Powrót do scenariuszy
Przedszkole
Wiek: 3-6 lat
Edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 1
J
Autor:

Joanna Król - MazurkiewiczPETE

Wiosna, lato, jesień, zima... Która pora czego nie ma?

przyroda • rozwój poznawczy • programowanie
Czas:
45 min.
Roboty:
x1
Akcesoria:
Accessory
Interfejsy:
Photon Badge
alt
Powrót do scenariuszy
Scenario Image

Odniesienie do podstawy programowej

Podstawa programowa - przedszkole:
IV.11 
IV.12
IV.15
IV.16
IV.18

Cele zajęć

Uczeń/uczennica:
 • Programuje robota na wybrane pola na macie, uwzględniając odpowiednie kierunki drogi
 • Nazywa obrazy dotyczące danej pory roku i wyjaśnia, dlaczego pasują akurat do tej pory roku
 • Dopasowuje wylosowany obraz do poszczególnej pory roku
 • Przelicza elementy w grupach

Metody pracy

 • działań praktycznych uczniów
 • pogadanka
 • metoda pokazu
 • metoda opisu

Formy pracy

 • zbiorowa
 • indywidualna
 • grupowa

Materiały

 • zdjęcia przedstawiające daną porę roku do rozłożenia na macie (załącznik nr )
 • obrazki robota Photon - każdy z charakterystyczną cechą dla danej pory roku (załącznik nr 2)
 • tablica (magnetyczna, korkowa)
 • tablet
 • 4 duże arkusze białego papieru
 • kredki, farby - co wybierzesz
 • klej

Załączniki

Załącznik 1: Atrybuty pór roku
Pobierz
Załącznik 2: Roboty z atrybutami pór roku
Pobierz

Przebieg zajęć

Wprowadzenie:

Rozpocznij zajęcia rozmową o różnych porach roku. Dzieci wymienią je, możesz podpowiadać. Zapytaj uczniów, z czym się kojarzą im pory roku, naprowadzaj. 

Część główna zajęć:

 • Przedstaw dzieciom 4 obrazki z robotem Photon, reprezentujące każdą porę roku. Zapytaj dzieci, który obraz pasuje do jakiej pory roku i dlaczego. Na tablicy (podziel ją wcześniej na 4 ćwiartki) w każdej części powieś zdjęcie robota - jesiennego, wiosennego, letniego i zimowego.
 • Powiedz, dlaczego tablica została podzielona - to będzie wprowadzenie do omówienia zabawy.
 • Rozłóżcie dedykowaną matę dla robota. Opowiedz dzieciom o kartach, które będą leżały na każdym polu maty obrazem do dołu (oprócz pola z rozbitą rakietą - to początek drogi, z którego zawsze robot wyrusza). Nie pokazuj jednak tych kart - wystarczy powiedzieć, co się tam znajduje. Tutaj jest dobry czas dla wprowadzenie słowa atrybut ;)
 • Ustawcie robota Photon na rakiecie, dzieci niech usiądą wkoło maty. Każdy kolejno ma za zadanie sterować robotem na wybrane przez siebie pole. Gdy robot dojedzie na nie, dziecko podchodzi i odkrywa kartę, a następnie mówi, do której pory roku wylosowane zdjęcie pasuje i dlaczego. Następnie przyczepia je w odpowiednie miejsce.
  Ważne (!) dla dobrego samopoczucie każdego dziecka jest to, żeby każdy miał szansę sterować robotem, odkrywać zdjęcia i wieszać je. Jeśli w grupie jest więcej niż 23 dzieci, przygotuj więcej zdjęć i w trakcie zabawy dokładaj je na puste już pola.
 • Na zakończenie tej części zajęć warto podsumować, co się wydarzyło (np. podzieliliśmy tablicę na 4 części - grupy, każda zawiera różne zdjęcia, ale w danej grupie one do siebie pasują, takie działania możemy nazwać grupowaniem czyli łączeniem w zbiory. Wyjaśnij, co jeszcze może być zbiorem itp.). Przeliczcie również zdjęcia, porównajcie, w którym zbiorze jest więcej, mniej, w jakich tyle samo.

Zakończenie zajęć, praca plastyczna.

 • Podziel dzieci na 4 grupy - jesień, zima, wiosna i lato (wybór zasady podziału zostawiam Tobie - ja zrobiłabym losowanie lub podzieliła dzieci zgodnie z ideą tutoringu rówieśniczego, czyli dzieci mogące dać wsparcie w zadaniu z dziećmi potrzebującymi wsparcia w zadaniu).
 • Każdej grupie daj biały brystol oraz obrazek robota Photon przedstawiającego porę roku danej grupy (możesz zrobić na odwrót - nie nazywać grup, tylko dać możliwość losowania każdej z grup obrazka z robotem danej pory roku).
 • Zadaniem uczniów jest stworzyć obraz robota na wyjeździe - uwzględniając daną porę roku (np. robot na nartach, robot na plaży, robot na grzybach, robot na majówce). Obrazek robota dzieci mogą wkleić w wybrane przez siebie miejsce na brystolu.
 • Omówcie na koniec prace dzieci - wskazując na same dobre strony obrazów ;)

Udanej zabawy!

UWAGA

Zdjęcia załączone są tylko przykładami, możesz wykorzystać takie obrazy, jakie sam/a zdecydujesz. Zamiast obrazów mogą to być również zwroty pasujące do danej pory roku, albo obie formy razem- część kart ze zwrotami, a część ze zdjęciami. 

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję