Powrót do scenariuszy
Edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 1-3
S
Autor:

Sylwia Romanowska

Kalendarz Adwentowy z robotem Photon

konkurs • język polski • matematyka • rozwój społeczny
Czas:
45 min.
Roboty:
x1
Akcesoria:
Accessory
Interfejsy:
Photon Draw
alt
Powrót do scenariuszy
Scenario Image

Odniesienie do podstawy programowej

II 6.4

Cele zajęć

Uczeń/uczennica:
 • Odczytuje dane z kalendarza
 • Porównuje różne rodzaje kalendarzy
 • Programuje robota
 • Podejmuję inicjatywę wspólnego wyzwania

Metody pracy

 • Poszukująca
 • Ćwiczebna
 • Burza mózgów

Formy pracy

 • Indywidualna
 • Grupowa

Materiały

 • Kalendarze
 • Karty zadań (w załączniku)

Załączniki

Załącznik numer 1.pdf
Pobierz
Karty zadań
Pobierz

Przebieg zajęć

1. Nauczyciel pyta uczniów, jak mierzymy czas, a uczniowie podają swoje propozycje.

2. Nauczyciel rozdaje uczniom różne kalendarze. Uczniowie porównują między sobą otrzymane kalendarze. 

Dodatkowe pytania: Czy wiecie, jak kiedyś mierzono czas? Do czego służą nam kalendarze? Co dają nam kalendarze? 

Nauczyciel wyświetla uczniom film o kalendarzu: https://www.youtube.com/watch?v=QK-qwa2awO8&ab_channel=MariuszSz-S

3. Nauczyciel prosi, aby uczniowie odszukali w swoich kalendarzach miesiąc grudzień i proponuje, aby uczniowie opowiedzieli, co dzieje się w grudniu, jakie świąta obchodzimy oraz o czym należy pamiętać.

4. Następnie nauczyciel rozdaje uczniom koperty z działaniami. Uczniowie nie otwierają kopert! Zadaniem uczniów jest odnalezienie wyników na macie, odpowiadających otrzymanym działaniom, w miejscu wyniku uczniowie układają kopertę i zapisują na niej wynik. Nauczyciel pyta, co im przypomina powstała plansza z kopertami. Nauczyciel wysłuchuje propozycji uczniów. Stworzona plansza ma symbolizować kalendarz adwentowy, a każdego dnia uczniowie za pomocą robota Photon przemieszczają się po macie i odkrywają zadanie na konkretny dzień.

5. Jako podumowanie zajęć uczniowie odkrywają pierwsze zadanie, podejmując tą aktywność w każdym kolejnym dniu. 

Na zajęciach zdalnych można za pomocą komend (do góry, w dół, w prawo itp) kierować ruchem robota, a nauczyciel go programuje.

Ciekawostki/Pytania otwierające

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję