Powrót do scenariuszy
Szkoła podstawowa
Klasa: 4-6
K
Autor:

Karolina Frąckiewicz

Wielokrotność liczb

matematyka
Czas:
45 min.
Roboty:
x1
Interfejsy:
Photon BlocksPhoton Code
alt
Powrót do scenariuszy
Scenario Image

Cele zajęć

Uczeń/uczennica:
  • rozpoznaje wielokrotności dwóch liczb naturalnych,
  • rozwiązuje proste działania matematyczne w pamięci.

Formy pracy

  • indywidualna,
  • grupowa.

Materiały

  • tablet (do obsługi robota),
  • tablica lub flipchart,
  • taśma klejąca malarska,
  • zestaw działań / po 1 na grupę,
  • zestaw liczb.

Załączniki

Załącznik A (działania).pdf
Pobierz
Załącznik B (liczby).pdf
Pobierz

Przebieg zajęć

Wprowadzenie do zajęć:

Nauczyciel upewnia się, że dzieci rozumieją pojęcie wielokrotności liczby. Posiłkuje się kilkoma przykładami, zapisuje je na tablicy. 

 

Część główna zajęć:

Prowadzący zajęcia dzieli klasę na cztery grupy oraz wybiera jednego ucznia na operatora robota.

W centralnej części sali zostaje wyznaczona kwadratowa przestrzeń z taśmy malarskiej (zaleca się rozmiar 100cm x 100cm), robota należy ustawić na środku wyznaczonego obszaru. Każda grupa siada przy jednym boku kwadratu, uczniowie nie przekraczają krawędzi taśmy.

 

Jeden z uczniów lub nauczyciel planuje działanie robota tak, aby mieć przygotowane następujące reakcje:

- poprawna odpowiedź: krok do przodu (krok definiujemy jako 20 cm) - aktywowana poprzez głaskanie robota,

- niepoprawna odpowiedź: krok do tyłu (20 cm) - aktywowana poprzez umieszczenie ręki przed brzuchem robota,

- obrót o 90 stopni w prawo - aktywowane poprzez klaśnięcie (należy tyle razy klasnąć, aby robot ustawił się w odpowiednim kierunku).

Warto dodać kolory i dźwięki, angażując w ich wybór uczniów.

 

Przykładowy program utworzony w Photon Blocks może wyglądać następująco:  

Każda z grup otrzymuje zestaw działań (przykład - Załącznik A). Nauczyciel wybiera kolejno jedną z liczb (przykład - Załącznik B) i przedstawia grupom. Grupy mają za zadanie sprawdzić swoje karty z działaniami w poszukiwaniu wyniku, który jest wielokrotnością liczby podanej przez nauczyciela (zgodnie z zasadą „kto pierwszy, ten lepszy”). Odnalezienie takiej liczby uczniowie sygnalizują przez podniesienie ręki. Następnie operator obraca robota w kierunku tej grupy, klaszcząc odpowiednią ilość razy. Nauczyciel sprawdza poprawność podanego wyniku. Jeśli grupa miała rację – jeden z jej przedstawicieli podchodzi i głaszcze robota, a ten przesuwa się w kierunku grupy. W przypadku błędnej odpowiedzi przedstawiciel grupy umieszcza rękę przed brzuchem robota, a ten cofa się o krok. Wygrywa grupa, której linia zostanie przekroczona przez robota jako pierwsza.

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję