Powrót do ćwiczeń
Przedszkole
Wiek: 3-6 lat
Edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 1-3
Szkoła podstawowa
Klasa: 4-8
Szkoła ponadpodstawowa
Klasa: 1-4
test
Autor:

Photon Education

Podział do grup

rozwój społeczny
Roboty:
x1
Interfejsy:
Photon Blocks
alt
Powrót do ćwiczeń
Scenario Image

Przebieg zajęć

Stwórz program, który pomoże Ci podzielić uczestników zajęć na grupy. Robot, po dotknięciu, będzie zmieniał kolor oczu i czułek na jeden losowy kolor, spośród wybranych wcześniej przez Ciebie. Dzieci będą kolejno dotykały robota. Wylosowany kolor oznacza przydział do grupy.

1. Ustal liczbę grup i nadaj im wybrane kolory, np.

  • grupa 1 - czerwony
  • grupa 2 - niebieski
  • grupa 3 - pomarańczowy
  • grupa 4 - zielony

2. Przed zajęciami stwórz następujący program:

Wskazówki:

  • Bloczek "Czekaj" znajdziesz wśród bloczków z czujnikami.
  • Aby ustawić losową zmianę kolorów, musisz wybrać symbol kostki, a następnie kliknąć, z których kolorów program ma losować.
  • Aby program wykonywał się cały czas, aż do wyłączenia, należy użyć pętli (Bloczek powtórz + symbol nieskończoności). Jeśli nie dodasz tego bloczka, pamiętaj, żeby przed każdym dzieckiem uruchomić program ponownie. 
  • Na koniec warto dodać bloczek "Czekaj 3 s" - przez tyle czasu będzie wyświetlany wylosowany kolor, a następnie ustawić kolor czułek na czarny - czułka robota się wówczas wygaszą (na start każdego losowania). 

Uwaga! Przed losowaniem ustalcie limity miejsc w każdej z grup. Program będzie cały czas losował, może się więc zdarzyć, że jakiś kolor będzie wybierany częściej niż inny. Po wyczerpaniu miejsc dla danego koloru, możesz zaktualizować program (odkliknąć ten kolor) albo po prostu dziecko powinno dotknąć robota ponownie, aż do wylosowania dostępnego koloru. 

 

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję