Powrót do ćwiczeń
Szkoła podstawowa
Klasa: 7-8
test
Autor:

Tomasz MikołajczykPETE

Pętla zagnieżdżona

informatyka • programowanie
Roboty:
x1
Akcesoria:
Accessory
Interfejsy:
Photon Code
alt
Powrót do ćwiczeń
Scenario Image

Materiały

 • 1 komputer na każdego uczestnika zajęć (opcjonalnie w przypadku większej grupy stosujemy pair programming)
 • miara krawiecka
 • przeszkoda - pusty karton (np. po mleku lub soku 1L)

Przebieg zajęć

Przygotowanie do realizacji ćwiczenia:

 • rozwinięcie miary krawieckiej na podłodze pracowni komputerowej,
 • ustawienie robota na wysokości pozycji 0cm.

Przebieg:

Zakładamy podstawową znajomość programowania blokowego robota Photon w aplikacji Photon Coding.

Nauczyciel nakreśla zadanie: 

 • Testujemy czujnik odległości robota, w zależności od odległości jaka dzieli go od przeszkody, zmieniać się będzie barwa diód robota (zmiana koloru czułek i oczu). 
 • Wartością bazową (kolorem domyślnym) powinien być biały. Dodatkowo, robot po uruchomieniu powinien przywitać użytkownika (poinformować o poprawnym zainicjowaniu dowolnym dźwiękiem).
 • Zakładamy kolorystykę samochodową:
  • W przypadku przeszkody krytycznie blisko robota (mniej niż 10 cm) diody przyjmują barwę czerwoną.
  • Odległość pośrednia przeszkody (więcej niż 10 cm, mniej niż 50 cm) skutkuje barwą pomarańczową.
  • Odległość bezpieczna (więcej niż 50 cm, mniej niż 70 cm) skutkuje barwą zieloną.
  • Pozostałe przypadki powodują przyjęcie barwy białej.
 • Nauczyciel kieruje szczególną uwagę uczniów na kolejność warunków, podkreśla również, że warunki mogą być stosowane jako elementy zagnieżdżone (jeden w drugim).
 • Uczniowie w trakcie ćwiczenia dla bezpieczeństwa i wyrobienia poprawnego nawyku, powinni zapisywać okresowo zadanie w aplikacji Photon Coding, korzystając z odpowiedniej ikony (symbol dystkietki). 
 • W przypadku chęci przetestowania swojego zadania, uczeń otrzymuje od nauczyciela Magic Dongle i przeszkodę, łączy robota z własnym stanowiskiem, ustawia przeszkodę na różnych odległościach, a następnie testuje program, porównując jego działanie z założeniami. Dodatkowo sprawdza dokładność odczytu.

Przykładowe rozwiązanie:

Ciekawostki/Pytania otwierające

Sprawdź czy granica np. 70 cm według robota pokrywa się dokładnie z 70 cm na mierze. Jeśli nie – z czego może to wynikać? Jak w fizyce nazywamy takie zjawisko (błąd pomiarowy)?

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję