Powrót do scenariuszy
Edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 1
test
Autor:

Dorota DankowskaPETE

Liczby parzyste i nieparzyste - matematyka z robotem Photon

matematyka • rozwój poznawczy • edukacja zdalna
Czas:
45 min.
Roboty:
x1
Akcesoria:
Accessory
Interfejsy:
Photon Joystick
alt
Powrót do scenariuszy
Scenario Image

Odniesienie do podstawy programowej

II 1.1,3; II 2.1,2
VII 3.1; VII 5.1

Cele zajęć

Uczeń/uczennica:
 • wskazuje liczby parzyste i nieparzyste
 • określa kierunki na płaszczyźnie: do przodu, prawo, lewo
 • steruje robotem Photon

Metody pracy

 • praktyczne - uczenie się przez działanie

Formy pracy

 • indywidualna
 • grupowa
 • w parach

Materiały

Załączniki

LIZAKI DO OCENY.pdf
Pobierz
KARTA PRACY-LICZBY PARZYSTE I NIEPARZYSTE.pdf
Pobierz

Przebieg zajęć

Uwaga! Te zajęcia możesz przeprowadzić również w formie zdalnej. Wybrane ćwiczenia zamień na interaktywne zadania w oparciu o materiał w Genial.ly https://view.genial.ly/5fc0d5c5429d140d2fa4f326/interactive-content-liczby-parzyste-i-nieparzyste-copy

 • Tablice manipulacyjne nr 6 i 7 - kodowanie robota

1. Część wprowadzająca

 • Zabawa “Zgadnij, jaka to liczba” - dzieci dobierają się w pary; uczeń zapisuje na plecach partnera cyfry od 0 do 9. Partner odgaduje.

2. Nauczyciel wyjaśnia uczniom pojęcia: liczby parzyste i liczby nieparzyste. Ćwiczenia na tablicach manipulacyjnych - tablica interaktywna: https://view.genial.ly/5fc0d5c5429d140d2fa4f326/interactive-content-liczby-parzyste-i-nieparzyste-copy

 • Tablica manipulacyjna nr 1 - wyjaśnienie pojęcia “para”
 • Tablica manipulacyjna nr 2 - łączenie w pary

3. Ćwiczenia z robotem Photon

 • Na macie nauczyciel rozkłada w dowolny sposób 3 kartoniki z liczbami od 1-9
 • Uczniowie siadają dookoła maty. Każdy otrzymuje lizaki z dwoma kolorami: czerwonym i zielonym. Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że kolory służyć będą w ocenie poprawności wykonania zadania. Kolor zielony - uważam, że zadanie dobrze zostało wykonane. Kolor czerwony - zadanie źle wykonano. 
 • Nauczyciel podaje hasło, np. liczba nieparzysta lub nieparzysta. Wybrany uczeń odnajduje liczbę na macie, doprowadzając robota do tej liczby. Uczniowie oceniają poprawność wykonania zadania, poprzez podniesienie odpowiedniego lizaka. Ćwiczenie wykonujemy kilka razy, nauczyciel wymienia liczby na macie.

4. Ćwiczenie interaktywne  - grupowanie liczb parzystych i nieparzystych

 • Tablica manipulacyjna nr 3

5. Ćwiczenie na kartach pracy

6. Ewaluacja. 

 • Uczniowie podnoszą lizaki z kolorami, odpowiadając na pytania nauczyciela "Czy potrafisz rozpoznać liczby parzyste?" 
  • zielony - potrafię,
  • czerwony - mam problemy.

 

Ciekawostki/Pytania otwierające

Starożytni Grecy uważali liczby parzyste i nieparzyste za przeciwieństwo. Liczbami nieparzystymi zwykle posługiwali się wróżbici i czarownice. Wierzono, że niektóre liczby przynoszą szczęście i mają czarodziejską moc, np. 3,5,7 i 9. Ma to swoje odniesienie w powiedzeniach i literaturze do dnia dzisiejszego, np. do trzech razy sztuka, trzy wróżki, siedem krasnoludków, siedem cudów świata.

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję