Powrót do scenariuszy
Edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 1-2
test
Autor:

Dorota DankowskaPETE

Polska na mapie

przyroda • geografia • informatyka
Czas:
45 min.
Roboty:
x1
Interfejsy:
Photon Joystick
alt
Powrót do scenariuszy
Scenario Image

Odniesienie do podstawy programowej

Treści nauczania – wymagania szczegółowe:
I 1.1,2,5; 
II 1.1; 
IV 3.1,2,3; 
VII 3.1; VII 5.1

Cele zajęć

Uczeń/uczennica:
 • wskazuje granice Polski na mapie
 • określa kierunki: wschód, zachód, północ, południe
 • steruje robotem Photon
 • współpracuje z partnerem przy wykonaniu zadania

Metody pracy

 • praktyczne - uczenie się przez działanie

Formy pracy

 • z całą klasą
 • indywidualna

Materiały

 • karta pracy “Polska na mapie” (do pobrania załącznik nr 1) / dla każdego dziecka
 • ołówki (dla każdego dziecka)
 • duża mapa Polski
 • żeton oznaczający miejsce startowe (umowny - może być wycięte koło, kwadrat, itp)
 • tablica magnetyczna
 • magnesy (tyle, ilu jest uczniów w klasie)
 • karty z literami T, Ł - do przypięcia

Załączniki

Krata pracy_Polska na mapie.pdf
Pobierz

Przebieg zajęć

1. Wprowadzenie do zajęć

 • Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy. Uczniowie wykonują pierwsze zadanie według instrukcji - odczytują hasło: Polska  

2. Praca z mapą

 • Nauczyciel prezentuje uczniom mapę Polski.
 • Wskazuje jej granice.
 • Wskazuje i określa kierunki: północ, południe, wschód, zachód.

3. Zabawa utrwalająca kierunki

 • Wybrany uczeń podchodzi do mapy i wskazuje fragment granicy Polski, uczniowie określają, czy to północna, południowa, czy wschodnia lub zachodnia granica.

4. Ćwiczenia z robotem Photon

 • Nauczyciel rozkłada mapę Polski na podłodze. Oznacza żetonem miejsce startowe dla robota, np. Szczecin. 
 • Wybrani uczniowie sterują robotem w taki sposób, aby robot przejechał terytorium Polski wzdłuż granic i dotarł do punktu wyjścia.
 • Robot ustawiony jest w punkcie startowym (punkty startowe można zmieniać), np. Gdańsk.
 • Nauczyciel wybiera po dwoje uczniów. Jeden steruje robotem, drugi określa kierunek, w którym ma poruszać się robot Photon, np. Jedź prosto na wschód, skręć na południe, jedź prosto, skręć na zachód, prosto, skręć na północ - jedź prosto, kieruj się na wschód - jedź prosto. Zatrzymaj się. 

5. Praca indywidualna - karty pracy. Uczniowie wykonują ćwiczenie nr 2. Rysują po śladzie kontur mapy Polski i oznaczają kierunki.

6. Podsumowanie zajęć i ewaluacja. Nauczyciel przypina do tablicy litery: T (trudne), Ł (łatwe). Uczniowie kolejno przypinają przy literze magnesy określając, czy lekcja, ich zdaniem, była łatwa, czy trudna.

Ciekawostki/Pytania otwierające

Ciekawostki:

 • Długość granicy Polski razem z granicą morską wynosi 3511 km.
 • Polska graniczy z 7 krajami: Niemcami – 467 km, Czechami - 796 km, Słowacją – 541 km, Ukrainą - 535 km, Białorusią – 418 km, Litwą – 104 km i Rosją – 210 km. Granica morska to 440 km.  

Pytania:

 • Spójrzcie na mapę. Pokażcie, z którym krajem granica jest najdłuższa. Porównacie granice z innymi państwami. Co zauważyliście?
 • Porozmawiajcie na ten temat.

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję