków, rozszerzyć o gramatykę, dopasować do lekcji przedmiotowych (np. Historii, gdzie kolory odpowiadają: żółty - datom, czerwony - wydarzeniom, zielony - postaciom itd.). Zadaniem klasy jest doprowadzenie robota Photon z punktu startowego do wyznaczonej mety (w zależności od wielkości sali, ustalamy np. że jeden krok robota ma długość 10 cm, w niniejszym przykładzie jest 40 karteczek z 4 kategorii, więc odległość startu od mety to ok. 4 metrów, pojedynczy krok robota można zwiększać lub zmniejszać, dopuszczamy, że na jakąś część pytań grupa może nie odpowiedzieć, a przy błędnych odpowiedziach robot cofa się).

Warto wyznaczyć taśmą obszary: 4 m do 3,5 m poziom master, 3,5 m do 3 m poziom ekspert. To powtórka materiału, więc uczniowie powinni dobrze go znać.

Nauczyciel wcześniej programuje robota w określony sposób: poprawna odpowiedź – robot przesuwa się w przód o 10 cm, zmienia kolor na zielony i wydaje wesoły dźwięk, niepoprawna odpowiedź – robot cofa się o 10 cm, zmienia kolor na czerwony i wydaje smutny dźwięk. Poprawną odpowiedź aktywuje się poprzez głaskanie robota, niepoprawną poprzez reakcję na hałas, w tym wypadku klaśnięcie. Program w Photon Blocks może wyglądać następująco:

Część główna zajęć:

Uczniowie sami decydują w jakiej kolejności biorą udział, ale każdy przynajmniej jeden raz podejmuje wyzwanie. Jeden z nich wybiera kolor kategorii, z której chce odpowiadać, a następnie losuje karteczkę z dostępnych, odwróconych, nauczyciel wręcza mu ją bądź czyta. Na karteczce znajduje się: wyraz lub zwrot po angielsku/polsku, a zadaniem ucznia jest podanie znaczenia w języku polskim/angielskim. Jeśli odpowie poprawnie (weryfikuje cała klasa i nauczyciel) podchodzi do robota i głaszcze go po głowie, a on wydaje radosny dźwięk, zmienia kolor oczu i czułków na zielony oraz przemieszcza się o 10 cm w przód. Jeśli odpowiedź jest błędna – uczeń klaszcze przy robocie, a on zmienia kolor na czerwony, wydaje smutny dźwięk i cofa się o 10 cm. Następnie zadanie wykonują kolejni uczniowie. Rozgrywka kończy się, gdy zostaną wykorzystane wszystkie karteczki.

Podsumowanie zajęć:

Uczniowie oceniają swoje przygotowanie z tematyki zajęć, czy udało im się przekroczyć linię “ekspert”, czy dotrzeć do poziomu “master”. Następnie dzielą się opinią, czy podobała się im taka forma powtórzenia materiału z lekcji.

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję