Powrót do scenariuszy
Szkoła podstawowa
Klasa: 4-8
test
Autor:

Anna MisztalPETE

Wyzwanie - programowanie

informatyka • programowanie
Czas:
45 min.
Roboty:
x3+
Interfejsy:
Photon BlocksPython (Photon Magic Bridge)Scratch 3.0 (Photon Magic Bridge)
alt
Powrót do scenariuszy
Scenario Image

Cele zajęć

Uczeń/uczennica:
 • potrafi stworzyć program dla robota Photon w różnych interfejsach
 • wie, jak zaprogramować użycie czujników
 • potrafi precyzyjnie określić czynność, którą wykonuje robot

Metody pracy

 • metoda pracy we współpracy

Formy pracy

 • grupowa

Materiały

 • tablety lub komputery z Magic Dongle / 1 na grupę
 • kartka papieru i coś do pisania / 1 zestaw na grupę

Przebieg zajęć

PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ

1. Dzielimy klasę na grupy 3-5 osobowe.
2. Każda grupa siada razem, otrzymuje kartkę i długopis, robota i tablet z aplikacją Photon Edu lub dostęp do komputera z aplikacją Photon Magic Bridge.

WPROWADZENIE

 • Nauczyciel tłumaczy, że zadaniem każdej z grup jest rozpisanie na kartce programu składającego się np. z dziesięciu punktów, które muszą zostać zrealizowane przez robota.
 • W programie należy przynajmniej raz zmienić kolor czułek/ oczu, wydać przynajmniej jeden dźwięk, użyć przynajmniej jednego czujnika, itp.
 • Nauczyciel zapisuje warunki na tablicy. Grupa ma ok.10 min na zapisanie programu.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 • Uczniowie pracując w grupach, zapisują na kartkach swoje programy, następnie wymieniają się kartkami i programują robota według punktów otrzymanych od sąsiedniej grupy.
 • Mają na przygotowanie 10 minut, później grupy nawzajem sprawdzają czy robot realizuje ich zapisany program.
 • Po sprawdzeniu i skorygowaniu ewentualnych błędów robimy kolejną wymianę kartek między grupami.
 • W zależności od poziomu i stopnia zaawansowania grupy można dobrać odpowiedni interfejs i zwiększać poziom trudności przez konieczność użycia w programie funkcji, pętli, warunków itp.

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję