Powrót do scenariuszy
Edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 1-3
Szkoła podstawowa
Klasa: 4
S
Autor:

Sylwia Romanowska

Od wierszyka do filmiku – świąteczne zabawy z robotem Photon

zima i święta • język polski • zajęcia kreatywne • edukacja zdalna
Czas:
90 min.
Roboty:
x3+
Akcesoria:
AccessoryAccessory
Interfejsy:
Photon Joystick
alt
Powrót do scenariuszy
Scenario Image

Odniesienie do podstawy programowej

II 5.2
V 2
VI 1.1, VI 2.3, VI 3.2
VIII 1.7
X 4.3

Cele zajęć

Uczeń/uczennica:
 • Poznaje wiersz Wandy Chotomskiej pt.: „Kolęda”
 • Współpracuje w grupie
 • Słucha muzyki klasycznej - utworu F. Chopina
 • Wie, czym są rymy
 • Układa wiersz, samodzielnie tworzy rymy
 • Projektuje stroje i maski świąteczne dla robota

Metody pracy

 • Ekspresyjna
 • Pomiar
 • Burza mózgów
 • Poszukująca

Formy pracy

 • indywidualna
 • grupowa

Materiały

 • Karty świąteczne (załącznik nr 2) / dla każdego ucznia
 • Materiały plastyczne, najlepiej wtórnego użytku np.: stare materiały, podarte, nienoszone ubrania, gazety, kolorowa ścinki papieru
 • Szablony maski
 • Wiersz Wandy Chotomskiej pt. "Kolęda" (załącznik nr 1) / dla każdego ucznia
 • Utwór Fryderyka Chopina scherzo - Lulajże Jezuniu

Załączniki

Załącznik 1: Wiesz "Kolęda"
Pobierz
Załącznik 2: karty świąteczne
Pobierz
Załącznik 3: Szablon maski
Pobierz

Przebieg zajęć

1. Wprowadzenie w tematykę zajęć.

 • Nauczyciel odtwarza dowolną kolędę, wprowadzając uczniów w świąteczny klimat (5 minut).

2. Rozmowa na temat wiersza "Kolęda" (Wanda Chotomska)

 • Nauczyciel rozdaje uczniom wiersze do wklejenia w zeszycie.
 • Następnie wraz z uczniami czyta i analizuje wiersz Wandy Chotomskiej pt.: „Kolęda”.
  • Pytania awaryjne do analizy wiersza: Kto może być autorem wiersza? Co kocha mama? Jaka jest pora roku? Co o tym świadczy? Co kochają osoby opowiadające w wierszu? Jaka muzyka jest odtwarzana z płyty?
 • Nauczyciel może odtworzyć fragment utworu F. Chopina i krótko wyjaśnić, czym jest scherzo (przykładowe nagranie: https://www.youtube.com/watch?v=p12KS4Vas5c&ab_channel=EwaChamiec.Czarmuzyki).
  • Pytania dodatkowe po przeczytaniu wiersza i odtworzeniu utworu: Jaka mogła być atmosfera w pokoju, kiedy rodzina słuchała utworu F. Chopina? Które kolędy lubicie śpiewać? Jakie macie pomysły na zrobienie prezentów bliskim? Jak u Was wygląda wigilia? 

"Kolęda", Wanda Chotomska

Nasza mama kocha muzykę
i my także muzykę kochamy,
więc na gwiazdkę myśmy kupili
płytę dla naszej mamy.

Potem była wigilia, choinka,
pierwsza gwiazdka błysnęła z nieba,
myśmy wszyscy siedzieli przy stole
i ta płyta zaczęła śpiewać.

Złotą świeczką mrugnęło drzewko,
zatańczyły na ścianie cienie,
- Dobry wieczór... - szepnęła mama
- dobry wieczór, panie Chopinie.

Płyta grała scherzo z kolędą,
rozśpiewały się pięknie klawisze
i tak było, jakby naprawdę
Chopin do nas, do domu, przyszedł.

 

3. Przypomnienie informacji dotyczących rymów.

 • Nauczyciel prosi uczniów o podkreślenie rymów w wierszu.

4. Tworzenie wierszyków

 • Nauczyciel rozdaje każdemu uczniowi jedną, losowo wybraną kartę świąteczną. Przy realizacji kolejnych ćwiczeń, uczniowie będą się mogli nimi inspirować. 
 • Uczniowie zostają podzieleni na 3 grupy (lub więcej w zależności od liczby robotów). Każda grupa otrzymuje robota.
 • Zadaniem uczniów jest ułożenie rymującego się wierszyka z taką liczbą wersów, ile jest osób w danej grupie oraz dodatkowym wersem, który zostanie nagrany, a następnie odtworzony z robota. Uwaga! Wers każdego ucznia powinien być związany z kartą, którą otrzymało dziecko.
 • Uczniowie w dalszej części zajęć zaprezentują napisane wiersze klasie.

5. Tworzenie świątecznych strojów dla robotów

 • Następnie uczniowie w grupach tworzą świąteczne maski i stroje dla swoich robotów, które wykorzystają podczas prezentacji wiersza.
 • Uczniowie mogą przygotować również maski dla siebie. Zachęcamy uczniów do wykorzystywania produktów wtórnego użytku.

6. Recytacja wierszy i nagranie świątecznego filmiku

 • Jeden uczeń czyta pierwszy wers, drugi uczeń drugi wers etc., a ostatni wers zostanie odtworzony ze świątecznie ubranego robota.
 • Podczas recytacji wiersza, nauczyciel nagrywa występy uczniów. Następnie z wszystkich prezentacji zostaje stworzony świąteczny filmik recytatorski.

7. Podsumowanie zajęć

 • Rozmowa dotycząca emocji, które towarzyszyły dzieciom przy projektowaniu ubrań i tworzeniu wiersza świątecznego.
 • Można stworzyć wystawę z przygotowanych przebrań dla robotów. 

Pomysł na modyfikację scenariusza – zajęcia zdalne

 • Nauczyciel powinien przesłać kilka dni wcześniej uczniom wiersz oraz kartę świąteczną (każde dziecko powinno otrzymać inną kartę). 
 • Wiersz tworzony jest przez klasę wspólnie, każdy nawiązuje do ilustracji, którą dostał wcześniej przez nauczyciela. Nauczyciel powinien ustalić wcześniej kolejność i zaprezentować ją za pomocą obrazków otrzymanych przez dzieci (przy użyciu np.: prezentacji). Dzięki temu każdy uczeń zna swoją kolejność. Ostatni wers jest tworzony wspólnie przez wszystkich uczniów, a nauczyciel nagrywa go przy użyciu robota Photon.
 • Po ułożeniu całego wiersza, uczniowie samodzielnie ozdabiają wcześniej wydrukowaną maskę, nawiązując do otrzymanego obrazka i czytanego przez daną osobę fragmentu wiersza.
 • Podsumowując zajęcia, uczniowie w odpowiedniej kolejności czytają swoje wersy, a na koniec robot Photon odtwarza swój wers. Całą recytację nagrywa nauczyciel i prezentuje reszcie społeczności szkolnej bądź przesyła rodzicom. Można w ramach podsumowania zrobić fotograficzną wystawę wykonanych masek online – na stronie internetowej szkoły.

Ciekawostki/Pytania otwierające

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję