Powrót do scenariuszy
Przedszkole
Wiek: 3-6 lat
Edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 1-3
M
Autor:

Mariola Fik

Robot Photon w labiryntach

zajęcia kreatywne • technika
Czas:
90 min.
Roboty:
x2
Interfejsy:
Photon BlocksPhoton JoystickPhoton Badge
alt
Powrót do scenariuszy
Scenario Image

Odniesienie do podstawy programowej

Edukacja wczesnoszkolna:
I Edukacja polonistyczna: 1.3, 2.3
II Edukacja matematyczna: 5.1, 5.2
V Edukacja plastyczna: 1.1, 1.2
VI Edukacja techniczna: 1.1, 1.2, 1.3
VII Edukacja informatyczna: 1.2, 3.1

Cele zajęć

Uczeń/uczennica:
 • wie, czym jest labirynt oraz potrafi zaprojektować prosty labirynt
 • potrafi wybudować zaprojektowany labirynt
 • potrafi napisać i przetestować napisany program za pomocą bloczków w aplikacji Photon Blocks
 • współpracuje w grupie rówieśniczej
 • podchodzi zadaniowo do stawianych przed nim problemów

Metody pracy

 • poszukujące
 • burza mózgów

Formy pracy

 • indywidualna
 • grupowa

Materiały

 • tablety (do obsługi robotów)
 • klocki, pudełka, linijki (do budowy labiryntu)
 • kartki A4, kredki, ołówki (do zaprojektowania labiryntu)

Przebieg zajęć

Przygotowanie do zajęć:


Przed zajęciami przeczytaj wpis w Wikipedii, dotyczący labiryntu (dostępny tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/Labirynt). Znajdź przykładowe zdjęcia labiryntu, np. zobacz zdjęcia na stronie świat labiryntów (dostępne tutaj:
https://www.swiatlabiryntow.pl/) lub wykorzystaj grafikę ze strony pexels.com (https://www.pexels.com/photo/aerial-photography-of-maze-bush-1904204/).

Przebieg zajeć: 

1. Co widzimy?

 • Zajęcia rozpocznij od pokazania dzieciom zdjęcia dowolnego labiryntu.
 • Porozmawiaj z dziećmi na temat grafiki:
  • Co przedstawia zdjęcie?
  • Czy odwiedziliście kiedyś labirynt?
  • Dlaczego ktoś buduje labirynt?
  • Czy trudno wydostać się z labiryntu?
 • Podsumuj wypowiedzi dzieci stwierdzeniem, że labirynt to skomplikowana budowla składająca się z wielu dróg, ślepych uliczek, zakrętów, by utrudnić dotarcie do ważnego miejsca (miejsce to, często ukryte jest w centralnym punkcie labiryntu). Obecnie labirynty buduje się w parkach, ogrodach. Labirynty to często atrakcje turystyczne.

2. Projektujemy labirynt

 • Zapytaj dzieci, czy wybudowanie labiryntu to trudne zadanie. Daj czas na swobodne wypowiedzi. Dopytaj, co może pomóc przy budowie, a co może przeszkadzać przy budowie labiryntu. Doprowadź rozmowę do momentu gdy dzieci powiedzą, że warto stworzyć projekt labiryntu.
 • Zaproponuj dzieciom zaprojektowanie własnego labiryntu na kartce. Dzieci mogą pracować indywidualnie lub w zespołach (formę pracy dostosuj do grupy z jaką pracujesz). Daj czas na stworzenie projektu. 
 • Zachęć dzieci do pokazania swoich projektów. Dopytaj o to, co sprawiło im trudność a co radość. Pogratuluj dzieciom pomysłów na swoje labirynty. Zapewne każdy labirynt będzie inny - warto to zaznaczyć w informacji zwrotnej. 

3. Testujemy

 • Poproś dzieci, by wymieniły się między sobą swoimi projektami i spróbowały przejść labirynt kolegi/koleżanki. Zachęć dzieci do rozmowy na temat swoich labiryntów (co podobało się w labiryncie/ czy łatwo było go przejść / czy można zmodyfikować projekt?).

4. Od projektu do budowy

 • Zapowiedz kolejne wyzwanie: budowę labiryntu zgodnie z projektem.
 • Podziel dzieci na zespoły (liczbę zespołów dostosuj do przestrzeni oraz ilości materiałów, jakimi dysponujesz).
 • Każdy zespół może wybrać jeden ze swoich projektów, możesz też rozdać dziecom projekt przygotowany przez Ciebie.
 • Daj dzieciom czas na budowę labiryntu (wskazówka: by robot swobodnie poruszał się po labiryncie odległość między ścianami powinna wynosić nie mniej niż 25 cm - każda grupa może pomóc sobie linijką).
 • Gdy budowle będą gotowe, przeanalizujcie zgodność wybudowanego labiryntu z projektem. Możesz nawiązać do pracy architekta i firmy budowlanej.

5. Robot Photon testuje nasz labirynt

 • Wprowadź uczestników do kolejnego zadania: robot Photon chce przejść nasze labirynty, ale potrzebuj odpowiedniego programu.
 • Zaproponuj wykorzystanie interfejsu Photon Badge lub Photon Blocks. Daj czas na napisanie programu oraz przetestowanie programu.
 • Jeżeli nie dysponujesz odpowiednią ilością czasu, lub pracujesz z młodszą grupą możesz wykorzystać kontroler w Photon Joystick.

6. Podsumowanie

 • Porozmawiaj z dziećmi na temat tego co podobało im się najbardziej podczas zajęć?
 • Czy dobrze pracowało im się w grupie?
 • Czy łatwo budować zgodnie z projektem?

 

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję