Powrót do scenariuszy
Przedszkole
Wiek: 4-6 lat
Edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 1-3
M
Autor:

Mariola Fik

Robot Photon w świecie pszczół

przyroda • zajęcia kreatywne • ekologia
Czas:
90 min.
Roboty:
x2
Akcesoria:
Accessory
Interfejsy:
Photon BlocksPhoton JoystickPhoton Badge
alt
Powrót do scenariuszy
Scenario Image

Odniesienie do podstawy programowej

Edukacja wczesnoszkolna:
I Edukacja polonistyczna: 2.3
II Edukacja matematyczna: 6.9
IV Edukacja przyrodnicza: 1.7
VI Edukacja techniczna: 1.1
VII Edukacja informatyczna: 1.2, 3.1

Cele zajęć

Uczeń/uczennica:
 • zna znaczenie pszczół w przyrodzie
 • posługuje się współrzędnymi, dzięki czemu odkoduje obrazek
 • potrafi napisać i przetestować napisany program za pomocą bloczków w aplikacji Photon Blocks
 • współpracuje w grupie rówieśniczej
 • podchodzi zadaniowo do stawianych przed nim problemów

Metody pracy

 • poszukujące
 • burza mózgów

Formy pracy

 • grupowa
 • inywidualna

Materiały

 • tablety (do obsługi robotów)
 • kredki
 • kartki A4
 • jeżeli zdecydujesz się na budowę hotelu dla owadów: bambusowe rurki, sznurki, butelki, nożyczki
 • dyktando graficzne (załącznik 1) / dla każdego ucznia

Załączniki

Załącznik 1: dyktando graficzne
Pobierz

Przebieg zajęć

Pygotowanie do zajęć:

 
Przed zajęciami warto przeczytać informacje ze strony
http://www.uratujpszczole.pl/ oraz zapoznać się z treścią książki Pszczoły / Piotr Socha. Warszawa, 2015.

1. Zakodowane kwadraty

Rozdaj dzieciom załącznik nr 1. Pszczoły - dyktando graficzne i daj czas na odkodowanie obrazka. Zapytaj dzieci, dlaczego tematem zajęć są pszczoły. Daj czas na swobodne wypowiedzi. Podsumuj wypowiedzi stwierdzeniem, że pszczoły zapylają rośliny, dzięki czemu mamy co jeść.

Wiedza dla prowadzącego:
Spośród 100 roślin uprawnych, aż 71 zapylają pszczoły. 

Jeżeli dysponujesz pracownią komputerową/tabletami, możesz przygotować quiz z wiedzy o pszczołach wykorzystując narzędzia online (np. mentimeter/kahoot). Przykładowe pytania:

 • Jakiego koloru nie widzą pszczoły? Odp. czerwonego
 • Ile razy pszczoła w locie uderza skrzydłami? Odp. 230 razy na sekundę
 • Ile kwiatków może odwiedzić pszczoła w ciągu minuty? Odp. 15-20 kwiatków
 • Ile pszczół pracuje na jedną łyżeczkę miodu? Odp. 2 pszczoły
 • Na ile wycenia się pracę pszczół w Unii Europejskiej? Odp. 16 miliardów euro

2. Mechaniczna pszczoła

Porozmawiaj z dziećmi o niebezpieczeństwach z jakimi mogą spotkać się pszczoły. Daj czas na swobodne wypowiedzi. Podsumuj wypowiedzi dzieci i zaprezentuj mechaniczną pszczołę, nad którą pracują naukowcy z amerykańskiego uniwersytetu.
Filmik o mechanicznej pszczole dostępny w serwisie YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=hEZ7rHRifVc

3. Tworzymy łąkę

 • Zaproś dzieci do stworzenia łąki na macie/kratownicy. W tym celu możesz wykorzystać rysunki kwiatów stworzone przez dzieci. Wspólnie rozłóżcie kwiatki na macie/kratownicy, tak, by przypominała kolorową łąkę. 
 • Rozkładanie kwiatków. Poproś dzieci, by wysłuchały i postąpiły zgodnie z poleceniem, np. żółte kwiatki rosną na środku łąki / czerwone kwiatki rosną na obrzeżach łąki itp.

4. Robot Photon pomocnik pszczół

 • Podsumuj poprzednie części, podkreślając istotną rolę pszczół w naszym środowisku. Przedstaw kolejne zadanie: robot Photon zamienia się w pomocnika pszczół. Jest tylko jeden problem, nie ma programu, by poruszać się po łące i zapylać kwiaty.
 • Podziel uczniów na grupy (w zależności od liczby dostępnych robotów). Zaproponuj wykorzystanie interfejsu Photon Badge, Photon Blocks. Daj czas na napisanie programu oraz przetestowanie programu.
 • Jeżeli nie dysponujesz odpowiednią ilością czasu, lub pracujesz z młodszą grupą możesz wykorzystać kontroler w Photon Joystick.

5. Podsumowanie

Zachęć dzieci do podzielenia się informacją, jaką zapamiętały o pszczołach. 

 

Modyfikacja zajęć

W ramach zajęć możesz wybudować z dziećmi hotel dla pszczół (lub innych owadów). O tym jak go wybudować (i że mogą to zrobić dzieci) dowiesz się z poradnika Hotele dla zapylaczy: zrób to sam (poradnik dostęny: https://www.greenpeace.org/poland/dzialaj/zbuduj-hotel-dla-zapylaczy/).

Wspólnie z dziećmi zdecydujcie gdzie zawiśnie/zawisną wybudowane hotele.

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję