Powrót do scenariuszy
Edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 1-3
E
Autor:

Edyta Karwowska

W podróż po Europie

konkurs • geografia
Czas:
90 min.
Roboty:
x1
Interfejsy:
Photon Badge
alt
Powrót do scenariuszy
Scenario Image

Odniesienie do podstawy programowej

I 1.2; 
II 6.6,8;
III 1.8,10; 
V 2.1,5; 
VII 1.3, 2.1

Cele zajęć

Uczeń/uczennica:
 • wie, jak wygląda mapa Europy
 • interesuje się innymi krajami europejskimi
 • poznaje charakterystyczne budowle, symbole danego kraju
 • układa puzzle - mapę Europy
 • współpracuje w zespole

Metody pracy

 • słowne
 • programowanie z użyciem robota

Formy pracy

 • indywidualna
 • grupowa
 • zbiorowa

Materiały

 • mapa Europy
 • mapa Europy pocięta na kawałki (puzzle) lub wersja XXL ze strony www.printoteka.pl
 • kartki do losowania z nazwami państwa, np. Francja, Hiszpania, Niemcy itp.
 • zdjęcia i obrazki z danego państwa np. budowle, jedzenie, znani ludzie, flaga itp.
 • kredki
 • taśma klejąca
 • tablety do obsługi robota

Przebieg zajęć

Początek spotkania

Uczniowie siedzą w kręgu. Nauczyciel rozmawia z uczniami.

 • Czy wiecie, co to jest Europa?
 • Czy wszystkie kraje są takie same?
 • Czy wszyscy mówią w tym samym języku?

Uczniowie próbują odpowiedzeć na pytania. Dochodzą do wniosku, że Europa to duży ląd, na ktorym są różne państwa. Mieszkańcy tych państw mówią w swoim języku i mają inne wzorce kulturowe.

Praca z mapą Europy

Nauczyciel wiesza w sali mapę Europy.

To jest mapa Europy. Państwa, które należą do Europy są zaznaczone różnymi kolorami.

 • Uczniowie oglądają mapę Europy.
 • Nauczyciel kolejno zadaje pytania uczniom: Czy wiesz, gdzie leży Polska? Czy wiesz z jakimi państwami graniczy Polska? Przyjrzyj się mapie i wskaż największe państwo w Europie itp. 
 • Nauczyciel układa wydrukowane puzzle z mapą Europy. Prosi uczniów, aby wybrali sobie fragment puzzli i pokolorowali w parach zaznaczone kontury państw. 
 • Uczniowie układają puzzle wzorując się na zawieszonej w sali mapie Europy.
 • Przyklejają do podłogi taśmą klejącą fragmenty pokolorowanych wcześniej puzzli.

Praca z robotem Photon

 • Nauczyciel wybiera pole startu dla robota.
 • Uczniowie pracują w drużynach. Drużyna 1 losuje państwo i programuje drogę robota do wylosowanego państwa dla drużyny 2.
 • Drużyna 2 programuje robota w taki sposób, by dotarł, poruszając się po mapie, do wylosowanego państwa przez drużynę 1.
 • Następuje zamiana ról. Drużyna 2 losuje państwo i wyznacza drogę dla drużyny 1.

Zadanie dodatkowe

 • po dotarciu do wylosowanego państwa, drużyna wybiera obrazki, zdjęcia, które wskazują na dane państwo, np. wylosowane państwo to Francja, obrazki to wieża Eiffla, bagietka, ser itp.

Zakończenie zajęć

Uczniowie siedzą w kręgu. Podsumowują pracę. A na zakończenie wypowiadają zdanie: W podróż po Europie wyruszyłbym do...............(wskazuje kraj).

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję