Powrót do scenariuszy
Szkoła podstawowa
Klasa: 4-6
test
Autor:

Paulina Mania

Koduj i reaguj!

konkurs • rozwój emocjonalny • rozwój społeczny • rozwój poznawczy
Czas:
45 min.
Roboty:
x3+
Akcesoria:
Accessory
Interfejsy:
Photon Blocks
alt
Powrót do scenariuszy
Scenario Image

Odniesienie do podstawy programowej

Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu:
- wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
Zajęcia z wychowawcą prowadzone są także wg programu profilaktyki szkoły. 

Cele zajęć

Uczeń/uczennica:
 • udoskonala umiejętności pracy zespołowej
 • rozwija myślenie analityczne i programowanie
 • ćwiczy umiejętność reagowania w sytuacjach problemowych

Metody pracy

 • praca w grupach (po 4 osoby)

Formy pracy

 • grupowa

Materiały

 • karta pracy (1 na grupę - załącznik nr 1)
 • 5 kart kolorów z napisami: czerwony STOP, zielony FAKTY, biały ZASADY, żółty OPINIA, niebieski SKUTEK
 • tablet (1 na grupę)

Załączniki

załącznik nr 1.pdf
Pobierz

Przebieg zajęć

Wprowadzenie:

 1. Uczniowie zostają poinformowani, jakie będą cele lekcji i kryteria sukcesu.
 2. Nauczyciel wyznacza grupy przy użyciu narzędzia http://generator-druzyn.pl/losuj-druzyny

 

Część podstawowa:

 1. Uczniowie losują za pomocą koła fortuny https://www.classtools.net/random-name-picker/ problem, z którym się zmierzą. Do wyboru mają 4 historie, w których robot Photon jest świadkiem wydarzeń:
  • bójki Waszych kolegów z klasy.
  • przezywania,
  • wyśmiewania,
  • szantażu.
 2. Na podstawie wcześniej zdobytej wiedzy uczniowie oceniają skalę problemu, ustalają kolejność reagowania. Do wyboru mają: STOP – przerwij złe działanie (karta czerwona), FAKTY – oceń sytuację (karta zielona), ZASADY – wskaż, jakie są zasady (karta biała), OPINIA – wyraź swoje zdanie (karta żółta), SKUTEK powiedz, co zrobisz (karta niebieska)*. Nazywają, szeregują i wyjaśniają swoje działania. Zebrane wnioski wpisują w kartę pracy (załącznik nr 1).
 3. Robot jako członek grupy musi zmierzyć się z zadaniem i aby to zrobić, powinien przemierzyć drogę od startu do mety, gdzie start oznacza problem, a meta rozwiązanie problemu. Ponadto robot musi przemierzyć 5 punktów, które są oznaczone kolorami i stanowią kolejną reakcję w rozwiązywaniu problemu.
 4. Uczniowie otrzymują tablet, robota i na podstawie karty pracy programują drogę robotowi w dedykowanej aplikacji. Pamiętają o odpowiednich blokach, kolejności i ustaleniu współrzędnych, a także o tym, że przy każdym działaniu ma on o tym zakomunikować – wykorzystują do tego umiejętności robota (do wyboru mają dźwięk, światło, akcje specjalne, dotyk).
 5. Prezentują klasie swoje rozwiązania problemu, tłumacząc, jak chcieliby tego dokonać.

 

Podsumowanie zajęć:

 1. Następuje podsumowanie zajęć: wyznaczony uczeń ocenia, czy udało się zrealizować kryteria sukcesu.
 2. Uczniowie określają, który element lekcji był dla nich istotny, a który im się nie podobał. Wpisują na kolorowych karteczkach wnioski i wrzucają do odpowiednich przedmiotów: kosza lub walizki.

 

Bibliografia:

*Działania w przypadku zachowań agresywnych według Ewa Czemierowska-Koruba  Agresja i przemoc w szkole czyli co powinniśmy wiedzieć, żeby skutecznie działać. http://www.bc.ore.edu.pl/Content/830/Agresja_i_przemoc_w_szkole_Czemierowska_wyd.+II.pdf

Do stworzenia scenariusza użyłam 5 działań:

 1. Przerwij zachowanie agresywne – powiedz; „stop”, w razie potrzeby rozdziel.
 2. Oceń sytuację – mów o faktach, nie oceniaj: „bijesz go”, „to go boli”, „ona tego nie chce”
 3. Przypomnij zasady – „ umawialiśmy się, że…”, „łamiesz zasadę…”
 4. Wyraź swoje zdanie – „nie pozwalam na to w naszej klasie”, „nie podoba mi się, że to robisz”.
 5. Zapowiedz konsekwencje i zrealizuj je - „powiadomię o tym wychowawcę”.

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję