Powrót do scenariuszy
Edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 1-3
test
Autor:

Ewelina SołdanPETE

Wizyta na farmie - przedstawienie

język polski • zajęcia kreatywne
Czas:
90 min.
Roboty:
x3+
Interfejsy:
Photon BadgePhoton BlocksScratch 3.0 (Photon Magic Bridge)
alt
Powrót do scenariuszy
Scenario Image

Cele zajęć

Uczeń/uczennica:
 • zna elementy przedstawienia teatralnego
 • przygotowuje przedstawienie teatralne - scenariusz, scenografie
 • programuje robota zgodnie z opracowanym scenariuszem

Materiały

 • tablety (do obsługi robota)
 • taśma malarska
 • kartony
 • papier pakowy
 • farby
 • tutki po papierze toaletowym
 • kartony po jajkach
 • puste butelki

Przebieg zajęć

 • Nauczyciel omawia z dziećmi elementy przedstawienia teatralnego – scenografię, scenariusz, aktorów.
 • Nauczyciel dzieli klasę na czteroosobowe grupy. Każda grupa ma za zadanie przygotować scenkę,  w której jedynym aktorem będzie robot Photon, a uczniowie będą pełnić rolę narratorów. Do scenki  przygotowują scenografię, scenariusz, program, który wykonywać będzie robot.
 • Tematem przedstawienia będzie „Wizyta na farmie”
 • Czas na przygotowanie: 45 minut
 • Po upływie wyznaczonego czasu każda grupa prezentuje swoją scenkę. Po każdym wystąpieniu uczniowie zapisują na kartkach jedną rzecz, która im się najbardziej w danym przedstawieniu podobała. Na zakończenie wybrane osoby odczytują swoje recenzje. 

Ciekawostki/Pytania otwierające

 • Jakie przedstawienia teatralne widzieli? 
 • Jakie znają zwierzęta gospodarskie? 

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję