Powrót do scenariuszy
Przedszkole
Wiek: 3-6 lat
Edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 1-3
test
Autor:

Anna MisztalPETE

Akcja Segregacja

konkurs • rozwój społeczny • programowanie • ekologia • edukacja zdalna
Czas:
90 min.
Roboty:
x3+
Akcesoria:
Accessory
Interfejsy:
Photon DrawPhoton Joystick
alt
Powrót do scenariuszy
Scenario Image

Odniesienie do podstawy programowej

Edukacja przedszkolna: III. 5, 7, 8, 9, IV. 1, 11, 12, 14, 18, 19
Edukacja wczesnoszkolna: I. 6, III. 1, 5, IV. 1, 5, 6, 9, 12

Cele zajęć

Uczeń/uczennica:
 • rozumie, dlaczego segregacja odpadów jest bardzo istotna
 • wie, jakie są konsekwencje niewłaściwej segregacji
 • zna kolory kontenerów do segregacji i wie, jaki rodzaj śmieci, gdzie trafia

Metody pracy

 • pytania i odpowiedzi
 • praca w grupie

Formy pracy

 • grupowa

Materiały

 • tablety w liczbie odpowiadającej liczbie robotów
 • wydrukowane w technologii 3D nakładki - "spychacze" na roboty w liczbie odpowiadającej liczbie robotów
 • cztery nieduże pudełka w kolorach odpowiadających kontenerom na odpady (niebieski, zielony, żółty, brązowy)
 • różne rodzaje "śmieci" (plastikowe butelki, kubki, metalowe puszki, papierowe kulki, szklane słoiki, liście, gałązki itp.) lub dowolne klocki konstrukcyjne w kolorach odpowiadających różnym typom śmieci
 • w przypadku lekcji zdalnej - Photon Magic Bridge na komputerze nauczyciela oraz opcjonalnie wydrukowany w 3D uchwyt na smartfon dla robota
 • zasoby do budowy "miasta" (klocki, kartony, pudełka, taśma papierowa, można również wykorzystać krzesełka/ pufy w sali)
 • do pracy w klasach 1-3 można wykorzystać matę

Przebieg zajęć

PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ

Nauczyciel przygotowuje cztery pudełka w kolorach: żółtym, niebieskim, zielonym i brązowym (mogą być oklejone lub pomalowane kartoniki) oraz akcesoria symbolizujące różne rodzaje śmieci - zwinięte w kulki strony z gazet, nieduże szklane słoiki, małe puszki lub aluminiowe kulki, plastikowe butelki, nakrętki, kubki, nieduże gałązki, liście, skórki z pomarańczy itp.). Zamiast prawdziwych śmieci można wykorzystać dowolne klocki w kolorach, które odpowiadają różnym rodzajom śmieci.
Nauczyciel powinien mieć również zasoby do zbudowania "miasta" (papierowa taśma, kartony, pudełka, klocki), może również zasugerować dzieciom wykorzystanie mebli i sprzętów w sali.
Przed lekcją zakłada na roboty nakładki - spychacze.

W przypadku lekcji zdalnej nauczyciel powinien przed lekcją zbudować "miasto" w miejscu, z którego będzie prowadził lekcję.

ROZPOCZĘCIE

Nauczyciel wita dzieci i prosi, aby usiadły w kole na dywanie, przeprowadza z dziećmi krótką rozmowę na temat tego, co wiedzą o segracji śmieci, uświadamia im, dlaczego jest to ważny temat. Wspólnie z dziećmi ustala, jakie rodzaje śmieci trafiają do jakich kolorów kontenerów (może zademonstrować przygotowanie wcześniej pudełka-kontenery). Krótko omawia z dziećmi temat recyklingu.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Nauczyciel prosi dzieci, by wyobraziły sobie piękne, duże miasto, w którym roboty są odpowiedzialne za utrzymanie czystości, następnie daje dzieciom materiały do budowy miasta (mogą taśmą wykleić ulice, domy zbudować z kartonów lub klocków). Prosi dzieci, by miasto miało wielkość odpowiednią dla robotów. Daje dzieciom ok. 15 min. na budowę, wszystkie dzieci wspólnie budują jedno, duże miasto. Na koniec nauczyciel umieszcza w wybranym miejscu miasta cztery pudełka - kontenery.

Po skończonej pracy nauczyciel prosi dzieci, by usiadły na dywanie i opowiada krótką historię o tym, jak to piękne, wysprzątane miasto nawiedziła potężna wichura i rozniosła po ulicach starannie posegregowane śmieci. Następnie nauczyciel rozmieszcza w całym mieście przygotowane śmieci lub klocki, symbolizujące śmieci (w przypadku użycia klocków należy dzieciom wyjaśnić, że kolory symbolizują rodzaj śmieci). Nauczyciel dzieli dzieci na pary lub zespoły 3-osobowe, każdy zespół otrzymuje robota i tablet. Dzieci łączą robota z aplikacją i umieszczają swoje roboty w różnych miejscach na obrzeżach miasta. Nauczyciel wyjaśnia, że ich zadaniem jest zebranie wszystkich śmieci i dowiezienie ich za pomocą robota do właściwego kontenera. Dzieci używają interfejsu Photon Joystick. Pierwsza osoba w zespole dowozi wybrany "śmieć" do kontenera i następuje zmiana w grupie. W zależności od liczby dzieci nauczyciel daje grupie ok. 15 min. na wykonanie zadania.

W przypadku dzieci z klas 1-3 można wykorzystać matę, na niej zbudować miasto i rozrzucić śmieci, do zbierania ich programować roboty w interfejsie Photon Draw, ale w tym wypadku trzeba założyć dłuższy czas na wykonanie zadania.

W przypadku wersji lekcji zdalnej nauczyciel pokazuje za pomocą kamery zbudowane u siebie miasto, używa mniejszej ilości śmieci, przekazuje kontrolę nad robotem uczniom, którzy sami zgłaszają chęć wykonania zadania.

ZAKOŃCZENIE

Po skończonym zadaniu nauczyciel wraz z dziećmi sprawdza, czy wszystkie śmieci trafiły do odpowiednich kontenerów i czy wszystkie udało nam się zebrać. Pyta dzieci, czy zadanie było łatwe, czy trudne i co ewentualnie sprawiało im trudność. W ramach podsumowania jeszcze raz powtarza z dziećmi podstawowe zasady segregacji i recyklingu, następnie prosi o wyłączenie robotów, tabletów i posprzątanie sali.

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję