Powrót do scenariuszy
Przedszkole
Wiek: 3 lata
E
Autor:

Elżbieta Ejsmont

Poznajemy skarby jesieni z robotem Photon

konkurs • przyroda
Czas:
45 min.
Roboty:
x1
Interfejsy:
Photon Joystick
alt
Powrót do scenariuszy
Scenario Image

Odniesienie do podstawy programowej

Edukacja przedszkolna:
IV. 1
IV. 18

Cele zajęć

Uczeń/uczennica:
 • rozwija spostrzegawczość wzrokową
 • doskonali umiejętność rozpoznawania przedmiotów za pomocą dotyku
 • ćwiczy zdolność poruszania się w rytm muzyki
 • czeka na swoją kolej

Metody pracy

 • praktyczne działanie
 • zabawa dydaktyczna
 • pokaz
 • pogadanka
 • zabawa improwizująca treść piosenki

Formy pracy

 • indywidualna
 • zbiorowa

Materiały

 • piosenka pt. "Kasztany" (z repertuaru Klanzy)
 • pudełka w kolorze czerwonym, zielonym, niebieskim, żółtym
 • kilka szyszek, żołędzi, kasztanów i liści
 • tablet
 • karty z miną smutną i wesołą

Przebieg zajęć

I Rozpoczęcie 

1. Przywitanie z robotem - Nauczyciel podjeżdża do każdego dziecka robotem. Prosi dziecko o wybranie koloru czułek robota (w razie potrzeby nauczyciel pomaga dziecku wybrać kolor). Następnie cała grupa śpiewa dla wybranego dziecka znaną piosenkę: "Witaj, (imię dziecka), jak się masz, wszyscy cię witamy, wszyscy cię kochamy bądź wśród nas". 

II Zajęcia właściwe

2. Zabawa muzyczno-ruchowa - "Kasztany" (Na dywanie nauczyciel rozrzuca kolorowe liście, kasztany, żołędzie i szyszki. Dzieci stoją w kole i czekają na sygnał nauczyciela.) - Nauczyciel włącza piosenkę, dzieci śpiewają piosenkę wraz z nauczycielem, ilustrując treść piosenki ruchem. 

Treść piosenki: Wieje, wieje, wieje wiatr i spadają liście z drzew. Wieje, wieje, wieje wiatr i spadają liście z drzew. Kasztan tu, kasztan tam schowam do kieszeni. Kasztan tu, kasztan tam schowam do kieszeni. 

Dzieci na słowa schowam do kieszeni - zbierają kasztany z dywanu, na refrenie zbierają liście. Na zakończenie nauczyciel pyta dzieci, ile zebrały kasztanów, ile liści?

3. Zabawa badawcza - Po zabawie muzyczno-ruchowej nauczyciel prosi dzieci o włożenie do czterech pudełek odpowiednio kasztanów, liści, szyszek i żołędzi. Dzieci siedzą w kole, nauczyciel podaje kolejno pudełka i prosi dzieci o określenie za pomocą dotyku, węchu cech wymienionych przedmiotów. Nauczyciel pyta dzieci o nazwy przedmiotów. 

4. Zabawa z robotem - "Co znalazł robot Photon?" Nauczyciel rozkłada na dywanie w czterech miejscach pudełka w kolorze czerwonym, żółtym, niebieskim i zielonym, w których znajdują się odpowiednio żołędzie, liście, kasztany i szyszki. (Pudełka są skonstruowane tak, by z jednej strony zamiast ściany mieć przesłonę zrobioną z materiału, tak, by robot Photon swobodnie mógł do nich wjechać.) Nauczyciel mówi dzieciom, że teraz robot Photon pobawi się z nimi w detektywa. Nauczyciel prosi kolejno dzieci, by poprowadziły robota w taki sposób, by wjechał kolejno do wszystkich pudełek. Gdy dziecko wjedzie robotem do pudełka, wkłada do niego rękę przez przesłonę i za pomocą dotyku bada, co znajduje się w środku. 

III Zakończenie

1. Nauczyciel rozkłada na dywanie karty z miną smutna i wesołą - pyta kolejno dzieci: "Czy podobały im się zajęcia?". Następnie prosi o poprowadzenie robota odpowiednio do smutnej bądź wesołej miny.

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję