Powrót do scenariuszy
Edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 1
test
Autor:

Agnieszka Ogiegło

Labirynt z warunkiem

programowanie • zajęcia kreatywne
Czas:
45 min.
Roboty:
x2
Interfejsy:
Photon Draw
alt
Powrót do scenariuszy
Scenario Image

Odniesienie do podstawy programowej

aktywność dziecka, kształtująca umiejętność korzystania z rozwijających się umysłowych procesów poznawczych, niezbędnych do tworzenia własnych wzorów zabawy, nauki i odpoczynku,
umiejętność tworzenia relacji, współdziałania, współpracy oraz samodzielnej organizacji pracy w małych grupach, w tym organizacji pracy przy wykorzystaniu technologii,
dziecko określa i prezentuje wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni; określa i prezentuje kierunek ruchu przedmiotów oraz osób; 
określa położenie przedmiotu na prawo/na lewo od osoby widzianej z przodu (także przedstawionej na fotografii czy obrazku).

Cele zajęć

Uczeń/uczennica:
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, wnioskowania,
 • Kształtowanie umiejętności odkodowywania informacji,
 • Ustalanie położenia przedmiotów,
 • Doskonalenie umiejętności współdziałania w parach, w zespołach.

Metody pracy

 • czynna, aktywizująca,
 • słowna,
 • oglądowa,
 • edukacja przez ruch
 • elementy kodowania.

Formy pracy

 • praca zespołowa

Materiały

 • roboty Photon,
 • kolorowe kubki lub klocki.

Przebieg zajęć

Powitanie. Wprowadzenie do tematu. Zakodowana zabawa ruchowa. Przygotowujemy 4 kubki o różnych kolorach, każdy kolor to inna aktywność dzieci. Np. czerwony - podskok, zielony - kucamy, niebieski - krok do przodu, żółty - krok do tyłu. Stajemy w kręgu, nauczyciel podnosi kubki, a dzieci wykonują czynności według kodu. Na to ćwiczenie potrzebujemy 10 minut.

Siadamy w kręgu, nauczyciel wyjaśnia zasady pracy. Dzielimy się na zespoły, które przy użyciu kubków budują trasę dla Photona. Trasę układamy ciągami kolorów kubków, np. 6 czerwonych, 6 niebieskich itp. Każdy kolor to kod do przejazdu robotów. Przejazd pierwszy - robot przejeżdżając pomiędzy określonym kolorem kubków, świeci się na ten kolor. Drugi przejazd już z warunkiem ustalonym przez grupę, np. zielone kubki - robot wydaje dźwięk kota, niebieskie - dźwięk psa, itd.

Jeżeli mamy jeszcze czas, dzieci mogą przejechać trasami przygotowanymi przez kolegów.

 

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję