Powrót do ćwiczeń
Szkoła podstawowa
Klasa: 5
test
Autor:

Tomasz MikołajczykPETE

Polish your English with Photon

język angielski
Roboty:
x2
Interfejsy:
Photon Joystick
alt
Powrót do ćwiczeń
Scenario Image

Materiały

 • fiszki z literami
 • kartoniki z cyframi 1 i 2

Przebieg zajęć

 • Uczniowie dobierają się w pary rywali.
 • Nauczyciel nakreśla zadanie: 
  • Na podłodze w sposób losowy zostaje umieszczonych 12 fiszek z literami. Za pomocą kartoników z liczbami 1 i 2 wyznaczone zostaje miejsce startu obu robotów (obok siebie).
  • Uczestnicy ścigają się w zbieraniu literek.
  • Po najechaniu na literkę uczeń podaje na głos wyraz w języku angielskim z kategorii edukacji (szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, oceny szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne) lub żywienia (artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, nawyki żywieniowe).
  • W przypadku podania poprawnego wyrazu, uczeń zabiera fiszkę z podłogi, ta stanowi punkt.
  • W przypadku podania błędnej odpowiedzi, uczeń nie otrzymuje punktu, fiszka zostaje na swoim miejscu. Opcjonalnie nauczyciel może przyjąć wariant trudniejszy i odejmować punkty za błędne odpowiedzi.
  • Pozostali uczniowie obserwują rozgrywkę, utrwalając przy tym słownictwo podane przez operatorów robotów.
  • Para rywalizuje do wyczerpiania literek.

W przypadku liczniejszej grupy, warto wprowadzić zasadę zakazu powtarzających się odpowiedzi (w obrębie różnych par), jednakże może wiązać się to z koniecznością rozszerzenia puli kategorii ćwiczonych słów.

Dyskusja (brak komentarzy)

Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję