Powrót do scenariuszy
Przedszkole
Wiek: 4-6 lat
Edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 1-3
M
Autor:

Mariola Fik

Robot Photon odkrywa Marsa

zajęcia kreatywne • technika • astronomia
Czas:
90 min.
Roboty:
x2
Interfejsy:
Photon BadgePhoton BlocksPhoton Joystick
alt
Powrót do scenariuszy
Scenario Image

Odniesienie do podstawy programowej

Edukacja wczesnoszkolna:
I Edukacja polonistyczna: 2.3
IV Edukacja przyrodnicza: 3.7
VI Edukacja techniczna: 1.1, 1.2, 1.3
VII Edukacja informatyczna: 1.2, 3.1

Cele zajęć

Uczeń/uczennica:
 • zna położenie Marsa w Układzie Słonecznym
 • wie, jak wygląda oraz jakie są zadania łazików marsjańskich
 • wie, czym jest prototyp i jakie są jego funkcje
 • współpracuje w grupie rówieśniczej
 • podchodzi zadaniowo do stawianych przed nim problemów

Metody pracy

 • poszukujące
 • burza mózgów

Formy pracy

 • indywidualna
 • grupowa

Materiały

 • tablety (do obsługi robotów)
 • folia aluminiowa, kartki papieru, karton, słomki, spinacze, sznurki, patyczki, nakrętki, taśma, nożyczki - materiały potrzebne do budowy łazika marsjańskiego
 • aplikacja Solar Walk Free (darmowa w sklepie Play)
 • książki o tematyce kosmicznej

Przebieg zajęć

Przygotowanie do zajęć:

Przed zajęciami warto zobaczyć filmy dotyczące łazików marsjańskich:

Warto wypożyczyć książki o tematyce kosmicznej z lokalnej biblioteki. Szczególnie polecam:

 • Kosmos. To, o czym dorośli Ci nie mówią / Boguś Janiszewski. Poznań, 2019
 • Tu jesteśmy / Aleksandra i Daniel Mizielińscy. Warszawa, 2018

Przebieg zajęć: 

1. Łaziki marsjańskie

 • Zaprezentuj dzieciom planetę Mars w aplikacji Solar Walk Free (aplikacja dostępna w sklepie Play). Zachęć dzieci do poszukania ciekawostek na temat planety w książkach wypożyczonych z biblioteki. 
 • Podziel zespół na mniejsze grupy i daj czas na znalezienie jednej informacji, która ich zainteresowała/zaintrygowała/zaciekawiła. Poproś grupy o przedstawienie tej wiadomości. 
 • Zapytaj dzieci skąd tyle wiemy o odległej planecie:
  • kto i jak dostarcza informacji o planecie?
  • czy informacje można uznać za autentyczne/prawdziwe?
 • Porozmawiajcie na temat badań kosmosu i łazików marsjańskich, które dostarczają informacji o czerwonej planecie.
 • Jeżeli dysponujesz projektorem/tablicą możecie wspólnie zobaczyć film dotyczący łazika Curiosity (https://www.youtube.com/watch?v=A_jvYqGShBQ). Poproś dzieci o to, by zwróciły uwagę na to: jak wygląda, jak się porusza, co robi, w co jest wyposażony robot. Zbierz informacje jakie zapamiętały dzieci.

2. Wyzwanie prototyp

 • Gdy dzieci już wiedzą, jakie zadanie stoi przed łazikiem marsjańskim, zachęć dzieci do zbudowania prototypu łazika marsjańskiego Photon (podstawą prototypu będzie robot Photon).
  Dopytaj dzieci, w co powinien być wyposażony nowy łazik marsjański (przykładowe odpowiedzi: w kamerę, zasilanie solarne, przechowywanie próbek, urządzenie do pobierania próbek z powietrza i gleby itp). 
 • Przypomnij uczestnikom, że prototypy tworzymy, by szybko pokazać/zilustrować nasz pomysł.
 • Podziel zespół na mniejsze grupy (liczebność grup dostosuj do zespołu z jakim pracujesz oraz liczby robotów jakimi dysponujesz).
 • Zaprezentuj materiały, jakie mogą wykorzystać podczas budowy: folia aluminiowa, kartki papieru, karton, słomki, spinacze, sznurki, patyczki, nakrętki, taśma, nożyczki itp.
 • Daj czas na budowę prototypu. Towarzysz i wspieraj grupy, dopytuj o ich pomysły. By usprawnić proces oraz zadbać o czas, możesz wspólnie z grupami ustalić porę zakończenia budowy.

Wskazówka dla prowadzącego.

 • Jeżeli dysponujesz jednym robotem Photon możecie pominąć podział na grupy i wspólnie wybudować prototyp z dostępnych materiałów. 
 • Jeżeli chcesz przyspieszyć pracę nad tworzeniem prototypu pomiń pracę w grupach i wspólnie stwórzcie prototyp. 

3. Pora na testy łazika marsjańskiego Photon

 • Zaproś grupy, by kolejno prezentowały efekty swojej pracy.
 • Daj czas, by każda z grup miała możliwość przetestowania swojej konstrukcji w aplikacji Photon Edu (możecie wykorzystać Photon Blocks, Photon Badge lub Joystick - wybór dostosuj do grupy, z którą pracujesz) oraz opowiedzenia o swoim pomyśle. 

4. Podsumowanie

Zachęć dzieci do podzielenia się informacją jaką zapamiętały o Marsie lub łaziku marsjańskim Curiosity.

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję